H2H RECRUITMENT SYSTEM

OTWARTE KURSY Z REKRUTACJI

DOSTĘPNE OPCJE SZKOLEŃ DLA REKRUTERÓW

Szkolenie oparte na systemie H2H, odbywa się w wersji online i stacjonarnej.

To profesjonalna szkoła sprzedaży oparta o metodologię H2H Recruitment System.

Wersja hybrydowa – uzgadniana jest indywidualnie z uczestnikami szkolenia i dostosowywana do aktualnej sytuacji w kraju.

H2H Recruitment System Basic
SZKOLENIE ON-LINE
h2-hrs-round
basic 4 godzin
H2H Recruitment System Basic
349 zł netto
Lokalizacja: on-line
Terminy:
Program szkolenia arrow right
H2H Recruitment System Premium
SZKOLENIE STACJONARNE
h2-hrs-round
premium 16 godzin
H2H Recruitment System Premium
1699 zł netto
Lokalizacja: stacjonarne
Terminy:
Program szkolenia arrow right
WERSJA HYBRYDOWA
h2-hrs-round
premium 48 godzin
H2H Recruitment System Premium
6999 zł netto
Lokalizacja: stacjonarne
Terminy:
Program szkolenia arrow right

Nasze otwarte kursy dla rekruterów oparte są o najnowocześniejsze wymagania rynku i klientów.

Szkolenia z rekrutacji prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w rekrutacji i headhuntingu dostarczą wiedzy, która pomoże lepiej rozgrywać sytuacje, z którymi spotykasz się na co dzień w swojej pracy.

Przed startem szkolenia w wersji 16h i 48h:

 1. Konsultacje przed rozpoczęciem projektu – indywidualne podejście

Trener prowadzący przeprowadzi indywidualne konsultacje (telco/video) z każdym uczestnikiem, których celem będzie poznanie specyfiki roli handlowej, jego kluczowych wyzwań, oczekiwań i celów sprzedażowych. Efektem rozmów będzie w miarę możliwości trafniejsze dopasowanie do indywidualnych potrzeb oraz finalny kształt i zakres merytoryczny programu – np. przykłady dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników. 

 1. Badanie DISC online – style zachowań i komunikacji sprzedażowej

Najpóźniej na 10 dni przed pierwszą sesją, uczestnik bierze udział w online badaniu DISC. W efekcie otrzymuje raport w wersji elektronicznej, jako jeden z filarów do pracy w trakcie szkolenia.

CO W PROGRAMIE?

Wprowadzenie do modelu H2H Recruitment System

Role rekrutera na dzisiejszym rynku i jego kompetencje.

 • Rekruter – Headhunter – kompetencje/umiejętności, postawa, wiedza
 • Rekruter – Doradca biznesowy dla Klienta – kompetencje/umiejętności, postawa, wiedza
 • Rekruter – Sprzedawca oferty Klienta – Kandydatowi – kompetencje/ umiejętności, postawa wiedza

Mapa kompetencji Headhuntera 360 jako zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do pozyskiwania głównie aktywnych kandydatów z rynku:

 • Typy osobowości DISC – rekruter – kandydat – klient – zasady dopasowania w rozmowach
 • Znajomość narzędziowego systemu budowania relacji – Typ osobowości a retoryka słowa
 • Biznesowa analiza profilu poszukiwanego kandydata w odniesieniu do oczekiwań i możliwości klienta a standardów rynku
 • Techniki nawiązywania relacji z potencjalnym kandydatem – sprzedaż oferty klienta aktywnemu zawodowo kandydatowi
 • Techniki sprzedaży przydatne w pracy Headhuntera
 • Rozmowa badająca przestrzeń do współpracy zamiast rozmowy rekrutacyjnej
 • Narzędzia weryfikacji dla HH: PROFILER, DISC D3, DC, AC (jak wykorzystać? jak tworzyć?)

Sourcing – narzędzia poszukiwania potencjalnych kandydatów

 • standardowe – oferty pracy a popularne portale
 • niestandardowe – direct – sieć i najlepsze źródła, kontakt bezpośredni (np. konkurencja klienta)
 • lejek rekomendacji z branż pokrewnych

Konwersja dotarcia a konwersja nawiązania kontaktu z kandydatem

 • komunikacja pisemna (mail, zaczepka w SM i na portalach branżowych, sms)
 • komunikacja telefoniczna – pierwszy kontakt, struktura mikro wywiadu

Zasady budowania profilu biznesowego poszukiwanego kandydata z klientem:

 • unikalne cechy, dopasowanie do firmy, kompetencje celu
 • zasady wzajemnej komunikacji podczas trwania procesu rekrutacyjnego
 • zasady budowania kompetencji (miękkich/ twardych) do roli i celów stanowiska  (m.in. ustalenie typu osobowości)
 • lista pytań pod kompetencje, doświadczenia i umiejętności
 • budowa grupy docelowej – baza firm i ludzi (z klientem i samo edukacja w branży)

 Etapy procesu rekrutacji prowadzonego przez headhuntera:

 • opracowanie planu kontaktu z potencjalnymi kandydatami (Co napiszę? Jak zadzwonię to co powiem?)
 • mikro wywiad (jak przedstawię firmę klienta, aby zwiększyć konwersje zgody do kolejnych etapów)
 • makro wywiad (sprawdzanie przestrzeni do współpracy)
 • PROFILER (mechanika pytań, techniki retoryczne)
 • Struktura prowadzenia rozmowy z kandydatem (ustalanie reguł, intencje, zabezpieczenie, decyzja)
 • struktura budowania motywacji do zmiany (zachęcanie poprzez zniechęcanie)
 • zamknięcie spotkania z wykorzystaniem reguły kolejnego kroku.

