Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Budowanie autorytetu menedżera sprzedaży

Szkolenia zamknięte realizujemy dla pracowników jednej firmy. Zakres programowy szkoleń zamkniętych jest poglądowy – każdy z nich jest dostosowywany pod branżę i proces sprzedaży klienta.

DZIEŃ PIERWSZY I DRUGI
(wersja on – line jest dostępna i zawiera 4 spotkania po 4h) 

Warsztat szkoleniowy obejmujący tematykę budowania autorytetu, rozpoczynamy od typologii pracowników wg C.G. Junga, mającej istotny wpływ na dopasowanie w komunikacji z drugim człowiekiem. Będziemy uczyć się identyfikować typowe zachowania, aby następnie pracować z  narzędzia, metodami i słowami, które posłużą nam do budowania pozycji lidera.

Pierwszy i drugi dzień zawiera poniższe zagadnienia, które są rozwijane w oparciu o wymagania uczestników danego warsztatu:

1. Organizacja a lider i jego autorytet:

Każdy manager do budowanie swojej pozycji potrzebuje orzech składników: siebie, zespołu i firmy: jej misji i wizji dlatego w tym module popracujemy nad:

 • umiejętnością oceny sytuacji w organizacji
 • wiedzą jak analizować podległy zespół
 • autodiagnozą liderską własnej osoby

2. Lider w lustrze

Umiejętność patrzenia na siebie z dystansu, jest bodaj najważniejsza w rozwoju każdej roli w organizacji, Lider musi mieć ją opanowaną do perfekcji dlatego ten moduł poświęcimy:

 • umiejętności oceny własnych obszarów do rozwoju
 • pracy nad pozyskiwaniem informacji zwrotnej od podwładnych i współpracowników
 • wykorzystywaniem konstruktywnej  krytyki do własnego rozwoju i budowania autorytetu
 • przekłuwanie własnych słabości na atuty szanowane przez innych

3. Lider a jego styl

Niestety tak jak nie ma jednego sposobu na rozwiązanie różnych problemów taki nie można korzystać z jednego stylu liderskiego na zarządzanie każdym z pracowników. W tym module powiemy o:

 • stylach liderskich i dopasowaniu ich do typów pracowników
 • typach pracowników i dopasowaniu do nich narzędzi komunikacji
 • rodzajach przywództwa, liderowania i mentoringu  i dostosowaniu ich do poziomu motywacji i zaangażowania zespołu

4. Lider a narzędzia 

Metody i schematy do zarządzania zespołem pracowników są może bezduszne, ale bardzo potrzebne. Porządkują wiedzę, ułatwiają klasyfikowanie pracowników i dobieranie do nich odpowiedniego systemu działania.

5. Poznamy w tym module narzędzia managera

 • techniki komunikacji wpływu i perswazji
 • expose szefa dla “ nowych managerów”
 • narzędzia do prowadzenia rozmów indywidualnych: motywacja, kontrola, rozwój, interwencja
 • instrukcje “ obsługi pracowników” według typologii zachowań
 • narzędzia do prowadzenia spotkań zespołu.
 • PROFILER – narzędzie do badania kompetencji pracowników i kandydatów do pracy

Lider – też człowiek …

Bycie liderem to z całym szacunkiem dla celów organizacji, przede wszystkim praca z ludźmi. H2H Management System w obszarze budowania autorytetu lidera stawia na komunikację człowieka z człowiekiem. Dla menedżerów mocno ukierunkowanych na cele i zadania może to być jednocześnie najbardziej nudny a jednocześnie najbardziej potrzebny obszar w całym szkoleniu.

6. Zajmiemy się umiejętnościami:

 • budowania bezpieczeństwa i zaufania do lidera i w zespole
 • komunikowania zadań z dostosowaniem do indywidualnego typu pracownika
 • minimalizowania utraty dobrych pracowników z organizacji (chcą zmian, nie mówią o tym, szukają pracy i składają wypowiedzenie)
 • zdobywania wiedzy na temat obszarów prywatnych, które mogłyby mieć wpływ na motywację finansową i pozafinansowa w pracy
 • pracy z testami behawioralnymi – jak z raportu wyciągnąć klucze postępowania z podwładnym
 • zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów w zespole

Inne obszary mogą pojawić się nawet w szkoleniu otwartym, bo każde z nich jest poprzedzone indywidualnymi oczekiwaniami uczestników, bo szkolenie jest dla grupy nie dla trenera i bardzo respektujemy tę zasadę podczas dopracowywania każdej merytoryki do zajęć.

