OCENA 360 STOPNI

Badanie 360 stopni znane jest także jako ocena 360 stopni pracowników. Polega na anonimowej ocenie pracownika przez innych pracowników z tego samego otoczenia.

CZYM JEST BADANIE OCENA 360 STOPNI?

360 Indicatorocena pracowników 360 stopni dostarcza anonimowej diagnozy poziomu kompetencji pracowników w głównych obszarach zarządzania. Badanie 360 stopni dostarcza informacji jak badany postrzegany jest przez otoczenie np. współpracowników, podwładnych, szefa oraz jak sam siebie postrzega i ocenia. Ocena 360 stopni umożliwia pozyskanie informacji zwrotnej na temat mocnych i słabszych stron osoby badanej i jej kompetencji w firmie. Może to być ważny element do planowania działań rozwojowych dla osoby badanej oraz ocenę kompetencji.

OCENA 360 STOPNIE PRACOWNIKA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZANA Z NASTAWIENIEM NA ROLE:
Rola nr 1
MENEDŻERSKA OCENA 360 STOPNI

8 kluczowych zachowań menedżerskich:

 • Delegowanie
 • Relacyjność
 • Wsparcie
 • Uczenie
 • Dbałość o standardy
 • Nagradzanie
 • Kreowanie
 • Kierowanie
Rola nr 2
LIDERSKA OCENA 360 STOPNI

5 obszarów, które definiują skutecznego lidera:

 • Bycie przykładem dla innych
 • Wspieranie w wykorzystaniu potencjału
 • Szczere docenienie
 • Dbanie o porozumienie wokół wspólnych celów
 • Nastawienie na ciągły rozwój

 

RAPORT Z OCENY 360 STOPNI

Raport z oceny 360 stopni jest narzędziem diagnostycznym stosowanym do pomiaru oceny pracownika przez innych współpracowników. Wskazuje różnice między tym, jak badany ocenia samego siebie, a tym jak jest postrzegany przez zaangażowanych w jego ocenę. Głównym celem jest uzyskanie kierunków rozwoju menedżera i wsparcia w rozwijaniu kompetencji i umiejętności potrzebnych do skutecznego kierowania zespołem. Raport oceny 360 stopni zapewnia kompleksowy przegląd mocnych i słabych stron osoby badanej i stanowi ważny punkt odniesienia. Zebrane informacje mogą być wykorzystane przez firmę do pomocy w identyfikacji obszarów wymagających poprawy i zapewnienia wskazówek, jak rozwijać umiejętności pracownika.

Dzięki zebraniu informacji zwrotnych z wielu źródeł, raport z oceny 360 stopni umożliwia pracodawcom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich pracowników i planowania ich dalszej ścieżki zawodowej w firmie.

DLACZEGO WARTO PRZEPROWADZIĆ
BADANIE 360 STOPNI

Badanie 360 stopni to rodzaj oceny efektywności, w którym zbiera się informacje zwrotne od współpracowników, bezpośrednich podwładnych i przełożonych danej osoby. Jest ono często wykorzystywane w celu dostarczenia pracownikom informacji zwrotnej na temat ich pracy, oceny umiejętności przywódczych oraz identyfikacji obszarów, w których mogą się poprawić. Przeprowadzenie badania 360 stopni daje organizacjom cenny wgląd w to, jak radzą sobie ich pracownicy i może pomóc w identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Wyniki badania pomogą również kierownictwu w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju pracowników, nagród i awansów. Badanie 360 stopni może być dla organizacji skutecznym sposobem mierzenia zaangażowania pracowników i ich wyników, jednocześnie dostarczając pracownikom informacji zwrotnej, która może pomóc im w poprawie ich pracy.  

Ocena 360 koncentruje się na wskazaniu mocnych stron badanego oraz obszarów do rozwoju, kluczowych do zwiększenia wydajności pracy w zespole, krótszej drogi do realizacji celów własnych menedżera i całej organizacji.

Ocena 360 bazuje na opracowanych pytaniach nastawionych na wspomniane wyżej obszary menedżerskie i liderskie, jednak może być zaprojektowana indywidualnie, jeśli firma ma potrzebę głębszej koncentracji na wybranych kompetencjach.

ZALETY BADANIA 360 STOPNI

Ocena pracownika prowadzona jest anonimowo, wyniki są zagregowane co najwyżej do działu, który bierze udział w ocenie

Narzędzie do rozwoju i ewaluacji postępów – wybieramy kompetencję, nad którą pracujemy z menedżerem, budujemy ścieżkę rozwoju określoną w czasie, a następnie ponownie możemy zweryfikować wyniki za pomocą tego samego badania

Oceny pracownicze wspierane badaniem ocena 360 dają konkretną mapę, instrukcję rozwoju pracownika

Możliwość szerokiego spojrzenia i diagnozy potencjalnych przyczyn trudności w komunikacji między działami, ocenianym a współpracownikami i podwładnymi

Wyniki mogą być prezentowane ogólnie statystycznie na biorących udział w badaniu, lub z wyłączeniem określonych osób, działów

ZAMÓW I UZGODNIJ SZCZEGÓŁY
CENA

Już od 999 zł netto / osobę poddającą się ocenie 360

Oferta jest indywidualnie ustalana dla organizacji za przygotowanie i przeprowadzenie badania w zależności od ilości osób biorących w badaniu, typu testu i zakresu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Bezpłatna wycena

OMÓWIENIE I KONSULTACJA

Cena zależy od zakresu i sposobu omówienia, który może odbywać się offline lub/ online – uzgadniane indywidualnie.

DOSTARCZENIE BADANIA

Badanie odbywa się online i zajmuje zwykle do 10’ osobie oceniającej i ocenianej.

Linki do badania przesyłamy maksymalnie do 3 dni, na podane adresy email.

WYNIK BADANIA

Na podany email prześlemy wynik badania w postaci raportu w pdf dla zamawiających badanie.

Biorący udział w badaniu otrzymają wyniki w zakresie uzgodnionym co do uprawnień dostępowych.

Zdecydowany na naszą ofertę?
A może masz pytanie? Wyślij wiadomość!

Każdego dnia pomagamy małym i dużym firmom rozwijać swój biznes. Jesteśmy grupą ludzi – pasjonatów, która gwarantuje jakość usług na najwyższym poziomie.

pokaż nr telefonu +48 604 543 688
pokaż adres e-mail kontakt@saleswise.pl

Biura firmy
Poznań

Saleswise Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r. 406, piętro 3,
61-441 Poznań

Wrocław

Saleswise Sp. z o.o.
ul. Magellana 17/6
51-505 Wrocław

Formularz konsultacyjny
* Pole wymagane