Narzędzia weryfikacyjne dostępne na rynku;

 • Testy badające typy osobowości, postawy, wartości i role w organizacji klienta
 • Testy kompetencyjne
 • Warsztaty badające kompetencje

Savoir-vivre rekrutera i headhuntera

 • postawy i wartości
 • etyka komunikacji z klientem
 • etyka komunikacji z kandydatem
 • budowanie sieci organicznej kontaktów

Warsztat to jednocześnie inspiracja, prezentacja narzędzi i wachlarza kompetencji rekrutera, który musi zmienić metody i jakość pracy, aby dostosować się do obecnego rynku.

DZIEŃ 1
4 moduły

Moduł 1:

Wprowadzenie do modelu i roli Headhuntera – Rekrutera

Role rekrutera na dzisiejszym rynku i jego kompetencje.

 • Rekruter – Headhunter – kompetencje/umiejętności, postawa, wiedza
 • Rekruter – Doradca biznesowy dla Klienta – kompetencje/umiejętności, postawa, wiedza
 • Rekruter – Sprzedawca oferty Klienta – Kandydatowi – kompetencje/ umiejętności, postawa wiedza

Rolą rekrutera jest łączyć ze sobą ludzi, którzy wspólnie będą tworzyć wartość dla firmy. Jeśli popatrzymy na koszt procesu to dla firmy jest to wydatek często kilkudziesięciu a przy nieudanej rekrutacji nawet kilkuset tysięcy.

Dlatego dbałość o każdy etap procesu rekrutacji minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Mapa kompetencji Headhuntera 360 jako zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do pozyskiwania głównie aktywnych kandydatów z rynku:

 • Typy osobowości DISC – rekruter – kandydat – klient – zasady dopasowania w rozmowach
 • Znajomość narzędziowego systemu budowania relacji – Typ osobowości a retoryka słowa
 • Biznesowa analiza profilu poszukiwanego kandydata w odniesieniu do oczekiwań i możliwości klienta a standardów rynku
 • Techniki nawiązywania relacji z potencjalnym kandydatem – sprzedaż oferty klienta aktywnemu zawodowo kandydatowi
 • Techniki sprzedaży przydatne w pracy Headhuntera
 • Rozmowa badająca przestrzeń do współpracy zamiast rozmowy rekrutacyjnej
 • Narzędzia weryfikacji dla HH: PROFILER, DISC D3, DC, AC (jak wykorzystać? jak tworzyć?)

Cel i zakres modułu:

Szkoła headhuntingu ma przygotować Cię do trudności związanych z pozyskiwaniem poszukiwanych kandydatów, więc możliwie każdy potencjalny kontakt z kandydatem powinien zakończyć się:

 • rozmową wstępną
 • zachęceniem do kontaktu z Twoim klientem

Aby kandydaci byli dopasowani powinieneś potrafić rozmawiać z klientem i rozumieć jego biznes. Dlatego pierwszy moduł to wytyczenie drogi, którą przemierzymy podczas całej szkoły Headhuntera 360

Moduł 2

Typologia osobowości a skłonność do zmiany pracy.

 • cztery typy i cztery inne podejścia do rozmowy o podjęciu nowej pracy
 • dystans do własnego typu osobowości i umiejętność dopasowania się do rozmówcy
 • techniki otwarcia w celu sprawdzenia z jakim typem rozmówcy mamy do czynienia

Cel i zakres modułu: Headhunter najczęściej porusza się po rynku aktywnych zawodowo kandydatów, dlatego warto, aby szybko (po kilku pytaniach, zdaniach) potrafił zorientować się z kim rozmawia. Ten moduł ma za zadanie dać narzędzia do umiejętnego rozpoznawania typu osobowości i dopasowania do niego stylu rozmowy. Po co? Aby zwiększyć skuteczność wywierania wpływu na rozmówcę, na którym nam zależy … po co?… aby zaangażować go w proces rekrutacji…

Moduł 3

Narzędzia, schematy i techniki relacyjne w komunikacji z potencjalnym kandydatem

 • technika RWIS w mikro wywiadzie
 • antycypacja i prawo wyboru
 • intencja i dystans w kontakcie
 • PONK jako element budowania motywacji do kontynuowania rozmów z headhunterem
 • techniki ODD „- „i ODD „+” jako narzędzia sprzedażowe do prezentacji oferty pracy
 • dowartościowanie, odwartościowanie.

Cel i zakres modułu: Umiejętność prowadzenia rozmowy- zwłaszcza pierwszej- to niezbędna kompetencja rekrutera.

Kandydaci – zwłaszcza Ci pożądani na rynku, zalewani są wiadomościami i telefonami z propozycjami pracy. Dlaczego mają się zainteresować właśnie Twoją propozycją? Bo twój mail, telefon będzie inny -ciekawy, z dystansem, angażujący – dlaczego? – bo ulegnie zmianie Twój sposób komunikacji i dobór słów.