DZIEŃ TRZECI
(wersja on – line treningu prowadzona jest w grupach 6 osobowych w celu zmaksymalizowania efektu, dzień treningowy jest oddzielnym dniem dla chętnych, którzy chcą  przeanalizować własne przypadki i wykorzystać w nich nowe narzędzia)

Trzeci dzień to trening i weryfikacja sposobu zarządzania przez cele według metody H2H Management  System

 • Koncentracja na treningu – prowadzimy  metodą symultany i symultany odwróconej
 • Każdy uczestnik będzie miał zadanie zmierzyć się z sytuacjami z własnej firmy
 • Rozmowy mogą być nagrywane – na życzenie uczestników otrzymują oni pisemną informację wraz z nagraniem rozmowy od trenera prowadzącego. Raport będzie zawierał opis merytoryczny przeprowadzonej rozmowy i rekomendacje do pracy z pracownikiem
 • Pracujemy nad konkretną retoryką komunikacji z danym typem pracownika
 • Wyznaczamy sobie cele na czas po zajęciach, żeby szybko przekonać się jak działają nasze metody według H2H Management System

Każde szkolenie managerskie to elastyczny program dostosowany do oczekiwań uczestników. System zarządzania przez cele  opieramy o nowoczesny model H2H Management System ; zarówno początkujący jak i zaawansowany manager ma szansę popracować nad obszarami, na których mu zależy.

 • Nabycie umiejętności systematycznego budowania wizerunku lidera np. w sytuacji awansu w zespole
 • Nabycie wiedzy zwanej tajemną, która jest kluczowa w komunikacji z innymi – style pracowników w podejściu H2H Management System
 • Przetrenowanie każdego z narzędzi na kilka sposobów w celu wybrania metody, z którą czuję się komfortowo, bo tylko wtedy będziemy wiarygodni i zbudujemy autorytet managera
 • Dostarczenie wiedzy na temat narzędzi do zarządzania zespołem np. sprzedaży, aby pracownicy czuli wsparcie w realizacji celów

Dla szefów, właścicieli , świeżo awansowanych managerów, dla których budowanie autorytetu niepodzielnie wiąże się z dobrym zarządzaniem.

Szkolenie skierowane również do osób, które lubią poznawać konkretne narzędzia, przykłady rozmów i metody na podniesienie autorytetu szefa.

Dla każdego, kto również chce realizować własne cele i musi skomunikować się z przełożonym lub z współpracownikiem w organizacji.

Dla uczestników, których ambicją byłby awans w organizacji i budowanie autorytetu wśród pracowników/współpracowników i chcieliby wiedzieć jak go budować z pozycji nie szefa.

Być może każdy manager pewnie gdzieś tam w głębi serca marzy o tym aby stać się prawdziwym liderem dla swojego zespołu, a być może tak nie jest. W każdym jednak przypadku budowanie autorytetu wśród pracowników jest jednym z codziennych zadań. Nie powiem, że najtrudniejsze ale na pewno jedno z tych trudnych. Menedżer zespołu sprzedaży powinien wiedzieć jak realizować plany sprzedażowe aby być wsparciem dla swoich handlowców, menedżer zespołu programistów natomiast, musi potrafić zarządzić czasem projektów, przewidzieć trudności, wiedzieć jakiej wiedzy potrzebują jego ludzie aby zamknąć kontrakt, manager… powinien wiedzieć… aby zarządzać, wymagać, rozwijać… Autorytet budowany poprzez wiedzę, komunikację, motywację i szacunek do drugiej osoby składa się na bycie liderem, przywódcą . Można o niego zawalczyć za pomocą konkretnych technik i narzędzi. Jeśli od nich dołożymy chęć rozwoju i rozumienia ludzi o efekt nie ma co się martwić.

Korzyści dla uczestnika – nabyte umiejętności:

 • zbudujesz autorytet w trzech poziomach: wiedza o człowieku, narzędzia i retoryka
 • będziesz wiedział jak wpływać na ludzi aby cieszyli się na kontakt z Tobą i darzyli Cię biznesowym szacunkiem
 • nauczysz się stosować metody, które budują zaufanie i zrozumienie
 • będzie wiedział jak dostosować język do osoby, z którą pracujesz w celu zbudowania autorytetu szefa
 • budowanie autorytetu zaczniesz od kontaktu z typem osobowości drugiej osoby, bo tylko wtedy masz szansę na dobranie odpowiedniej metody zarządzania i komunikacji
 • nauczysz się świadomie kreować swój wizerunek, bo będziesz wiedział z kim masz do czynienia
 • będziesz wiedział jak dopasować swój styl managerski do zespołu lub indywidualnej jednostki co w znacznym stopniu ułatwia budowanie autorytetu managera
 • poprawisz procesy własne, zespołu a co za tym idzie i organizacji
 • a jeśli masz “ parcie na szkło” to zwiększysz swoją oglądalność, czyli inni będą podziwiać Twoje talenty w zarządzaniu.
METODY PRACY PODCZAS ZAJĘĆ:
icon

