Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Wolność stowarzyszania się

Wolność stowarzyszania się w kontekście HR odnosi się do praw pracowników do tworzenia i przynależenia do organizacji zawodowych, związków zawodowych lub innych grup reprezentujących interesy pracowników. To kluczowy element ochrony praw pracowniczych i praw człowieka, gwarantowany przez prawo pracy i międzynarodowe konwencje. Wolność stowarzyszania się daje pracownikom możliwość wspólnego działania w celu ochrony swoich interesów, negocjowania warunków pracy i reprezentowania swoich potrzeb wobec pracodawcy. Zapewnienie tej wolności ma istotne znaczenie dla budowania pozytywnej kultury organizacyjnej opartej na szacunku i współpracy między pracodawcami a pracownikami. Dążenie do promowania wolności stowarzyszania się w miejscu pracy jest kluczowym elementem zarządzania personelem, wspierającym równość, uczestnictwo i sprawiedliwość społeczną.