Moduł 4

Proces rekrutacji – KROK 0 – Przygotowanie

 Zarządzanie klientem wewnętrznym (i zewnętrznym = agencja):

 • analiza i budowa profilu kandydata wspólnie z klientem
 • zasady wzajemnej komunikacji podczas trwania procesu rekrutacyjnego (feedback po przedstawieniu profilu / po spotkaniu) – role headhuntera i klienta, który poszukuje pracownika
 • zasady budowania kompetencji (miękkich/ twardych) do roli i celów stanowiska (m.in. ustalenie typu osobowości)
 • lista pytań pod kompetencje, doświadczenia i umiejętności
 • budowa grupy docelowej – baza firm i ludzi (z klientem i samo edukacja w branży)

Cel i zakres modułu: Budowanie profilu z klientem jest dla każdego rekrutera tzw. czynnością naturalną. W tym module pogłębisz jednak temat o zasady i struktury kontaktu z klientem, które stawiają Was w roli mocno partnerskiej, bo jako reprezentant klienta w kontakcie z klientem powinieneś stanąć trochę w roli pracodawcy i potrafić zarówno odpowiedzieć na trudne pytania jak i zadać takie, które w pierwszych minutach dadzą Ci odpowiedź, że jest to być może osoba, której szukasz. Pamiętaj -kontaktujesz się zazwyczaj z osobami nie poszukującymi pracy -masz naprawdę niewiele czasu i szans na zrobienie naprawdę dobrego pierwszego wrażenia.

DZIEŃ 2
4 moduły

Moduł 5 –Proces rekrutacji – KROK 1 – mail, mikro wywiad

Konwersja dotarcia a konwersja nawiązania kontaktu z „kolejnym krokiem”.

 • komunikacja pisemna (mail, zaczepka w SM i na portalach branżowych, sms)
 • teasery 1-2-3 → komunikacja → nawiązanie łączności – zainteresowanie
 • komunikacja telefoniczna – pierwszy kontakt, struktura mikro wywiadu

Cel i zakres modułu: Kontynuacja modułu 4, czyli zastosowanie narzędzi do konkretnych przykładów w mowie i piśmie.

Uczymy się pisać takie wiadomości do kandydatów, aby maksymalizować informacje zwrotne oraz tak rozmawiać z nimi przez telefon, aby chcieli kontynuować kontakt z nami

Moduł 6 – Proces Rekrutacji – KROK 2- makro wywiad i badanie przestrzeni do współpracy

 • PROFILER (mechanika pytań, techniki retoryczne)
 • struktura prowadzenia rozmowy z kandydatem (ustalanie reguł, intencje, zabezpieczenie, decyzja)
 • struktura budowania motywacji do zmiany (zachęcanie poprzez zniechęcanie)
 • zamknięcie spotkania z wykorzystaniem reguły kolejnego kroku.

Cel i zakres modułu: Jeśli nie chcesz ograniczać się do pytań: proszę opowiedzieć o swoich doświadczeniach, to ten moduł nie może Cię rozczarować. Wyobraź sobie, że każda Twoja rozmowa to nie tylko sprzedaż, ale zadbanie o to, aby zmiana pracy opłaciła się dla kandydata i dla klienta. Jesteś więc w jednej osobie adwokatem klienta i kandydata- z jednej strony zależy Ci na tym, aby klient go kupił, a z drugiej, aby kandydat był zadowolony z dokonanej zmiany. Uczymy się prowadzić rozmowę, która bada przestrzeń do współpracy pomiędzy dwoma stronami.

Moduł 7 – Proces rekrutacji – Krok 3 – Analiza

 • karta oceniająca wywiad (PROFILER)
 • karta oceny osobowości (zachowanie, poziom stresu, reakcja na zaskoczenie)
 • modele kart obserwacyjnych
 • modele kart rekomendacyjnych

Moduł 8 – Savoir-vivre rekrutera i headhuntera

 • postawy i wartości
 • etyka komunikacji z klientem
 • etyka komunikacji z kandydatem
 • budowanie sieci organicznej kontaktów
SESJA 1 z 3
(2 dni x 8 godzin)

Moduł 1

Wprowadzenie do modelu i roli Headhuntera – Rekrutera

Role rekrutera na dzisiejszym rynku i jego kompetencje.

 • Rekruter – Headhunter – kompetencje/umiejętności, postawa, wiedza
 • Rekruter – Doradca biznesowy dla Klienta – kompetencje/umiejętności, postawa, wiedza
 • Rekruter – Sprzedawca oferty Klienta – Kandydatowi – kompetencje/ umiejętności, postawa wiedza

Rolą rekrutera jest łączyć ze sobą ludzi, którzy wspólnie będą tworzyć wartość dla firmy. Jeśli popatrzymy na koszt procesu to dla firmy jest to wydatek często kilkudziesięciu a przy nieudanej rekrutacji nawet kilkuset tysięcy. Dlatego dbałość o każdy etap procesu rekrutacji minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Mapa kompetencji Headhuntera 360 jako zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do pozyskiwania głównie aktywnych kandydatów z rynku:

 • Typy osobowości DISC – rekruter – kandydat – klient – zasady dopasowania w rozmowach
 • Znajomość narzędziowego systemu budowania relacji – Typ osobowości a retoryka słowa
 • Biznesowa analiza profilu poszukiwanego kandydata w odniesieniu do oczekiwań i możliwości klienta a standardów rynku
 • Techniki nawiązywania relacji z potencjalnym kandydatem – sprzedaż oferty klienta aktywnemu zawodowo kandydatowi
 • Techniki sprzedaży przydatne w pracy Headhuntera
 • Rozmowa badająca przestrzeń do współpracy zamiast rozmowy rekrutacyjnej
 • Narzędzia weryfikacji dla HH: PROFILER, DISC D3, DC, AC (jak wykorzystać? jak tworzyć?)