wykład z części merytorycznych metody H2H

icon icon
icon

wypracowywanie przykładów gotowych do zastosowania w praktyce

icon icon
icon

mikro – treningi pozwalające na przećwiczenie nowych rozwiązań

icon icon
icon

filmy szkoleniowe

icon icon
icon

symultana/symultana odwrócona (metoda gorącego krzesła)

icon icon
icon

analiza dobrych praktyk i wymiana doświadczeń biznesowych

icon icon
TO MY BĘDZIEMY PRZEPROWADZAĆ
SZKOLENIE DLA CIEBIE
avatar
Damian Feilhauer
Partner zarządzający
O Damianie

Zorientowany na cele i zamianę wiedzy w działanie konsultant, trener, menedżer, headhunter, sprzedawca. Spędził 13 lat w branży usług profesjonalnych dla biznesu – (Wolters Kluwer SA) w roli sprzedawcy, dyrektora sprzedaży na poziomie regionalnym i globalnym, budował również standardy sprzedaży i zarządzania.

Od 2012r. doradza i szkoli w tym obszarze, a dodatkowo pomaga w rekrutacji odpowiednich ludzi na stanowiska sprzedażowe i menadżerskie. W wielu organizacjach wdrażał różne koncepcje sprzedaży i zarządzania wraz z narzędziami do mierzenia efektywności procesu. Entuzjasta działania wg zaplanowanego procesu, systemu wzbogaconego o psychologię, odpowiednią retorykę w biznesie i narzędzia komunikacji.

Współzałożyciel Saleswise i współtwórca filozofii Human to Human: Selling System, Recruitment System, Management System. Prelegent i mówca – otwarty na dzielenie się doświadczeniem, występuje na konferencjach, eventach związanych z rozwojem sprzedaży, zarządzania i rekrutacji.

avatar
Katarzyna Marciniak-Chwastek
dyrektor merytoryczny - partner zarządzający
Katarzyna Marciniak-Chwastek
dyrektor merytoryczny - partner zarządzający
O Katarzynie

Skoncentrowana na podnoszeniu skuteczności w sprzedaży i wdrażaniu nowych produktów na rynku. Na co dzień nastawiona na cel i działanie w rolach trenera, konsultanta, coacha i headhuntera. W trakcie warsztatów polegających na wspólnej pracy trenera i uczestników, w pełni opiera się na przykładach z danej branży i specyfiki firmy, koncentruje się na umiejętnościach, które można natychmiast wykorzystać w pracy handlowej i menadżerskiej.

12 lat związana ze sprzedażą na wszystkich szczeblach kariery zawodowej, tj. od przedstawiciela handlowego do szefa sprzedaży. 5 lat na stanowisku koordynator – trener oraz coach pracy handlowców, doradców techniczno – handlowych i regionalnych oraz dyrektorów sprzedaży branży instalacji sanitarnych i grzewczych – grupa Saint Gobain. Ze szkoleniami i projektami związana od 2008r. Ma w swoim dorobku setki dni spędzonych na sali szkoleniowej, a także 6 lat w terenie z przedstawicielami handlowymi. Doświadczona we wdrażaniu systemów planowania i raportowania sprzedaży przez zespoły sprzedażowe.

Współzałożyciel Saleswise i współtwórca filozofii Human to Human: Selling System, Recruitment System, Management System.

Zdecydowany na naszą ofertę?
A może masz pytanie? Wyślij wiadomość!

Każdego dnia pomagamy małym i dużym firmom rozwijać swój biznes. Jesteśmy grupą ludzi – pasjonatów, która gwarantuje jakość usług na najwyższym poziomie.

pokaż nr telefonu +48 604 543 688
pokaż adres e-mail kontakt@saleswise.pl

Biura firmy
Poznań

Saleswise Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r. 406, piętro 3,
61-441 Poznań

Wrocław

Saleswise Sp. z o.o.
ul. Magellana 17/6
51-505 Wrocław

Formularz konsultacyjny
* Pole wymagane