H2H MANAGEMENT SYSTEM

OTWARTE KURSY MENEDŻERSKIE

DOSTĘPNE OPCJE SZKOLEŃ DLA MENEDŻERÓW

Szkolenie oparte na systemie H2H, odbywa się w wersji online i stacjonarnej.
Jest to profesjonalna szkoła dla managerów oparta o metodologię H2H Management System.

Wersja hybrydowa – uzgadniana jest indywidualnie z uczestnikami szkolenia i dostosowywana do aktualnej sytuacji w kraju.

H2H Management System Basic
SZKOLENIE STACJONARNE
h2h-ms-round
basic 16 godzin
H2H Management System Basic
1843,77 zł netto
Lokalizacja: stacjonarne
Terminy:
Program szkolenia arrow right
SZKOLENIE ON-LINE
h2h-ms-round
basic 16 godzin
H2H Management System Basic
1843,77 zł netto
Lokalizacja: on-line
Terminy:
Program szkolenia arrow right
H2H Management System Premium
SZKOLENIE STACJONARNE
h2h-ms-round
premium 64 godzin
H2H Management System Premium
7993,77 zł netto
Lokalizacja: stacjonarne
Terminy:
Program szkolenia arrow right
SZKOLENIE ON-LINE
h2h-ms-round
premium 64 godzin
H2H Management System Premium
5533,77 zł netto
Lokalizacja: on-line
Terminy:
Program szkolenia arrow right

Nasze otwarte kursy dla managerów oparte są o najnowocześniejsze wymagania rynku i klientów. Uczestniczą w nim właściciele firm i menedżerowie, którzy w ten sposób sprawdzają kwalifikacje zarządzania zespołem.

Przed startem każdego szkolenia:

 1. Konsultacje przed rozpoczęciem projektu – indywidualne podejście

Trener prowadzący przeprowadzi indywidualne konsultacje (telco/video) z każdym uczestnikiem, których celem będzie poznanie specyfiki roli handlowej, jego kluczowych wyzwań, oczekiwań i celów sprzedażowych. Efektem rozmów będzie w miarę możliwości trafniejsze dopasowanie do indywidualnych potrzeb oraz finalny kształt i zakres merytoryczny programu – np. przykłady dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników. 

 1. Badanie DISC online – style zachowań i komunikacji sprzedażowej

Najpóźniej na 10 dni przed pierwszą sesją, uczestnik bierze udział w online badaniu DISC. W efekcie otrzymuje raport w wersji elektronicznej, jako jeden z filarów do pracy w trakcie szkolenia

H2H Management System© – wprowadzenie do modelu
Program rozwojowo – szkoleniowy – wg metodologii H2H Management System© realizowany jest w układzie:
 • Uczestnictwo łącznie w 16 godzinnym programie szkoleniowo – narzędziowym. Każdy dzień oznacza 8 godzin zajęć. Praca w grupie maksymalnie 12 osobowej.
 • Merytoryka przekazywana jest w formule, umożliwiającej natychmiastowe przejście do pracy warsztatowej, dyskusji, wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami. Taki model pracy wzmacnia zapamiętywanie i praktykowanie – dominuje interaktywna praca, oparta na prak­tycznych przykładach z codziennej rzeczywistości roli osoby zarządzającej podległym zespołem.
 • Metody pracy to przede wszystkim przykłady z codziennej pracy menedżera.
 • Każde narzędzie wprowadzone podczas szkolenie jest zawsze umiejscowione w konkretnym kontekście technik zarządzania zespołem.

Przed startem

 1. Konsultacje przed rozpoczęciem projektu – indywidualne podejście
 • Trener prowadzący przeprowadzi indywidualne konsultacje (telco/video) z każdym uczestnikiem, których celem będzie poznanie specyfiki roli managerskiej, jego kluczowych wyzwań, oczekiwań i celów, które stawia organizacja przed nim jako szefem i jego zespołem.

Efektem rozmów będzie w miarę możliwości trafniejsze dopasowanie do indywidualnych potrzeb oraz finalny kształt i zakres merytoryczny programu – np. przykłady dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników.

 1. Badanie DISC online – style zachowań i komunikacji sprzedażowej
 • Najpóźniej na 10 dni przed pierwszą sesją, uczestnik bierze udział w online badaniu DISC.

W efekcie otrzymuje raport w wersji papierowej i elektronicznej, jako jedno z narzędzi przydatne podczas zajęć.

SESJA 1 Z 2 (1 DZIEŃ)
Sesja wprowadzająca do modelu H2H Management System – model Wagi
 • Menedżer strategiem – wizjonerem: długofalowa i szeroka perspektywa
 • Zarządzanie pracownikami z pokolenia Y (Z)
 • Relacje menedżer – pracownik: zagrożenia i pułapki
 • Zarządzanie zespołem mobilnym – rozproszonym
 • Autodiagnoza własnych stylów i cech osobowości pracowników
 • Poziom kompetencji a poziomy oczekiwań

I. Autoidentyfikacja szefa: kim jestem – SWOT zarządzania i relacji z zespołem. Analiza zachowań i osobowości z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych

II. Diagnoza i mapowanie ludzi – kierunki i wytyczne zarządzania, modele: Blanchard, DISC, Analiza transakcyjna

Znasz swój zespół wiesz, kogo i jak szkolić, kogo tylko motywują pieniądze, kogo rozwój i samorealizacja, potrafisz ocenić predyspozycje do realizacji powierzonych zadań.

III. Typologia Ja i Mój Zespół

Test psychometryczny, matryca predyspozycji i rezerw wynikających z cech osobowości, retoryka języka menedżera, budowanie relacji z podwładnym z uwzględnieniem DISC

Moduł poświęcony porozumieniu pomiędzy managerem i podwładnym oraz matrycy kompetencji..

Pracujemy nad tym jak?

 • rozpoznać typ podwładnego i określić jego najważniejsze kompetencje, których oczekuje jego stanowisko
 • dobierać słowa, zdania, jakich schematów retorycznych używać, aby relacja była wsparciem dla porozumienia
 • dobrać narzędzia i retorykę do typu pracownika
 • zadawać pytania, co mówić, a czego nie mówić do danego typu

Dodatkowo analizujemy własny styl osobowości poprzez analizę testów psychometrycznych DISC. Poznanie własnych predyspozycji, a także rezerw i ograniczeń pozwala odpowiedzieć na pytania, w którym kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie obszary będą dla nas najtrudniejsze do zmiany, oraz jak możemy wychodzić z własnej strefy komfortu aby rozwijać się w zakresie zarządzania pracownikami.

SESJA 2 Z 2 (1 DZIEŃ)
Sesja wprowadzająca do mapy menedżerskiej jako narzędzia do pracy z kompetencjami.

1.Narzędzia komunikacji menedżerskiej – paleta technik wywierania wpływu

Techniki retoryczne, do zastosowania w różnych sytuacjach i momentach zarządzania.

Cały czas pracujemy nad retoryką i komunikacją, która realizuje wprowadzone wcześniej postawy i wartości, oraz  pozwala odzwierciedlać funkcję szefa, umożliwia wprowadzenie i doskonalenie warsztatu pracy z zespołem

Co również bardzo istotne – stwarza także ramy do budowania reakcji i taktyk na tzw. „trudnych pracowników” oraz problematyczne sytuacje.

