Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Test kompetencji menedżerskich

Czy Twój menedżer jest odpowiednią osobą na stanowisku? Wykonamy dla Państwa test, który pozwoli udzielić odpowiedzi na to pytanie!

Test kompetencji na stanowiska kierownicze

Budowany indywidualnie dla klienta ze względu na profil, którego poszukujemy. Istotne są tu zadania stawiane przed menedżerem i docelowa rola, jaką będzie pełnił w organizacji.

Co bada test menedżera?
Kompetencje miękkie

sposób delegowania zadań, umiejętność bycia mentorem, coachem dla zespołu – czyli budowanie autorytetu, wiedza o zespole i ich wewnętrznych motywatorach – bardzo przydatne przy wyznaczaniu celów.

Kompetencje twarde

wiedza, procedury w organizacji itp.

Jakie informacje daje nam test predyspozycji menedżerskich?

  • w jakich obszarach osoba zaczynająca pracę na stanowisku kierowniczym szybko się rozwinie i sprawdzi
  • gdzie należy ją bardziej wesprzeć, a nawet zaoferować pomoc z zewnątrz

Każdy test kompetencji menedżerskich składa się z dwóch części:

  • Test osobowości DISC
  • Test kompetencji ze względu na rolę w organizacji

Jakie kompetencje powinien posiadać dobry menadżer?

Naturalnie każdy menedżer powinien potrafić:

Motywować, podejmować słuszne decyzje, być liderem, rozwijać pracowników.

Zarządzać zmianą, wiedzieć kogo potrzebuje do zespołu itd.
Jednakże, wraz ze zmieniającym się rynkiem i oczekiwaniami, rola i kompetencje menedżerskie wciąż ewaluują.

Od szefów zespołów wymagamy znacznie więcej niż kilkanaście a nawet kilka lat temu → stąd niektóre z kompetencji wymienionych powyżej to tylko fundament, na którym budujemy własną menadżerską postać, gruntownie dopasowaną do wymogów organizacji i zespołu, dla którego pracujemy.

Tak… dzisiejszy menedżer pracuje dla zespołu w takim samym stopniu, jak zespół dla niego…

Na blogu opisujemy najważniejsze kompetencje menedżerskie, które warto rozwinąć w swojej firmie. Być może znajdziesz odpowiedź na pytanie, które kompetencje są najbardziej pożądane w Twojej organizacji i warto zadbać o nie w pierwszej kolejności?

Testy kompetencyjne warto stosować w kilku sytuacjach:

Przed zatrudnieniem menedżera

Przed planowanym awansem

Przed planem rozwojowym w firmie – np. szkolenia z zarządzania zespołem

Testy kompetencji menedżerskich warto dodatkowo dopasowywać ze względu na DISC badanego.

W trakcie pracy, aby sprawdzić czy posiada wymagane kompetencje na odpowiednim poziomie (jeśli nie to warto pomyśleć o szkoleniu rozwijającym właśnie te kompetencje)

Zdecydowany na naszą ofertę?
A może masz pytanie? Wyślij wiadomość!

Każdego dnia pomagamy małym i dużym firmom rozwijać swój biznes. Jesteśmy grupą ludzi – pasjonatów, która gwarantuje jakość usług na najwyższym poziomie.

pokaż nr telefonu +48 604 543 688
pokaż adres e-mail kontakt@saleswise.pl

Biura firmy
Poznań

Saleswise Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r. 406, piętro 3,
61-441 Poznań

Wrocław

Saleswise Sp. z o.o.
ul. Magellana 17/6
51-505 Wrocław

Formularz konsultacyjny
* Pole wymagane