Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

SŁOWNIK POJĘĆ Z ZAKRESU HR, SPRZEDAŻY I ZARZĄDZANIA

Prezentujemy Państwu najczęściej używane pojęcia przez specjalistów HR w ich pracy.

A

Aktywny kandydat

Alternatywne metody rozstrzygania sporów

Analiza konkurencji

Analiza SWOT

Antydyskryminacja

Badanie satysfakcji klienta

Badanie satysfakcji partnerów biznesowych

Badanie satysfakcji pracowników

Budowanie wizerunku pracodawcy

Dodatek urlopowy

Dopasowanie do kultury organizacyjnej

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych

Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych

Doskonalenie umiejętności prezentacyjnych

Doświadczenie kandydata

Dyskryminacja ze względu na wiek (Ageism)

Działania Afirmatywne

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczny czas pracy

Formularz aplikacyjny

Harmonogram spotkań

Kandydat

Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI)

Kompetencje behawioralne

Kreatywne rozwiązywanie problemów

Marketing PR

Mediana wynagrodzenia

Mentorowanie

Minimalne wynagrodzenie

Misja firmy

Negatywny Wpływ

Negocjacje

Nepotyzm

Odpływ pracowników/rotacja kadr

Offboarding

Onboarding

Organizacja zwinna

Otwarte zarządzanie księgą

Plan działań afirmatywnych

Polityka Absencji

Polityka najlepszych praktyk

Profil idealnego kandydata

Promowanie organizacji przez pracowników

Ranking wymuszony

Różnorodność i integracja

Rozwój i Szkolenie (L&D)

Rozwój kariery

Staż/praktyka zawodowa

Świadczenia pracownicze

System śledzenia kandydatów (ATS)

Urlop roczny

Urlop żałobny

Wolność stowarzyszania się

Wskaźniki porzucania

Wyłącznie Usługi Administracyjne (ASO)

Wynagrodzenie podstawowe

Zaangażowanie pracowników

Zarządzanie ryzykiem behawioralnym

Zwrot wynagrodzenia

Brak wpisów na podaną literę