Niektóre techniki: szczerość, dowartościowanie, odwartościowanie, parafraza, dopytywanie, wyjaśnianie, precyzowanie, klaryfikacja, odzwierciedlenie, aktywne słuchanie, pokonywanie trudności w relacjach, sprawdzanie gotowości na poszukiwanie kompromisu, weryfikacja uczciwości w komunikacji i relacjach, łamanie krytycznego i szkodliwego nastawienia do zadań/działu/ludzi, intencja i inne,

2. Rozmowa z pracownikiem, której efektem jest akceptacja celów i systemu pracy i wzajemnej współpracy

 • struktura rozmowy indywidualnej, uzgadnianie celów, budowanie reguł współpracy, częstotliwość monitoringu, wsparcie menadżerskie, planowanie rozwoju.
 • feedback /informacja zwrotna, etapy cyklicznie udzielanych informacji zwrotnych. Motywujący aspekt feedbacku i konstruktywna krytyka w sytuacji zaniechań i błędów. Określenie obszarów do rozwoju pracownika na podstawie monitorowania i feedbacku.
 • linia interwencji menadżerskiej, systemowe reakcję na brak współpracy, łamanie zobowiązań.
 • efektywne podejście do zasobów ludzkich – ryzyko i koszty rotacji pracowników vs konsekwencje utrzymywania niewłaściwych pracowników
 • manager – rekruterem – Model Profiler
H2H Management System© – wprowadzenie do modelu
Sesja wprowadzająca do modelu H2H Management System – model Wagi
 • Uczestnictwo łącznie w 16 godzinnym programie szkoleniowo – narzędziowym online. Każda oznacza 4 godziny zajęć. Praca w grupie maksymalnie 12 osobowej.
 • Merytoryka przekazywana jest w formule, umożliwiającej natychmiastowe przejście do pracy warsztatowej, dyskusji, wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami. Taki model pracy wzmacnia zapamiętywanie i praktykowanie – dominuje interaktywna praca, oparta na prak­tycznych przykładach z codziennej rzeczywistości roli osoby zarządzającej podległym zespołem.
 • Metody pracy to przede wszystkim przykłady z codziennej pracy menedżera.
 • Każde narzędzie wprowadzone podczas szkolenie jest zawsze umiejscowione w konkretnym kontekście technik zarządzania zespołem.

Przed startem

 1. Konsultacje przed rozpoczęciem projektu – indywidualne podejście
 • Trener prowadzący przeprowadzi indywidualne konsultacje (telco/video) z każdym uczestnikiem, których celem będzie poznanie specyfiki roli managerskiej, jego kluczowych wyzwań, oczekiwań i celów, które stawia organizacja przed nim jako szefem i jego zespołem.

Efektem rozmów będzie w miarę możliwości trafniejsze dopasowanie do indywidualnych potrzeb oraz finalny kształt i zakres merytoryczny programu – np. przykłady dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników.

 1. Badanie DISC online – style zachowań i komunikacji sprzedażowej
 • Najpóźniej na 10 dni przed pierwszą sesją, uczestnik bierze udział w online badaniu DISC.

W efekcie otrzymuje raport w wersji papierowej i elektronicznej, jako jedno z narzędzi, przydatne podczas zajęć.

SESJA 1 Z 4 (4 GODZINY)
Sesja wprowadzająca do modelu H2H Management System – model Wagi
 • Menedżer strategiem – wizjonerem: długofalowa i szeroka perspektywa
 • Zarządzanie pracownikami z pokolenia Y (Z)
 • Relacje menedżer – pracownik: zagrożenia i pułapki
 • Zarządzanie zespołem mobilnym – rozproszonym
 • Autodiagnoza własnych stylów i cech osobowości pracowników
 • Poziom kompetencji a poziomy oczekiwań

 I . Autoidentyfikacja szefa: kim jestem – SWOT zarządzania i relacji z zespołem. Analiza zachowań i osobowości z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych

 II . Diagnoza i mapowanie ludzi – kierunki i wytyczne zarządzania, modele: Blanchard, DISC, Analiza transakcyjna

Znasz swój zespół wiesz, kogo i jak szkolić, kogo tylko motywują pieniądze, kogo rozwój i samorealizacja, potrafisz ocenić predyspozycje do realizacji powierzonych zadań.

SESJA 2 Z 4 (4 GODZINY)
Typologia Ja i Mój Zespół. Test psychometryczny, matryca predyspozycji i rezerw wynikających z cech osobowości, retoryka języka menedżera, budowanie relacji z podwładnym z uwzględnieniem DISC

Moduł poświęcony porozumieniu pomiędzy managerem i podwładnym oraz matrycy kompetencji..
Pracujemy nad tym jak:

 • rozpoznać typ podwładnego i określić jego najważniejsze kompetencje, których oczekuje jego stanowisko
 • dobierać słowa, zdania, jakich schematów retorycznych używać, aby relacja była wsparciem dla porozumienia
 • dobrać narzędzia i retorykę do typu pracownika
 • zadawać pytania, co mówić, a czego nie mówić do danego typu.

Dodatkowo analizujemy własny styl osobowości poprzez analizę testów psychometrycznych DISC. Poznanie własnych predyspozycji, a także rezerw i ograniczeń pozwala odpowiedzieć na pytania, w którym kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie obszary będą dla nas najtrudniejsze do zmiany, oraz jak możemy wychodzić z własnej strefy komfortu aby rozwijać się w zakresie zarządzania pracownikami.

SESJA 3 Z 4 (4 GODZINY)
Sesja wprowadzająca do mapy menedżerskiej jako narzędzia do pracy z kompetencjami.

Narzędzia komunikacji menedżerskiej – paleta technik wywierania wpływu.

Techniki retoryczne, do zastosowania w różnych sytuacjach i momentach zarządzania.

Cały czas pracujemy nad retoryką i komunikacją, która realizuje wprowadzone wcześniej postawy i wartości, oraz pozwala odzwierciedlać funkcję szefa, umożliwia wprowadzenie i doskonalenie warsztatu pracy z zespołem.

Co również bardzo istotne – stwarza także ramy do budowania reakcji i taktyk na tzw. „trudnych pracowników” oraz problematyczne sytuacje.

Niektóre techniki: szczerość, dowartościowanie, odwartościowanie, parafraza, dopytywanie, wyjaśnianie, precyzowanie, klaryfikacja, odzwierciedlenie, aktywne słuchanie, pokonywanie trudności w relacjach, sprawdzanie gotowości na poszukiwanie kompromisu, weryfikacja uczciwości w komunikacji i relacjach, łamanie krytycznego i szkodliwego nastawienia do zadań/działu /ludzi, intencja i inne.

 

SESJA 4 Z 4 (4 GODZINY)
Metody komunikacji z pracownikiem, której efektem jest akceptacja celów i systemu pracy i wzajemnej współpracy
 • struktura rozmowy indywidualnej, uzgadnianie celów, budowanie reguł współpracy, częstotliwość monitoringu, wsparcie menadżerskie, planowanie rozwoju.
 • feedback/informacja zwrotna, etapy cyklicznie udzielanych informacji zwrotnych. Motywujący aspekt feedbacku i konstruktywna krytyka w sytuacji zaniechań i błędów. Określenie obszarów do rozwoju pracownika na podstawie monitorowania i feedbacku.
 • linia interwencji menadżerskiej, systemowe reakcję na brak współpracy, łamanie zobowiązań.
 • efektywne podejście do zasobów ludzkich – ryzyko i koszty rotacji pracowników vs konsekwencje utrzymywania niewłaściwych pracowników
 • manager – rekruterem – Model Profiler
H2H Management System© – wprowadzenie do modelu
Program rozwojowo – szkoleniowy – wg metodologii H2H Management System© realizowany jest w układzie:
 • Uczestnictwo łącznie w 64 godzinnym programie szkoleniowo – warsztatowym  w systemie: 4 sesje po 2 dni następujące kolejno po sobie (np. piątek/sobota), prowadzone co miesiąc. Każdy dzień oznacza 8 godzin pracy warsztatowej. Praca w grupie maksymalnie 12 osobowej.
 • Sesja warsztatowa to miejsce nabywania umiejętności. Spotkanie z trenerem, który jest zarazem również praktykującym managerem oraz z uczestnikami – z całą pewnością jest wydarzeniem, które uczy i zachęca do treningu i wdrażania nabywanych umiejętności. Każde spotkanie warsztatowe kończy się indywidualnym zadaniem dla każdego uczestnika. Chodzi o wdrażanie, praktykowanie i „mrożenie” uzyskanej wiedzy oraz dalszą samodzielną pracę, monitorowaną przez trenera prowadzącego.
 • Merytoryka przekazywana jest w formule, umożliwiającej natychmiastowe przejście do pracy warsztatowej, dyskusji, wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami. Taki model pracy wzmacnia zapamiętywanie i praktykowanie – dominuje interaktywna praca, oparta na prak­tycznych przykładach z codziennej rzeczywistości roli osoby zarządzającej podległym zespołem.
 • Wsparciem we wdrażaniu nowych kompetencji będzie dostarczony na każdą sesję dostosowany do specyfiki programu, materiał merytoryczno – treningowy.