Cel i zakres modułu:

Szkoła headhuntingu ma przygotować Cię do trudności związanych z pozyskiwaniem poszukiwanych kandydatów, więc możliwie każdy potencjalny kontakt z kandydatem powinien zakończyć się:

 • rozmową wstępną
 • zachęceniem do kontaktu z Twoim klientem

Aby kandydaci byli dopasowani powinieneś potrafić rozmawiać z klientem i rozumieć jego biznes. Dlatego pierwszy moduł to wytyczenie drogi, którą przemierzymy podczas całej szkoły Headhuntera 360

Moduł 2

Sourcing – narzędzia poszukiwania potencjalnych kandydatów

 • standardowe – oferty pracy a popularne portale
 • niestandardowe – direct – sieć i najlepsze źródła, kontakt bezpośredni (np. konkurencja klienta)
 • lejek rekomendacji z branż pokrewnych

Cel i zakres modułu: Jeśli działasz jako rekruter wewnętrzny lub pracujesz w agencji to doskonale wiesz, że spływ na oferty pracy nie jest tak bogaty jak kiedyś – popyt na pracownika zdecydowanie przewyższa podaż.

W tym module dostaniesz informacje – jak i gdzie szukać potencjalnych kandydatów (narzędzia, programy, sposoby)

Moduł 3

Typologia osobowości a skłonność do zmiany pracy.

 • cztery typy i cztery inne podejścia do rozmowy o podjęciu nowej pracy
 • dystans do własnego typu osobowości i umiejętność dopasowania się do rozmówcy
 • techniki otwarcia w celu sprawdzenia z jakim typem rozmówcy mamy do czynienia

Cel i zakres modułu: Headhunter najczęściej porusza się po rynku aktywnych zawodowo kandydatów, dlatego warto, aby szybko (po kilku pytaniach, zdaniach) potrafił zorientować się z kim rozmawia. Ten moduł ma za zadanie dać narzędzia do umiejętnego rozpoznawania typu osobowości i dopasowania do niego stylu rozmowy. Po co? Aby zwiększyć skuteczność wywierania wpływu na rozmówcę, na którym nam zależy … po co?… aby zaangażować go w proces rekrutacji…

Moduł 4

Narzędzia, schematy i techniki relacyjne w komunikacji z potencjalnym kandydatem

 • technika RWIS w mikro wywiadzie
 • antycypacja i prawo wyboru
 • intencja i dystans w kontakcie
 • PONK jako element budowania motywacji do kontynuowania rozmów z headhunterem
 • techniki ODD „- „i ODD „+” jako narzędzia sprzedażowe do prezentacji oferty pracy
 • dowartościowanie, odwartościowanie.

Cel i zakres modułu: Umiejętność prowadzenia rozmowy- zwłaszcza pierwszej- to niezbędna kompetencja rekrutera.

Kandydaci – zwłaszcza Ci pożądani na rynku, zalewani są wiadomościami i telefonami z propozycjami pracy. Dlaczego mają się zainteresować właśnie Twoją propozycją? Bo twój mail, telefon będzie inny -ciekawy, z dystansem, angażujący – dlaczego? – bo ulegnie zmianie Twój sposób komunikacji i dobór słów.

Moduł 5

 Konwersja dotarcia a konwersja nawiązania kontaktu z” kolejnym krokiem”.

 • komunikacja pisemna (mail, zaczepka w SM i na portalach branżowych, sms)
 • komunikacja telefoniczna – pierwszy kontakt, struktura mikro wywiadu

Cel i zakres modułu: Kontynuacja modułu 4, czyli zastosowanie narzędzi do konkretnych przykładów w mowie i piśmie.

Uczymy się pisać takie wiadomości do kandydatów, aby maksymalizować informacje zwrotne oraz tak rozmawiać z nimi przez telefon, aby chcieli kontynuować kontakt z nami

SESJA 2 z 3
(2 dni x 8 godzin)

Moduł 6 – Proces rekrutacji – KROK 0 – Przygotowanie

 Zarządzanie klientem wewnętrznym (i zewnętrznym = agencja):

 • analiza i budowa profilu kandydata wspólnie z klientem
 • zasady wzajemnej komunikacji podczas trwania procesu rekrutacyjnego (feedback po przedstawieniu profilu / po spotkaniu) – role headhuntera i klienta, który poszukuje pracownika
 • zasady budowania kompetencji (miękkich/ twardych) do roli i celów stanowiska (m.in. ustalenie typu osobowości)
 • lista pytań pod kompetencje, doświadczenia i umiejętności
 • budowa grupy docelowej – baza firm i ludzi (z klientem i samo edukacja w branży)

Cel i zakres modułu: Budowanie profilu z klientem jest dla każdego rekrutera tzw. czynnością naturalną. W tym module pogłębisz jednak temat o zasady i struktury kontaktu z klientem, które stawiają Was w roli mocno partnerskiej, bo jako reprezentant klienta w kontakcie z klientem powinieneś stanąć trochę w roli pracodawcy i potrafić zarówno odpowiedzieć na trudne pytania jak i zadać takie, które w pierwszych minutach dadzą Ci odpowiedź, że jest to być może osoba, której szukasz. Pamiętaj -kontaktujesz się zazwyczaj z osobami nie poszukującymi pracy -masz naprawdę niewiele czasu i szans na zrobienie naprawdę dobrego pierwszego wrażenia.

