KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

Jako SALESWISE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Naramowicka 217B/17, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod nr KRS: 0000613938, nr NIP 9721263444, REGON 364251527 w świetle przepisów jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dbając o Państwa prawa oraz spełniając obowiązek informacyjny poniżej opisaliśmy w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane.

 

DLACZEGO I JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

Aby właściwie wykonać naszą usługę pozyskujemy Państwa dane osobowe jak m.in.

 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, numer kontaktowy oraz adres e-mail.
 • Dane osobowe ujęte w dokumentach, które otrzymujemy od Państwa w związku ze świadczonymi przez nas usługami w zakresie rekrutacji.

Powyższe dane są nam niezbędne do: 

 • przedstawienia Państwa kandydatury przyszłemu pracodawcy;
 • utrzymanie kontaktu telefonicznego;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu m.in. odpowiedzi na Państwa pytania, przygotowania propozycji ofert dostępnych w ramach naszej działalności, wsparcia Państwa w trakcie realizacji naszej usługi;
 • badania satysfakcji;

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a (Państwa zgoda); art. 6 ust. 1 lit. f (Prawnie uzasadniony interes).

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe wyłącznie trzem grupom odbiorców:

1. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

2. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym serwery;

3. innym odbiorcom danych – podmiotom zewnętrznym: 

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, z których usług korzystamy;
 • naszym klientom, którzy poszukują osób do pracy na stanowiskach zgodnych z Państwa profilem.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zdezaktualizowania się, utraty przydatności lub wycofania zgody. Natomiast nie dłużej niż 5 lat.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Prawo do wniesienia skargi: 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Mogą Państwo realizować swoje prawa składając u nas wniosek w formie:

 1. a) pisemnej na adres:  SALESWISE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Naramowicka 217B/17, 61-611 Poznań
 2. b) elektronicznej na adres mailowy: kontakt@saleswise.pl

Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej siedzibie albo na naszej stronie internetowej: www.saleswise.pl.