Przed startem

 1. Konsultacje przed rozpoczęciem projektu – indywidualne podejście
 • Trener prowadzący przeprowadzi indywidualne konsultacje (telco/video) z każdym uczestnikiem, których celem będzie poznanie specyfiki roli managerskiej, jego kluczowych wyzwań, oczekiwań i celów, które stawia organizacja przed nim jako szefem i jego zespołem.

Efektem rozmów będzie w miarę możliwości trafniejsze dopasowanie do indywidualnych potrzeb oraz finalny kształt i zakres merytoryczny programu – np. przykłady dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników.

 1. Badanie DISC online – style zachowań i komunikacji sprzedażowej
 • Najpóźniej na 10 dni przed pierwszą sesją, uczestnik bierze udział w online badaniu DISC.

W efekcie otrzymuje raport w wersji papierowej i elektronicznej, jako jeden z filarów do pracy w trakcie całego projektu.

SESJA 1 Z 4 (2 DNI)
2 dni – “niebieska” – Relacja i Kompetencja Otwarcie projektu → Autodiagnoza – Mapa Menedżera – Człowiek – Relacja „Menedżer 360°” – wyzwania i potrzeby menedżerów, liderów w zmieniającej się rzeczywistości

Pierwsza sesja to wprowadzenie do modelu H2H Management System – model Wagi

 • Menedżer strategiem – wizjonerem: długofalowa i szeroka perspektywa
 • Zarządzanie pracownikami z pokolenia Y (Z)
 • Relacje menedżer – pracownik: zagrożenia i pułapki
 • Zarządzanie zespołem mobilnym – rozproszonym
 • Autodiagnoza własnych stylów i cech osobowości pracowników
 • Poziom kompetencji a poziomy oczekiwań

Dzień 1:

 I. Autoidentyfikacja szefa: kim jestem – SWOT zarządzania i relacji z zespołem. Analiza zachowań i osobowości z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych.

Znasz siebie, wiesz jak wykorzystać mocne strony do zarządzania zespołem pracowników. Uczestnicy programu diagnozują własny typ lub predyspozycje w zarządzaniu swoimi ludźmi.

Moduł pozwala ocenić własne talenty i rezerwy w zarządzaniu i kontakcie z pracownikiem. Pozwala to świadomie je wykorzystywać podczas rekrutacji, rozwoju, utrzymania motywacji do pracy zatrudnionych pracowników.

 II. Diagnoza i mapowanie ludzi – kierunki i wytyczne zarządzania, modele: Blanchard, DISC, Analiza transakcyjna

Znasz swój zespół wiesz, kogo i jak szkolić, kogo tylko motywują pieniądze, kogo rozwój i samorealizacja, potrafisz ocenić predyspozycje do realizacji powierzonych zadań.

Dzień 2:

III. Menedżer kameleonem – maski i dopasowanie ról vs potrzeby indywidualne i grupowe

Menedżer trenerem, coachem, mentorem, superwizorem, egzekutorem i inspiratorem. Efektem modułu będzie wytworzenie potrzeby szefa przybierania różnych ról, w które powinien wchodzić dla osiągnięcia własnych celów. W kolejnych odsłonach zajmiemy się szczegółowo narzędziami, które pozwalają możliwe najlepiej te funkcje realizować.

Typologia Ja i Mój Zespół 

Test psychometryczny,  matryca predyspozycji i rezerw wynikających z cech osobowości, retoryka języka menedżera, budowanie relacji z podwładnym z uwzględnieniem DISC

Style osobowości często decydują o tym czy się „porozumiemy” czy nie.

Nie zawsze dobrze rozpoznany typ pracownika, odpowiednio dobrane słowa i sposób zachowania gwarantują 100% porozumienia, ale zawsze niedobrana komunikacja może być konsekwencją braku lub źle wykonanych zadań.

Moduł poświęcony porozumieniu pomiędzy managerem i podwładnym oraz matrycy kompetencji..

Pracujemy nad tym jak?

 • rozpoznać typ podwładnego i określić jego najważniejsze kompetencje, których oczekuje jego stanowisko.
 • dobierać słowa, zdania, jakich schematów retorycznych używać, aby relacja była wsparciem dla porozumienia
 • dobrać narzędzia i retorykę do typu pracownika
 • zadawać pytania, co mówić, a czego nie mówić do danego typu

Dodatkowo analizujemy własny styl osobowości poprzez analizę testów psychometrycznych DISC. Poznanie własnych predyspozycji, a także rezerw i ograniczeń pozwala odpowiedzieć na pytania, w którym kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie obszary będą dla nas najtrudniejsze do zmiany, oraz jak możemy wychodzić z własnej strefy komfortu aby rozwijać się w zakresie zarządzania pracownikami.

Uczestnik szkolenia, który zdecyduje się na wykonanie testu otrzymuje raport i bezpłatne konsultacje z rekomendacją kierunków rozwoju.

SESJA 2 Z 4 (2 DNI)
2 dni “ żółta” – Komunikacja i narzędzia H2H Management System – fundament do realizacji funkcji menadżerskich i kreowania optymalnych warunków współpracy

Dzień 1:

Wartości i postawy, na których budujemy relacje z pracownikami vs własne ograniczenia (styl DISC)

Moduł poświęcony postawie menadżerskiej, której prawdziwość i dobre intencje najbardziej budują relacje i pomagają w komunikacji i pracy z celem i wynikiem.

Menedżer, który mocno różni się stylem i sposobem działa od swojego pracownika ma trzy wyjścia:

 • dostosować swój sposób komunikacji do inności stylu pracownika
 • rozwijać i uświadamiać pracownika o różnicach i ich wartości dla zespołu i realizacji celu
 • przerwać współpracę, w której nie
 • Narzędzia komunikacji menedżerskiej – paleta technik wywierania wpływu
 • techniki retoryczne, do zastosowania w różnych sytuacjach i momentach zarządzania.

Cały czas pracujemy nad  retoryką i komunikacją, która realizuje wprowadzone wcześniej postawy i wartości, oraz  pozwala odzwierciedlać funkcję szefa, umożliwia wprowadzenie i doskonalenie warsztatu pracy z zespołem

Co również bardzo istotne – stwarza także ramy do budowania reakcji i taktyk na tzw. „trudnych pracowników” oraz problematyczne sytuacje.

Niektóre techniki: szczerość, dowartościowanie, odwartościowanie, parafraza, dopytywanie, wyjaśnianie, precyzowanie, klaryfikacja, odzwierciedlenie, aktywne słuchanie, pokonywanie trudności w relacjach, sprawdzanie gotowości na poszukiwanie kompromisu, weryfikacja uczciwości w komunikacji i relacjach, łamanie krytycznego i szkodliwego nastawienia do zadań/działu/ludzi, intencja i inne,

Mechanika pytań – metodyka pytań dla uzyskiwania celów menadżera z perspektywy ról menedżerskich, kierowanie rozmową w sposób umożliwiający pozyskiwanie kluczowych informacji.