Moduł 7 – Proces rekrutacji – KROK 1 – mail, mikro wywiad

Konwersja dotarcia a konwersja nawiązania kontaktu z „kolejnym krokiem”.

 • komunikacja pisemna (mail, zaczepka w SM i na portalach branżowych, sms)
 • teasery 1-2-3 → komunikacja → nawiązanie łączności – zainteresowanie
 • komunikacja telefoniczna – pierwszy kontakt, struktura mikro wywiadu

Cel i zakres modułu: Kontynuacja modułu 4, czyli zastosowanie narzędzi do konkretnych przykładów w mowie i piśmie.

Uczymy się pisać takie wiadomości do kandydatów, aby maksymalizować informacje zwrotne oraz tak rozmawiać z nimi przez telefon, aby chcieli kontynuować kontakt z nami.

Moduł 8 – Proces Rekrutacji – KROK 2- makro wywiad i badanie przestrzeni do współpracy

 • PROFILER (mechanika pytań, techniki retoryczne)
 • struktura prowadzenia rozmowy z kandydatem
 • (ustalanie reguł, intencje, zabezpieczenie, decyzja)
 • struktura budowania motywacji do zmiany (zachęcanie poprzez zniechęcanie)
 • zamknięcie spotkania z wykorzystaniem reguły kolejnego kroku.

Cel i zakres modułu: Jeśli nie chcesz ograniczać się do pytań: proszę opowiedzieć o swoich doświadczeniach, to ten moduł nie może Cię rozczarować. Wyobraź sobie, że każda Twoja rozmowa to nie tylko sprzedaż, ale zadbanie o to, aby zmiana pracy opłaciła się dla kandydata i dla klienta. Jesteś więc w jednej osobie adwokatem klienta i kandydata- z jednej strony zależy Ci na tym, aby klient go kupił, a z drugiej, aby kandydat był zadowolony z dokonanej zmiany. Uczymy się prowadzić rozmowę, która bada przestrzeń do współpracy pomiędzy dwoma stronami.

Moduł 9 – Proces Rekrutacji – narzędzia weryfikacyjne

 • DISC, D3
 • Extended DISC
 • AC – budowanie zadań pod cele
 • testy kompetencyjne
 • testy wiedzy

Cel i zakres modułu: Niektóre procesy rekrutacyjne wymagają narzędzi wspierających, które pomagają w podejmowaniu ostatecznych decyzji. Warto, aby były nie tylko odpowiednio dobrane, ale również zbudowane pod rolę, której poszukujesz do organizacji

SESJA 3 z 3
(2 dni x 8 godzin)

Moduł 10 – Proces rekrutacji – Krok 3 – Analiza

 • karta oceniająca wywiad (PROFILER)
 • karta oceny osobowości (zachowanie, poziom stresu, reakcja na zaskoczenie)
 • modele kart obserwacyjnych
 • modele kart rekomendacyjnych

Moduł 11 – Savoir-vivre rekrutera i headhuntera

 • postawy i wartości
 • etyka komunikacji z klientem
 • etyka komunikacji z kandydatem
 • budowanie sieci organicznej kontaktów

Trening rozmów rekrutacyjnych na przykładach zaproponowanych przez uczestników

Pracujemy treningowo nad tym jak:

 • rozpocząć rozmowę telefoniczną, aby zaangażować rozmówcę
 • przeprowadzić spotkanie z klientem lub rekrutacyjne, żeby zbudować własną pozycję i relację biznesową
 • radzić sobie z trudnym profilem kandydata i klienta
 • reagować na obiekcje i trudności w rozmowach rekrutacyjnych
 • budować motywację do zmiany pracy w kandydacie, kreować potrzebę, przewidywać problemy
DLA KOGO SZKOLENIE W OPARCIU O FILOZOFIĘ H2H RECRUITMENT SYSTEM

→ Dla właścicieli firm, którzy samodzielnie rekrutują, dla rekruterów – headhunterów – dla działów HR, dla wszystkich, którzy nie mogą czekać na spływ aplikacji tylko samodzielnie szukają kandydatów

→ Dla osób szukających inspiracji i czegoś więcej niż standardu w rekrutacji

→ Dla naszej konkurencji, której tak bardzo zależy na jakości i skuteczności jak nam☺

→ Dla każdego, kto zastanawia się czy nasza Szkoła Headhuntera jest warta jego czasu i pieniędzy.

