Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

SŁOWNIK POJĘĆ Z ZAKRESU HR, SPRZEDAŻY I ZARZĄDZANIA

Prezentujemy Państwu najczęściej używane pojęcia przez specjalistów HR w ich pracy.

A

Aktywny kandydat

Alternatywne metody rozstrzygania sporów

Analiza konkurencji

Analiza SWOT

Antydyskryminacja

Badania klimatu organizacyjnego

Badanie satysfakcji klienta

Badanie satysfakcji partnerów biznesowych

Badanie satysfakcji pracowników

Baza Potencjalnych Kandydatów

Budowanie marki HR

Budowanie wizerunku pracodawcy

CRM

Curriculum Vitae (CV)

Dodatek urlopowy

Dopasowanie do kultury organizacyjnej

Doradztwo HR

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych

Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych

Doskonalenie umiejętności prezentacyjnych

Doświadczenie kandydata

Dyskryminacja ze względu na wiek (Ageism)

Działania Afirmatywne

Efekt Hawthorne

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczny czas pracy

Formularz aplikacyjny

Gamifikacja

Harmonogram spotkań

Inicjatywa zatrzymania pracowników

Kandydat

Klauzula ograniczająca wolność wypowiedzi

Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI)

Kompetencje behawioralne

Kompetencje podstawowe

Kreatywne rozwiązywanie problemów

Marketing PR

Mediana wynagrodzenia

Mentorowanie

Minimalne wynagrodzenie

Misja firmy

Model kompetencji

Narzędzia oceny zdolności

Negatywny Wpływ

Negocjacje

Negocjacje zbiorowe

Nepotyzm

Odpływ pracowników/rotacja kadr

Offboarding

Onboarding

Oprogramowanie HR w chmurze

Organizacja zwinna

Otwarte zarządzanie księgą

Outplacement

Outsourcing

Pasywny kandydat

Plan działań afirmatywnych

Plan Poprawy Wyników (PIP)

Polityka Absencji

Polityka najlepszych praktyk

Praca zdalna

Premia

Profil idealnego kandydata

Promowanie organizacji przez pracowników

Przegląd stanowiska pracy

Przetwarzanie wynagrodzeń

Ranking wymuszony

Rekrutacja

Rezygnacja (złożenie wypowiedzenia)

Różnorodność i integracja

Rozwój i Szkolenie (L&D)

Rozwój kariery

Rozwój kariery pracowników

Rozwój przywództwa HR

Samoobsługowe zasoby ludzkie

Staż/praktyka zawodowa

Świadczenia pracownicze

System kafeteryjny

System śledzenia kandydatów (ATS)

Testy rekrutacyjne

Testy zdolności poznawczych

Urlop roczny

Urlop żałobny

Wolność stowarzyszania się

Work-Life Balance

Wskaźniki porzucania

Wybór kandydata

Wyłącznie Usługi Administracyjne (ASO)

Wynagrodzenie motywacyjne

Wynagrodzenie oparte na kompetencjach

Wynagrodzenie podstawowe

Wynagrodzenie pośrednie

Zaangażowanie pracowników

Zarządzanie ryzykiem behawioralnym

Zarządzanie talentami

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zmianą

Zespoły mieszane

Zwrot wynagrodzenia

Brak wpisów na podaną literę