Dzień 2:

Trening i wypracowanie możliwie największej ilości przykładów przydatnych w codziennej pracy szefa.

W związku z tym, że pracujemy na realnych menadżerskich przykładach duży procent czasu szkolenia poświęcamy na analizę, ćwiczenia prawdziwych sytuacji w pracy uczestników szkoleń. Dlatego drugi dzień zajęć w sesji zaprojektowany jest w taki sposób aby narzędzia komunikacyjne z dnia pierwszego mogły znaleźć zastosowanie w treningu.

Podsumowanie sesji 2 z 4 – przygotowanie komunikacji i zadania “domowego” podczas samodzielnej pracy z materiałem.

SESJA 3 Z 4 (2 DNI)
2 dni “ czerwona” – Cele, raporty i zadania

Dzień 1:

H2H Management System – system i warsztat pracy

Stawianie celów – zarządzanie przez cele, tworzenie indywidualnych oczekiwań, zasady SMART, planowanie. Jak wytworzyć wymagania względem poszczególnych pracowników, aby mieli poczucie, że to również ich cele.

 • motywowanie pracowników, główne grupy motywatorów i sposoby wywierania wpływu.
 • delegowanie zadań, główne przeszkody w delegowaniu, reguły zarządzania poprzez delegowanie.

Rozmowa z pracownikiem, której efektem jest akceptacja celów i systemu pracy i wzajemnej współpracy (połączenie wiedzy z sesji 1 i 2)

 •  mini – expose, projektowanie reguł i przygotowanie do spotkania indywidualnego: menadżer – pracownik
 • struktura rozmowy indywidualnej, uzgadnianie celów, budowanie reguł współpracy, częstotliwość monitoringu, wsparcie menadżerskie, planowanie rozwoju.

Trening etapu „stawianie celów”, jego struktury przy wykorzystaniu wszystkich poznanych narzędzi i technik komunikacji, mechaniki pytań.

 

Dzień 2:

Prowadzenie spotkań

Kierowanie sprawami o różnych priorytetach, optymalizacja wykorzystania zasobów – zarządzanie czasem.  Spotkania zespołowe i indywidualne jako ważne narzędzie do osiągania celów menadżera i zaangażowania pracowników. Uczymy się reguł i struktury, planowania, prowadzenia i wdrożenia, działań follow-up.

 • Trening różnych typów i sytuacji na spotkaniach, ćwiczymy sytuacje i efekty błędnie i prawidłowo zarządzanych spotkań grupowych i indywidualnych.
 • Monitorowanie – Superwizowanie i Ewaluacja Cykliczna ocena postępów i wyników, monitoring/odniesienie do planów i założeń, wyznaczanie KPI (Key Performance Indicators), analiza aktywności i efektywności, modyfikacja planów działania, wyznaczanie benchmarków.
 • raporty i tabele częstotliwości. Budujemy założenia do wypracowania celów, KPI oraz analizujemy sposoby budowy raportów, niezbędnych do obserwacji i analizy poziomu realizacji celów pracowników. Korzyści z koncentrowania uwagi na aktywności i efektywności pracowników.
 • feedback /informacja zwrotna, etapy cyklicznie udzielanych informacji zwrotnych. Motywujący aspekt feedbacku i konstruktywna krytyka w sytuacji zaniechań i błędów. Określenie obszarów do rozwoju pracownika na podstawie monitorowania i feedbacku.
 • linia interwencji menadżerskiej, systemowe reakcję na brak współpracy, łamanie zobowiązań.
 • plan działań korygujących w planowanym rozwoju kompetencji pracowników. Uzgodnione wsparcie przełożonego. Rodzaje i zasady udzielanego wsparcia
 • wdrożenie uzgodnionych działań przez pracownika
 • efektywne podejście do zasobów ludzkich – ryzyko i koszty rotacji pracowników vs konsekwencje utrzymywania niewłaściwych pracowników.

Trening monitoringu i narzędzi stosowanych w tym etapie, ćwiczymy strukturę na różnych przykładach i case’ach, trudne sytuacje – wykorzystanie wszystkich narzędzi i technik retorycznych.

H2H Management System© Mapa Managera© 

SESJA 4 Z 4 (2 DNI)
2 dni “ zielona ” – Mentor – Trener – Rekruter H2H Management System© Model Wagi – Porozumienie Korzystamy z wiedzy z trzech poprzednich sesji i → następuje tu połączenie: języka/retoryki z narzędziami, które osadzamy w modelu zarządzania H2H

Dzień 1:

Menadżer jako mentor, trener i coach 

Zasady i podstawy nabywania umiejętności przez dorosłych, organizacja spotkań związanych z budowaniem planu rozwojowego – definiowanie zagadnień rozwojowych i ich realizacja.

Przeprowadzenie spotkań z wykorzystaniem wiedzy trenerskiej:

 • sesja coachingowa – trening on the job, proces wspólnego uczenia się, narzędzia w trakcie wspólnej pracy, wprowadzenie podstawowych technik pracy menadżera w roli mentora – trenera – coacha:

Przygotowanie i przeprowadzenie wspólnej sesji rozwojowej a rozmowa PRZED a narzędzia:

 • mikrotrening + briefing szkoleniowy
 • taśma filmowa + informacja zwrotna

Trening i przygotowanie sesji rozwojowej z pracownikiem na przykładzie wybranej mikro kompetencji.

Trudne sytuacje menedżerskie, komunikacja z podwładnymi, komunikowanie zmian, prowadzenie spotkań, konflikty w zespole.

Dzień 2:

Menedżer w roli rekrutera

Każdy menedżer staje przed wyzwaniem poszukiwania odpowiednich ludzi do swojego zespołu. Znane już narzędzia komunikacji, techniki retoryczne, wykorzystamy do zaplanowania i przeprowadzenia procesu rekrutacji, na który składa się:

 • przygotowanie – mapowanie i nazwanie kluczowych kompetencji dla stanowiska pracy
 • wywiad – lejek rekrutacyjny – zbudowanie kluczowych pytań wg reguły „czego muszę się dowiedzieć”
 • narzędzia minimalizujące ryzyko błędu, czyli co i jak możemy zrobić, aby zmniejszyć błąd rekrutacyjny – PROFILER – autorskie narzędzie rekruterskie
 • pracownik na pokładzie – wprowadzenie pracownika do organizacji, istota efektywnego wdrożenia

Trening rozmowy rekrutacyjnej, ćwiczymy zaprojektowaną strukturę rozmowy rekrutacyjnej, identyfikujemy zagrożenia i ukryte pułapki – informacje od kandydata, które powinny budzić niepokój i wątpliwości – reakcja i konfrontacja.

SESJA 5 DLA CHĘTNYCH
SESJA DODATKOWO PŁATNA

Po czterech sesjach przepełnionych wiedzą, narzędziami i  retoryką uczestnicy proszą nas często o przećwiczenie całości w oparciu o własne projekty i wyzwania menedżerskie.

Na prośbę uczestników i potrzebę, którą widzimy po zakończeniu Managera 360, proponujemy udział w sesji tylko i wyłącznie treningowo – doświadczalnej.

Każdy uczestnik przychodzi na sesję ,ze swoim projektem, który chce przepracować. Ważne jest aby jego nowe podejście było oparte o materiał przerobiony na zajęciach.

Sesje treningowe zazwyczaj mają ograniczoną ilość miejsc, gdyż podczas jednej sesji jesteśmy w stanie przeanalizować 3 sytuacje menedżerskie. Dlatego zazwyczaj na jedną Szkołę Manager 360 przypadają 2 sesje dwudniowe w grupach 6 – osobowych.

Tematyka zagadnień treningowych zawsze ustalana jest z grupą zainteresowanych.