Jeśli: 

 • zastanawiasz się, gdzie szukać pracowników, bo ogłoszenia nie przynoszą oczekiwanego efektu
 • masz dość kandydatów, którzy nie pojawiają się na rozmowie lub wycofują się z procesu rekrutacyjnego na ostatnim etapie
 • chcesz podnieść skuteczność w zamykaniu rekrutacji
 • cały czas szukasz dodatkowych narzędzi – pomocnych w podejmowaniu decyzji o rekomendacji
 • szukasz unikalnych technik do prowadzenia rozmów
 • chcesz wiedzieć jak analizować testy i badania pod poszukiwaną rolę

→ to weź udział w naszym szkoleniu online!

DLA KOGO SZKOLENIE HEADHUNTER 360 W OPARCIU O FILOZOFIĘ H2H RECRUITMENT SYSTEM

→ Dla właścicieli firm, którzy samodzielnie rekrutują, dla rekruterów – headhunterów – dla działów HR, dla wszystkich, którzy nie mogą czekać na spływ aplikacji tylko samodzielnie szukają kandydatów.

→ Dla pasjonatów wyławiania talentów, którzy chcą ćwiczyć, uczyć się nowego języka komunikacji z kandydatami, dołączyć do swojego doświadczenia nowe metody, zainspirować się innym podejściem z wykorzystaniem metody H2H.

→ Dla odważnych 🙂 rekruterów, którzy nie obawiają się zmiany w sprzedawcę podczas procesów rekrutacyjnych, pamiętając jednocześnie o tym, że nadal podczas procesu rekrutacyjnego to kompetencje i motywacja kandydata są kluczem do zmiany pracy.

Jeśli: 

 • zastanawiasz się, gdzie szukać pracowników, bo ogłoszenia nie przynoszą oczekiwanego efektu
 • masz dość kandydatów, którzy nie pojawiają się na rozmowie lub wycofują się z procesu rekrutacyjnego na ostatnim etapie
 • chcesz podnieść skuteczność w zamykaniu rekrutacji
 • cały czas szukasz dodatkowych narzędzi – pomocnych w podejmowaniu decyzji o rekomendacji
 • szukasz nowych narzędzi do prowadzenia rozmów i testów rekrutacyjnych

→ to być może oznaczać, że warto spędzić z nami dwa dni na bardzo intensywnych zajęciach dadzą Ci mamy nadzieję nie tylko mnóstwo inspiracji, ale również narzędzi, które wykorzystasz w pracy.

DLA KOGO SZKOŁA HEADHUNTERA W OPARCIU O FILOZOFIĘ H2H RECRUITMENT SYSTEM

→ Dla właścicieli firm, którzy samodzielnie rekrutują, dla rekruterów – headhunterów – dla działów HR, dla wszystkich, którzy nie mogą czekać na spływ aplikacji tylko samodzielnie szukają kandydatów.

→ Dla pasjonatów wyławiania talentów, którzy chcą ćwiczyć, uczyć się nowego języka komunikacji z kandydatami, dołączyć do swojego doświadczenia nowe metody, zainspirować się innym podejściem z wykorzystaniem metody H2H.

Pracujemy na szczegółach, bierzemy pod lupę każdy etap rekrutacji, uczymy wyławiać często niby nieistotne komunikaty, które często mają wpływ na finalny efekt – albo są istotnym elementem uniknięcia reklamacji.

→ W szkole Headhuntera nie ma książkowych przypadków – bo każdy kandydat to odrębny człowiek, do którego możesz zastosować strukturę rozmowy, ale nie możesz narzucić na niego jednego schematu.

Jeśli: 

 • zastanawiasz się, gdzie szukać pracowników, bo ogłoszenia nie przynoszą oczekiwanego efektu
 • masz dość kandydatów, którzy nie pojawiają się na rozmowie lub wycofują się z procesu rekrutacyjnego na ostatnim etapie
 • chcesz podnieść skuteczność w zamykaniu rekrutacji
 • cały czas szukasz dodatkowych narzędzi – pomocnych w podejmowaniu decyzji o rekomendacji
 • szukasz nowych narzędzi do prowadzenia rozmów i testów rekrutacyjnych

→ to być może oznaczać, że szkoła Headhunter 360 oparty na H2H Recruitment System© będzie właściwa dla Twojego dalszego rozwoju.

PROGRAM – Będziesz z nami pracował przez 48 h (3 spotkania pod 2 dni w wersji na żywo lub hybrydowej – nie prowadzimy szkoły tylko online – musimy się naprawdę poznać!)

CEL SPOTKANIA SZKOLENIOWO-WARSZTATOWEGO

Celem głównym jest → inspiracja i wiedza na temat:

 • procesu rekrutacyjnego od research ’u do zatrudnienia
 • roli narzędzi komunikacyjnych w kontakcie z klientem i kandydatem
 • metod poszukiwania i nawiązywania kontaktu z aktywnymi na rynku kandydatami
 • etapów rozmowy headhunter – kandydat, headhunter – klient (model wagi H2H Recruitment System)
CEL INSPIRACJI SZKOLENIA HEADHUNTER 360

Cel główny to  podnieść własne umiejętności poszukiwania kandydatów, rozmów wstępnych zarówno tych z klientem jak i kandydatami

CEL SZKOŁY HEADHUNTER 360

Stawiamy wyzwanie wszystkim problemom związanym ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na wymagające stanowiska, z którymi mierzysz się na co dzień.