H2H Management System© – wprowadzenie do modelu
Program rozwojowo – szkoleniowy – wg. metodologii H2H Management System© realizowany jest w układzie:
 • Uczestnictwo łącznie w 64 godzinnym programie szkoleniowo – coachingowym w systemie: 16 sesji po 4 godziny. Dwie kolejne sesje odbywają się dzień po dniu, aby zamknąć zakres merytoryczny oraz odnieść się do przykładów i branży każdego z uczestników. Następne 2 sesje po 2 tygodniach, tak aby był czas na opanowanie wykładanego materiału i testowanie w żywych relacjach z klientami. Cały program zamknie się w terminie 4 miesięcy. Grupa szkoleniowa nie będzie liczyć więcej niż 12 uczestników.
 • Sesja warsztatowa to miejsce nabywania umiejętności. Spotkanie z trenerem, który jest zarazem również praktykującym managerem oraz z uczestnikami  z całą pewnością jest wydarzeniem, które uczy i zachęca do treningu i wdrażania nabywanych umiejętności. Każde spotkanie warsztatowe kończy się indywidualnym zadaniem dla każdego uczestnika. Chodzi o wdrażanie, praktykowanie i „mrożenie” uzyskanej wiedzy oraz dalszą samodzielną pracę, monitorowaną przez trenera prowadzącego.
 • Merytoryka przekazywana jest w formule, umożliwiającej natychmiastowe przejście do pracy warsztatowej, dyskusji, wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami. Taki model pracy wzmacnia zapamiętywanie i praktykowanie – dominuje interaktywna praca, oparta na prak­tycznych przykładach z codziennej rzeczywistości roli osoby zarządzającej podległym zespołem.
 • Wsparciem we wdrażaniu nowych kompetencji będzie dostarczony na każdą sesję dostosowany do specyfiki programu, materiał merytoryczno – treningowy.

Przed startem

 1. Konsultacje przed rozpoczęciem projektu – indywidualne podejście
 • Trener prowadzący przeprowadzi indywidualne konsultacje (telco/video) z każdym uczestnikiem, których celem będzie poznanie specyfiki roli managerskiej, jego kluczowych wyzwań, oczekiwań i celów, które stawia organizacja przed nim jako szefem i jego zespołem.

Efektem rozmów będzie w miarę możliwości trafniejsze dopasowanie do indywidualnych potrzeb oraz finalny kształt i zakres merytoryczny programu – np. przykłady dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników.

 1. Badanie DISC online – style zachowań i komunikacji sprzedażowej
 • Najpóźniej na 10 dni przed pierwszą sesją, uczestnik bierze udział w online badaniu DISC.

W efekcie otrzymuje raport w wersji papierowej i elektronicznej, jako jeden z filarów do pracy w trakcie całego projektu.

SESJA 1 Z 16 (4 GODZINY)
SESJA 1 z 16 – “niebieska” – Relacja i Kompetencja Otwarcie projektu → Autodiagnoza – Mapa Menedżera – Człowiek – Relacja „Menedżer 360°” – wyzwania i potrzeby menedżerów, liderów w zmieniającej się rzeczywistości

Pierwsza sesja to wprowadzenie do modelu H2H Management System – model Wagi

 • Menedżer strategiem – wizjonerem: długofalowa i szeroka perspektywa
 • Zarządzanie pracownikami z pokolenia Y (Z)
 • Relacje menedżer – pracownik: zagrożenia i pułapki
 • Zarządzanie zespołem mobilnym – rozproszonym
 • Autodiagnoza własnych stylów i cech osobowości pracowników
 • Poziom kompetencji a poziomy oczekiwań

 I . Autoidentyfikacja szefa: kim jestem – SWOT zarządzania i relacji z zespołem. Analiza zachowań i osobowości z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych

Znasz siebie, wiesz jak wykorzystać mocne strony do zarządzania zespołem pracowników. Uczestnicy programu diagnozują własny typ lub predyspozycje w zarządzaniu swoimi ludźmi.

Moduł pozwala ocenić własne talenty i rezerwy w zarządzaniu i kontakcie z pracownikiem. Pozwala to świadomie je wykorzystywać podczas rekrutacji, rozwoju, utrzymania motywacji do pracy zatrudnionych pracowników.

SESJA 2 Z 16 (4 GODZINY)
II. Diagnoza i mapowanie ludzi – kierunki i wytyczne zarządzania, modele: Blanchard, DISC, Analiza transakcyjna

Znasz swój zespół wiesz, kogo i jak szkolić, kogo tylko motywują pieniądze, kogo rozwój i samorealizacja, potrafisz ocenić predyspozycje do realizacji powierzonych zadań.

SESJA 3 Z 16 (4 GODZINY)
III. Menedżer kameleonem – maski i dopasowanie ról vs potrzeby indywidualne i grupowe

Menedżer trenerem, coachem, mentorem, superwizorem, egzekutorem i inspiratorem. Efektem modułu będzie wytworzenie potrzeby szefa przybierania różnych ról, w które powinien wchodzić dla osiągnięcia własnych celów. W kolejnych odsłonach zajmiemy się szczegółowo narzędziami, które pozwalają możliwe najlepiej te funkcje realizować.

SESJA 4 Z 16 (4 GODZINY)
IV. Typologia Ja i Mój Zespół
→ Test psychometryczny, matryca predyspozycji i rezerw wynikających z cech osobowości, retoryka języka menedżera, budowanie relacji z podwładnym z uwzględnieniem DISC

Style osobowości często decydują o tym czy się „porozumiemy” czy nie.

Nie zawsze dobrze rozpoznany typ pracownika, odpowiednio dobrane słowa i sposób zachowania gwarantują 100% porozumienia, ale zawsze niedobrana komunikacja może być konsekwencją braku lub źle wykonanych zadań.

Moduł poświęcony porozumieniu pomiędzy managerem i podwładnym oraz matrycy kompetencji.

Pracujemy nad tym jak?

 • rozpoznać typ podwładnego i określić jego najważniejsze kompetencje, których oczekuje jego stanowisko.
 • dobierać słowa, zdania, jakich schematów retorycznych używać, aby relacja była wsparciem dla porozumienia
 • dobrać narzędzia i retorykę do typu pracownika
 • zadawać pytania, co mówić, a czego nie mówić do danego typu

Dodatkowo analizujemy własny styl osobowości poprzez analizę testów psychometrycznych DISC.  Poznanie własnych predyspozycji, a także rezerw i ograniczeń pozwala odpowiedzieć na pytania, w którym kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie obszary będą dla nas najtrudniejsze do zmiany, oraz jak możemy wychodzić z własnej strefy komfortu aby rozwijać się w zakresie zarządzania pracownikami.

Uczestnik szkolenia, który zdecyduje się na wykonanie testu otrzymuje raport i bezpłatne konsultacje z rekomendacją kierunków rozwoju.

SESJA 5 Z 16 (4 GODZINY)
SESJA 5 z 16 “ żółta” Komunikacja i narzędzia

H2H Management System – fundament do realizacji funkcji menadżerskich i kreowania optymalnych warunków współpracy

 • Wartości i postawy, na których budujemy relacje z pracownikami vs własne ograniczenia (styl DISC)

Moduł poświęcony postawie menadżerskiej, której prawdziwość i dobre intencje najbardziej budują relacje i pomagają w komunikacji i pracy z celem i wynikiem

Menedżer, który mocno różni się stylem i sposobem działa od swojego pracownika ma trzy wyjścia:

 • dostosować swój sposób komunikacji do inności stylu pracownika
 • rozwijać i uświadamiać pracownika o różnicach i ich wartości dla zespołu i realizacji celu
 • przerwać współpracę, w której nie ma porozumienia.

Wartości i postawy menedżer komunikuje poprzez narzędzia.