Celem głównym jest → podnieść własne umiejętności zrekrutowania odpowiednich kandydatów na taki poziom, aby przełożyło się to na:

 • zamknięte kontrakty rekrutacyjne
 • szybkość działania i skuteczny research
 • oszczędność czasu podczas weryfikacji profilu kandydata
 • biegłość w stosowaniu technik i narzędzi dzięki którym podniesiesz konwersje zainteresowanych udziałem w rekrutacji kandydatów.
Kilka zdań o naszej filozofii H2H Recruitment System©

Powstała na skutek wymagań rynku i jest oparta o nasze wieloletnie doświadczenia. Wszystko co kojarzy Ci się ze sztampą w rekrutacji odłożyliśmy do archiwum. Dlaczego? Bo uważamy, że jest złe? Nie…działało przecież kilkadziesiąt lat, więc ma swoje uzasadnienie. Ale… jest stare i przewidywalne. A świat idzie do przodu, szukamy nowych metod na to jak:

 • wykonać najskuteczniejszy research, aby dotrzeć do ludzi, których potrzebujemy
 • poprowadzić rozmowę z potencjalnym kandydatem, tak aby zbudować relację, partnerską otwartość i jednocześnie sprawdzić dopasowanie kandydata do firmy i oczekiwanego stanowiska
 • używać najnowocześniejszych narzędzi do rekrutacji (badania, testy kompetencji stanowiskowych, warsztaty AC itd.)
 • komunikować się z ludźmi, unikając sztampowych pytań: gdzie Pan się widzi za 5 lat czy proszę wymienić 3 swoje zalety i trzy swoje wady…itp.
 • być łowcą najlepszych lub takich, którzy za chwile staną się najlepsi
 • wykorzystać psychologię, narzędzia komunikacji i wywierania wpływu w nowej strukturze rozmowy rekrutacyjnej.

Rekruter/ headhunter to dziś bardziej sprzedawca stanowisk pracy kandydatom niż selekcjoner do drużyny, do której chętnych jest co najmniej kilkudziesięciu, a miejsce np. tylko jedno…

Przed Tobą 4 h intensywnego szkolenia wiedzowego, które przede wszystkim powie Ci o trendach, metodach i narzędziach w profesjonalnym headhuntingu.

Kilka zdań o naszej filozofii H2H Recruitment System©

Powstała na skutek wymagań rynku i jest oparta o nasze wieloletnie doświadczenia. Wszystko co kojarzy Ci się ze sztampą w rekrutacji odłożyliśmy do archiwum. Dlaczego? Bo uważamy, że jest złe? Nie… na pewno jest dobre; działało przecież kilkadziesiąt lat. Ale …. jest stare i przewidywalne. A świat idzie do przodu, szukamy nowych metod na to jak:

 • wykonać najskuteczniejszy research, aby dotrzeć do ludzi, których potrzebujemy
 • poprowadzić rozmowę z potencjalnym kandydatem, tak aby zbudować relację, partnerską otwartość i jednocześnie sprawdzić dopasowanie kandydata do firmy i oczekiwanego stanowiska
 • używać najnowocześniejszych narzędzi do rekrutacji (badania, testy kompetencji stanowiskowych, warsztaty AC itd.)
 • komunikować się z ludźmi, unikając sztampowych pytań: gdzie Pan się widzi za 5 lat czy proszę wymienić 3 swoje zalety i trzy swoje wady…itp.
 • być łowcą najlepszych lub takich, którzy za chwile staną się najlepsi
 • wykorzystać psychologię, narzędzia komunikacji i wywierania wpływu w nowej strukturze rozmowy rekrutacyjnej.

Nie bójmy się tego sformułowania … Rekruter/ headhunter to dziś bardziej sprzedawca stanowisk pracy kandydatom niż selekcjoner do drużyny, do której chętnych jest co najmniej kilkudziesięciu, a miejsce np. tylko jedno…

I właśnie tym chcemy Cię zainspirować, podczas dwudniowego szkolenia.

W trakcie tych dwóch dni głównie skupimy się na narzędziach i technikach – będzie dużo ćwiczeń, przykładów i narzędzi, mniej treningu, bo po prostu program jest bardzo intensywny i ma pokazać jakimi kompetencjami powinien dysponować dzisiejszy rekruter – headhunter

Kilka zdań o naszej filozofii H2H Recruitment System©

Powstała na skutek wymagań rynku i jest oparta o nasze wieloletnie doświadczenia. Wszystko co kojarzy Ci się ze sztampą w rekrutacji odłożyliśmy do archiwum. Dlaczego? Bo uważamy, że jest złe? Nie… przecież działało przecież kilkadziesiąt lat. Ale …. jest stare i przewidywalne. A świat idzie do przodu, szukamy nowych metod na to jak:

 • wykonać najskuteczniejszy research, aby dotrzeć do ludzi, których potrzebujemy
 • poprowadzić rozmowę z potencjalnym kandydatem, tak aby zbudować relację, partnerską otwartość i jednocześnie sprawdzić dopasowanie kandydata do firmy i oczekiwanego stanowiska
 • używać najnowocześniejszych narzędzi do rekrutacji (badania, testy kompetencji stanowiskowych, warsztaty AC itd.)
 • komunikować się z ludźmi, unikając sztampowych pytań: gdzie Pan się widzi za 5 lat czy proszę wymienić 3 swoje zalety i trzy swoje wady …itp.
 • być łowcą najlepszych lub takich, którzy za chwile staną się najlepsi
 • wykorzystać psychologię, narzędzia komunikacji i wywierania wpływu w nowej strukturze rozmowy rekrutacyjnej.

Nie bójmy się tego sformułowania … Rekruter/ headhunter to dziś bardziej sprzedawca stanowisk pracy kandydatom niż selekcjoner do drużyny, do której chętnych jest co najmniej kilkudziesięciu, a miejsce np. tylko jedno…

I właśnie o tym będzie w naszej Szkole Headhuntera 360. 

W trakcie 3 dwudniowych spotkań między innymi pracujemy nad tym jak skutecznie szukać kandydatów, rozmawiać, sprawdzać kompetencje, radzić sobie bez publikacji ogłoszeń o pracę i nawiązywać zimne kontakty przez telefon, mail lub Social Media.

SALEWISE H2H RECRUITMENT SYSTEM –
ZOBACZ SAM JAK POMAGAMY ZNALEŹĆ KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW.

Więcej informacji o naszych innych usługach możesz znaleźć na naszym kanale na serwisie Youtube.

Jeśli interesuje Cię znalezienie odpowiedzi na pytanie jak pozyskać odpowiednich pracowników Twojej firmy, polecamy zamknięte szkolenia dla rekruterów a najlepiej kontakt z konsultantami Saleswise.

METODY PRACY PODCZAS ZAJĘĆ:
icon

wykład z części merytorycznych metody H2H

icon icon
icon

wypracowywanie przykładów gotowych do zastosowania w praktyce

icon icon
icon

mikro – treningi pozwalające na przećwiczenie nowych rozwiązań

icon icon
icon

filmy szkoleniowe

icon icon
icon

symultana/ symultana odwrócona (metoda gorącego krzesła)

icon icon
icon

analiza dobrych praktyk i wymiana doświadczeń biznesowych

icon icon
TO MY BĘDZIEMY PRZEPROWADZAĆ
SZKOLENIE DLA CIEBIE
avatar
Damian Feilhauer
Partner zarządzający
Damian Feilhauer
Partner zarządzający
O Damianie

Zorientowany na cele i zamianę wiedzy w działanie konsultant, trener, menedżer, headhunter, sprzedawca. Spędził 13 lat w branży usług profesjonalnych dla biznesu – (Wolters Kluwer SA) w roli sprzedawcy, dyrektora sprzedaży na poziomie regionalnym i globalnym, budował również standardy sprzedaży i zarządzania.

Od 2012r. doradza i szkoli w tym obszarze, a dodatkowo pomaga w rekrutacji odpowiednich ludzi na stanowiska sprzedażowe i menadżerskie. W wielu organizacjach wdrażał różne koncepcje sprzedaży i zarządzania wraz z narzędziami do mierzenia efektywności procesu. Entuzjasta działania wg zaplanowanego procesu, systemu wzbogaconego o psychologię, odpowiednią retorykę w biznesie i narzędzia komunikacji.

Współzałożyciel Saleswise i współtwórca filozofii Human to Human: Selling System, Recruitment System, Management System. Prelegent i mówca – otwarty na dzielenie się doświadczeniem, występuje na konferencjach, eventach związanych z rozwojem sprzedaży, zarządzania i rekrutacji.

avatar
Katarzyna Marciniak-Chwastek
dyrektor merytoryczny - partner zarządzający
Katarzyna Marciniak-Chwastek
dyrektor merytoryczny - partner zarządzający
O Katarzynie

Skoncentrowana na podnoszeniu skuteczności w sprzedaży i wdrażaniu nowych produktów na rynku. Na co dzień nastawiona na cel i działanie w rolach trenera, konsultanta, coacha i headhuntera. W trakcie warsztatów polegających na wspólnej pracy trenera i uczestników, w pełni opiera się na przykładach z danej branży i specyfiki firmy, koncentruje się na umiejętnościach, które można natychmiast wykorzystać w pracy handlowej i menadżerskiej.

12 lat związana ze sprzedażą na wszystkich szczeblach kariery zawodowej, tj. od przedstawiciela handlowego do szefa sprzedaży. 5 lat na stanowisku koordynator – trener oraz coach pracy handlowców, doradców techniczno – handlowych i regionalnych oraz dyrektorów sprzedaży branży instalacji sanitarnych i grzewczych – grupa Saint Gobain. Ze szkoleniami i projektami związana od 2008r. Ma w swoim dorobku setki dni spędzonych na sali szkoleniowej, a także 6 lat w terenie z przedstawicielami handlowymi. Doświadczona we wdrażaniu systemów planowania i raportowania sprzedaży przez zespoły sprzedażowe.

Współzałożyciel Saleswise i współtwórca filozofii Human to Human: Selling System, Recruitment System, Management System.

Zdecydowany na naszą ofertę?
A może masz pytanie? Wyślij wiadomość!

Każdego dnia pomagamy małym i dużym firmom rozwijać swój biznes. Jesteśmy grupą ludzi – pasjonatów, która gwarantuje jakość usług na najwyższym poziomie.

pokaż nr telefonu +48 604 543 688
pokaż adres e-mail kontakt@saleswise.pl

Biura firmy
Poznań

Saleswise Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r. 406, piętro 3,
61-441 Poznań

Wrocław

Saleswise Sp. z o.o.
ul. Magellana 17/6
51-505 Wrocław

Formularz konsultacyjny
* Pole wymagane