SESJA 6 Z 16 (4 GODZINY)
Narzędzia komunikacji menedżerskiej – paleta technik wywierania wpływu

Techniki retoryczne, do zastosowania w różnych sytuacjach i momentach zarządzania.

Cały czas pracujemy nad retoryką i komunikacją, która realizuje wprowadzone wcześniej postawy i wartości, oraz  pozwala odzwierciedlać funkcję szefa, umożliwia wprowadzenie i doskonalenie warsztatu pracy z zespołem

Co również bardzo istotne – stwarza także ramy do budowania reakcji i taktyk na tzw. „trudnych pracowników” oraz problematyczne sytuacje.

Niektóre techniki: szczerość, dowartościowanie, odwartościowanie, parafraza, dopytywanie, wyjaśnianie, precyzowanie, klaryfikacja, odzwierciedlenie, aktywne słuchanie, pokonywanie trudności w relacjach, sprawdzanie gotowości na poszukiwanie kompromisu, weryfikacja uczciwości w komunikacji i relacjach, łamanie krytycznego i szkodliwego nastawienia do zadań/działu/ludzi, intencja i inne,

Mechanika pytań – metodyka pytań dla uzyskiwania celów menadżera z perspektywy ról menedżerskich, kierowanie rozmową w sposób umożliwiający pozyskiwanie kluczowych informacji.

 

SESJA 7 Z 16 (4 GODZINY)
Trening technik komunikacyjnych.

Trudne sytuacje w porozumieniu pomiędzy podwładnym a managerem.

SESJA 8 Z 16 (4 GODZINY)
Trening i wypracowanie możliwie największej ilości przykładów przydatnych w codziennej pracy szefa.

W związku z tym, że pracujemy na realnych menadżerskich przykładach duży procent czasu szkolenia poświęcamy na  analizę, ćwiczenia prawdziwych sytuacji w pracy uczestników szkoleń. Dlatego drugi dzień zajęć w sesji zaprojektowany jest w taki sposób aby narzędzia komunikacyjne z dnia pierwszego mogły znaleźć zastosowanie w treningu.

 

Podsumowanie sesji 8 z 16 – przygotowanie komunikacji i zadania “domowego” podczas samodzielnej pracy z materiałem.

SESJA 9 Z 16 (4 GODZINY)
SESJA 9 z 16 – “ czerwona” Cele, raporty i zadania. H2H Management System – system i warsztat pracy

Stawianie celów – zarządzanie przez cele, tworzenie indywidualnych oczekiwań, zasady SMART, planowanie. Jak wytworzyć wymagania względem poszczególnych pracowników, aby mieli poczucie, że to również ich cele.

 • motywowanie pracowników, główne grupy motywatorów i sposoby wywierania wpływu.
 • delegowanie zadań, główne przeszkody w delegowaniu, reguły zarządzania poprzez delegowanie.

Rozmowa z pracownikiem, której efektem jest akceptacja celów i systemu pracy i wzajemnej współpracy (połączenie wiedzy z sesji 1 i 2)

 • mini – expose, projektowanie reguł i przygotowanie do spotkania indywidualnego: menadżer – pracownik
 • struktura rozmowy indywidualnej, uzgadnianie celów, budowanie reguł współpracy, częstotliwość monitoringu, wsparcie menadżerskie, planowanie rozwoju.
 • Trening etapu „stawianie celów”, jego struktury przy wykorzystaniu wszystkich poznanych narzędzi i technik komunikacji, mechaniki pytań.
SESJA 10 Z 16 (4 GODZINY)
Prowadzenie spotkań

Kierowanie sprawami o różnych priorytetach, optymalizacja wykorzystania zasobów – zarządzanie czasem.  Spotkania zespołowe i indywidualne jako ważne narzędzie do osiągania celów menadżera i zaangażowania pracowników. Uczymy się reguł i struktury, planowania, prowadzenia i wdrożenia, działań follow-up.

Trening różnych typów i sytuacji na spotkaniach, ćwiczymy sytuacje i efekty błędnie i prawidłowo zarządzanych spotkań grupowych i indywidualnych.

SESJA 11 Z 16 (4 GODZINY)
Monitorowanie – Superwizowanie i Ewaluacja

Cykliczna ocena postępów i wyników, monitoring/odniesienie do planów i założeń, wyznaczanie KPI (Key Performance Indicators), analiza aktywności i efektywności, modyfikacja planów działania, wyznaczanie benchmarków.

 • raporty i tabele częstotliwości, budujemy założenia do wypracowania celów, KPI oraz analizujemy sposoby budowy raportów, niezbędnych do obserwacji i analizy poziomu realizacji celów pracowników. Korzyści z koncentrowania uwagi na aktywności i efektywności pracowników.
 • feedback/informacja zwrotna, etapy cyklicznie udzielanych informacji zwrotnych. Motywujący aspekt feedbacku i konstruktywna krytyka w sytuacji zaniechań i błędów. Określenie obszarów do rozwoju pracownika na podstawie monitorowania i feedbacku.
SESJA 12 Z 16 (4 GODZINY)
Linia interwencji i kontrola
 • linia interwencji menadżerskiej, systemowe reakcję na brak współpracy, łamanie zobowiązań.
 • plan działań korygujących w planowanym rozwoju kompetencji pracowników. Uzgodnione wsparcie przełożonego. Rodzaje i zasady udzielanego wsparcia
 • wdrożenie uzgodnionych działań przez pracownika
 • efektywne podejście do zasobów ludzkich – ryzyko i koszty rotacji pracowników vs konsekwencje utrzymywania niewłaściwych pracowników.

Trening monitoringu i narzędzi stosowanych w tym etapie, ćwiczymy strukturę na różnych przykładach i case’ach, trudne sytuacje – wykorzystanie wszystkich narzędzi i technik retorycznych.

H2H Management System© Mapa Managera©

 

SESJA 13 Z 16 (4 GODZINY)
SESJA 13 z 16 “ zielona ” Mentor – Trener – Rekruter H2H Management System© Model Wagi – Porozumienie

Korzystamy z wiedzy z poprzednich sesji i → następuje tu połączenie: języka/retoryki z narzędziami, które osadzamy w modelu zarządzania H2H.

Menedżer jako mentor, trener i coach 

Zasady i podstawy nabywania umiejętności przez dorosłych, organizacja spotkań związanych z budowaniem planu rozwojowego – definiowanie zagadnień rozwojowych i ich realizacja.

Przeprowadzenie  spotkań z wykorzystaniem wiedzy trenerskiej:

 • sesja coachingowa – trening on the job, proces wspólnego uczenia się, narzędzia w trakcie wspólnej pracy, wprowadzenie podstawowych technik pracy menadżera w roli mentora – trenera – coacha.
SESJA 14 Z 16 (4 GODZINY)
Mikro Trening – Symulacja – Informacja Zwrotna

Przygotowanie i przeprowadzenie wspólnej sesji rozwojowej – narzędzia i relacja

 • mikrotrening + briefing szkoleniowy
 • symulacja  + informacja zwrotna

Trening i przygotowanie sesji rozwojowej z pracownikiem na przykładzie wybranej mikro kompetencji

Trudne sytuacje menedżerskie, komunikacja z podwładnymi, komunikowanie zmian, prowadzenie spotkań, konflikty w zespole.

SESJA 15 Z 16 (4 GODZINY)
H2H Management System© – Menedżer w roli rekrutera

Każdy menedżer staje przed wyzwaniem poszukiwania odpowiednich ludzi do swojego zespołu. Znane już narzędzia komunikacji, techniki retoryczne, wykorzystamy do zaplanowania i przeprowadzenia procesu rekrutacji, na który składa się:

 • przygotowanie – mapowanie i nazwanie kluczowych kompetencji dla stanowiska pracy
 • wywiad – lejek rekrutacyjny – zbudowanie kluczowych pytań wg reguły „czego muszę się dowiedzieć”
 • narzędzia minimalizujące ryzyko błędu, czyli co i jak możemy zrobić, aby zmniejszyć błąd rekrutacyjny – PROFILER – autorskie narzędzie rekruterskie
 • pracownik na pokładzie – wprowadzenie pracownika do organizacji, istota efektywnego wdrożenia
SESJA 16 Z 16 (4 GODZINY)
Trening – certyfikacja – zakończenie Szkoły Sprzedaży H2H Management System©

Trening rozmowy rekrutacyjnej, ćwiczymy zaprojektowaną strukturę rozmowy rekrutacyjnej, identyfikujemy zagrożenia i ukryte pułapki – informacje od kandydata, które powinny budzić niepokój i wątpliwości – reakcja i konfrontacja

Zamknięcie projektu 

 • konsultacje, pytania i odpowiedzi w dowolnych obszarach procesu – opcje na sesję treningową

Certyfikacja 

 • wręczenie elektronicznych certyfikatów ukończenia szkoły profesjonalnych sprzedawców
 • każdy uczestnik dodatkowo otrzyma certyfikat w wersji papierowej, który prześlemy na wskazany adres
SESJA 17 DLA CHĘTNYCH
SESJA DODATKOWO PŁATNA
Sesja 17-20 – dla “chętnych” TRENING

Po 16 – stu sesjach przepełnionych wiedzą, narzędziami i retoryką uczestnicy proszą nas często o przećwiczenie całości w oparciu o własne projekty i wyzwania menedżerskie.

Na prośbę uczestników i potrzebę, którą widzimy po zakończeniu Managera 360, proponujemy udział w sesji tylko i wyłącznie treningowo – doświadczalnej.

Każdy uczestnik pracuje na sesji, ze swoim projektem, który chce przepracować. Ważne jest aby jego nowe podejście było oparte o materiał przerobiony na zajęciach.

Sesje treningowe zazwyczaj mają ograniczoną ilość miejsc, gdyż podczas jednej sesji jesteśmy w stanie przeanalizować 3 sytuacje menedżerskie. Dlatego zazwyczaj na jedną Szkołę Manager 360 przypadają 2 sesje dwudniowe w grupach 6 – osobowych.

Tematyka zagadnień treningowych zawsze ustalana jest z grupą zainteresowanych.

Dla Kogo H2H Management System©

→ Dla wytrawnych managerów – z dystansem do własnych umiejętności!

Wiedza o zarządzaniu rozwija się jak technologia. Jeśli manager mówi, że wie już wszystko i nic go w zespole nie zaskoczy, to śmiało możemy powiedzieć, że się myli!

→ Dla właścicieli firm, dla których efekty i zysk są równoznaczne z bezpiecznym funkcjonowaniem i kolejnym rokiem rozwoju.

→ Również dla tych, którzy chcą dołączyć do swojego doświadczenia nowe metody, zainspirować się innym podejściem do zespołu  z wykorzystaniem metody H2H.

Jeśli :

 • chcesz podnieść skuteczność w komunikacji zadań, bo masz wrażenie, że mówisz innym językiem niż Twój zespół
 • potrzebujesz przeorganizować zespół, przyjąć nowych pracowników i zastanawiasz się jak to skutecznie przeprowadzić
 • szukasz inspiracji, wiedzy, lubisz wymianę doświadczeń

→ to być może oznacza, że H2H Management System© będzie dla Ciebie tym czego właśnie poszukujesz

Dla Kogo H2H Management System©

→ Dla wytrawnych managerów – z dystansem do własnych umiejętności!

Wiedza o zarządzaniu rozwija się jak technologia. Jeśli manager mówi, że wie już wszystko i nic go w zespole nie zaskoczy, to śmiało możemy powiedzieć, że się myli!

→ Dla właścicieli firm, dla których efekty i zysk są równoznaczne z bezpiecznym funkcjonowaniem i kolejnym rokiem rozwoju.

→ Również dla tych, którzy chcą dołączyć do swojego doświadczenia nowe metody, zainspirować się innym podejściem do zespołu z wykorzystaniem metody H2H.

Jeśli :

 • chcesz podnieść skuteczność w komunikacji zadań, bo masz wrażenie, że mówisz innym językiem niż Twój zespół
 • potrzebujesz przeorganizować zespół, przyjąć nowych pracowników i zastanawiasz się jak to skutecznie przeprowadzić
 • szukasz inspiracji, wiedzy, lubisz wymianę doświadczeń

→ to być może oznacza, że H2H Management  System© będzie dla Ciebie tym czego właśnie poszukujesz

Dla Kogo Szkoła H2H Management System©

→ Dla wytrawnych managerów – z dystansem do własnych umiejętności!

Wiedza o zarządzaniu rozwija się jak technologia. Jeśli manager mówi, że wie już wszystko i nic go w zespole nie zaskoczy, to śmiało możemy powiedzieć, że się myli!

→ Dla właścicieli firm, dla których efekty i zysk są równoznaczne z bezpiecznym funkcjonowaniem i kolejnym rokiem rozwoju.

→ Zapraszamy tych, którzy chcą ćwiczyć, dołączyć do swojego doświadczenia nowe metody, zainspirować się innym podejściem do klienta z wykorzystaniem metody H2H.

Pracujemy na szczegółach, bierzemy pod lupę każdą rolę menadżera, uczymy zauważać szczegóły, które często mają wpływ na finalny efekt – czyli motywację pracownika i chęć do realizacji wyznaczonych zadań…

→ W szkole H2H nie ma książkowych przypadków – dlatego chętnie powitamy tych, z którym naprawdę zależy na przepracowaniu własnych przypadków i sytuacji.

Jeśli :

 • zastanawiasz się skąd w Twoim zespole pojawiła się demotywacja, a pracownicy nie wykonują tego czego od nich oczekujesz, a dodatkowo nie informują Cię o tym, dopóki sami nie spytasz…
 • chcesz podnieść skuteczność w komunikacji zadań, bo masz wrażenie, że mówisz innym językiem niż Twój zespół
 • potrzebujesz przeorganizować swój zespół, przyjąć nowych pracowników i zastanawiasz się jak to skutecznie przeprowadzić.
 • masz problem z utrzymaniem pełnego składu zespołu (ludzie się zwalniają)
 • szukasz nowej inspiracji, wiedzy i treningu
 • zastanawiasz się dlaczego pracownicy, którym poświęciłeś swój czas, podniosłeś pensję, nie stosują się do tego co wspólnie ustaliliście

→ to być może oznacza, że szkoła  Manager 360 H2H Management System© będzie dla Ciebie tym czego szukasz.

Dla Kogo Szkoła H2H Management System©

→ Dla wytrawnych managerów – z dystansem do własnych umiejętności!

Wiedza o zarządzaniu rozwija się jak technologia. Jeśli manager mówi, że wie już wszystko i nic go w zespole nie zaskoczy, to śmiało możemy powiedzieć, że się myli!

→ Dla właścicieli firm, dla których efekty i zysk są równoznaczne z bezpiecznym funkcjonowaniem i kolejnym rokiem rozwoju.

→ Zapraszamy tych, którzy chcą ćwiczyć, dołączyć do swojego doświadczenia nowe metody, zainspirować się innym podejściem do klienta z wykorzystaniem metody H2H.

Pracujemy na szczegółach, bierzemy pod lupę każdą rolę menadżera, uczymy zauważać szczegóły, które często mają wpływ na finalny efekt – czyli motywację pracownika i chęć do realizacji wyznaczonych zadań…

→ W szkole H2H nie ma książkowych przypadków – dlatego chętnie powitamy tych, z którym naprawdę zależy na przepracowaniu własnych przypadków i sytuacji.

Jeśli :

 • zastanawiasz się skąd w Twoim zespole pojawiła się demotywacja, a pracownicy nie wykonują tego czego od nich oczekujesz, a dodatkowo nie informują Cię o tym, dopóki sami nie spytasz…
 • chcesz podnieść skuteczność w komunikacji zadań, bo masz wrażenie, że mówisz innym językiem niż Twój zespół
 • potrzebujesz przeorganizować swój zespół, przyjąć nowych pracowników i zastanawiasz się jak to skutecznie przeprowadzić
 • masz problem z utrzymaniem pełnego składu zespołu (ludzie się zwalniają)
 • szukasz nowej inspiracji, wiedzy i treningu
 • zastanawiasz się dlaczego pracownicy, którym poświęciłeś swój czas, podniosłeś pensję, nie stosują się do tego co wspólnie ustaliliście

→ to być może oznacza, że szkoła Manager 360 H2H Management System© będzie dla Ciebie tym czego szukasz.

Cel dwudniowej inspiracji H2H Management System©

Podczas dwóch dni intensywnego szkolenia, zapoznasz się z systemem H2H – modelem  Wagi i wybranymi narzędziami menadżera. Sam zdecydujesz, które z nich są Ci potrzebne do dalszego rozwoju i do pracy. Szkolenie nastawione jest na poszerzanie wiedzy i mikro trening.

Cel 16 h inspiracji – online H2H Management System©

Podczas czterech sesji intensywnego szkolenia, zapoznasz się z systemem H2H – modelem Wagi i wybranymi narzędziami menadżera. Sam zdecydujesz, które z nich są Ci potrzebne do dalszego rozwoju i do pracy. Szkolenie nastawione jest na poszerzanie wiedzy i mikro trening.

Cel szkoły H2H Management System©

Napiszemy wprost  trening → narzędzia →  trening → sytuacje managerskie → trening… i tak przez cały warsztat.

Stawiamy wyzwanie wszystkim problemom managerskim, z którymi mierzysz się na co dzień.

Pracujemy na doświadczeniu własnym i uczestników szkoły.

Cel jest jeden → podnieść własne umiejętności managerskie na taki poziom, aby przełożyło się to na:

 • podnoszenie motywacji i skuteczności w realizacji celów własnych i zespołu
 • najbardziej efektywną komunikację
 • biegłość w stosowaniu technik i narzędzi
 • wynik, który można śmiało powiedzieć, że wygenerował dobrze zarządzany zespół
Cel szkoły H2H Management System©

Napiszemy wprost – trening → narzędzia →  trening → sytuacje managerskie → trening… i tak przez cały warsztat.

Stawiamy wyzwanie wszystkim problemom managerskim, z którymi mierzysz się na co dzień.

Pracujemy na doświadczeniu własnym i uczestników szkoły.

Cel jest jeden → podnieść własne umiejętności managerskie na taki poziom, aby przełożyło się to na:

 • podnoszenie motywacji i skuteczności w realizacji celów własnych i zespołu
 • najbardziej efektywną komunikację
 • biegłość w stosowaniu technik i narzędzi
 • wynik, który można śmiało powiedzieć, że wygenerował dobrze zarządzany zespół
Założenia i korzyści szkolenia H2H Management System©

Skuteczność mangera – to połączenie umiejętności w obszarach delegowania, rozwoju, rekrutacji i komunikacji dostosowanej do typu osobowości pracowników i współpracowników.

W trakcie dwudniowego spotkania koncentrujemy się na typach wybranych narzędzi w pracy menedżera.

Jako menedżer wiesz, że zarządzanie to nie tylko wydawanie poleceń, ale odpowiednia komunikacja, która motywuje, pozwala pracownikowi na rozwój, dokładnie wyznacza cele i w odpowiednim czasie i miejscu kontroluje wykonane działania.

Wiesz też, że manager to rola, która musi przybierać kilka postaci: szefa – lidera, rekrutera, coacha lub mentora.

Do tego są Ci potrzebne:

 • znajomość własnego stylu menedżerskiego
 • wiedza o tym jak pracować z podległym zespołem
 • umiejętność  dopasowania stylu menedżerskiego do zarządzania konkretnymi osobami
 • znajomość  narzędzi i technik managera (wybrane techniki komunikacyjne)
 • profilowanie osób przyjmowanych do zespołu w procesie rekrutacji
 • struktura prowadzenia spotkań indywidualnych

H2H Management System© filary know-how

Jakie kompetencje opisują dobrego managera? Czy to zawsze ten, który ma najlepsze wyniki? Czy może taki, który ma najbardziej stabilny zespół…? A może i jedno i drugie? Jak postrzegać rolę szefa w efektywnym zarządzaniu zespołem? Jak zidentyfikować różnice między pracownikami oraz wytworzyć indywidualny styl pracy, aby wydobyć naturalny potencjał? Jak w sposób trwały utrzymywać kontrolę nad ludźmi, aby ich działania realizowały cele zespołu a tym samym cele firmy?

Na te i szereg innych pytań manager odpowiada sobie podczas codziennej pracy.

Praca z drugim człowiekiem zarówno w sprzedaży jak i w zarządzaniu nie da się wstawić pod jeden wzór.

H2H Management System© to pewna filozofia, która pokazuje nam, że rola managera to cztery obszary kompetencji, o które powinien dbać każdy komu podlega zespół pracowników.

 1. Typy osobowości i style menedżerskie a kompetencje pracownika
 2. Narzędzia komunikacji, struktury i techniki ułatwiające rozwój i porozumienie z zespołem
 3. Nastawienie na cele, delegowanie zadań i kontrola wykonalności i wyciąganie konsekwencji
 4. Bycie szefem, liderem, mentorem i rekruterem w jednej osobie

Manager 360 według modelu H2H

 • Lepiej rozumie zachowania i potencjał zespołu i pojedynczych pracowników
 • Inspiruje innych i wydobywa z nich to co najlepsze
 • Podnosi jakość współpracy w zespole poprzez indywidualny rozwój kompetencji
 • Wie jak skutecznie pracować z zespołem rozproszonym (grupa przedstawicieli handlowych)
 • Wyznacza zrozumiałe cele i opracowuje plany ich osiągnięcia wspólnie z zespołem
 • Zna granice własnych oczekiwań i nietolerancji, które komunikuje zespołowi z pełną odpowiedzialnością i zapowiedzią konsekwencji
 • Rozumie zasady planowania, monitorowania oraz rozliczania powierzonych zadań i wie, że sukces jego działań zależy czy potrafi je zakomunikować zespołowi.

Jeśli w powyższych zakresach umiejętności znalazłeś takie których potrzebujesz w swoim warsztacie menedżera zobacz model Wagi w H2H Management System©

Założenia i korzyści szkolenia H2H Management System©

Skuteczność mangera – to połączenie umiejętności w obszarach delegowania, rozwoju, rekrutacji i komunikacji dostosowanej do typu osobowości pracowników i współpracowników.

W trakcie 4 spotkań online (każde spotkanie trwa 4 godziny) koncentrujemy się na typach wybranych narzędzi w pracy menedżera.

Jako menedżer wiesz, że zarządzanie to nie tylko wydawanie poleceń, ale odpowiednia komunikacja, która motywuje, pozwala pracownikowi na rozwój, dokładnie wyznacza cele i w odpowiednim czasie i miejscu kontroluje wykonane działania.

Wiesz też, że manager to rola, która musi przybierać kilka postaci: szefa – lidera, rekrutera, coacha lub mentora.

Do tego są Ci potrzebne:

 • znajomość własnego stylu menedżerskiego
 • wiedza o tym jak pracować z podległym zespołem
 • umiejętność dopasowania stylu menedżerskiego do zarządzania konkretnymi osobami
 • znajomość  narzędzi i technik managera (wybrane techniki komunikacyjne)
 • profilowanie osób przyjmowanych do zespołu w procesie rekrutacji
 • struktura prowadzenia spotkań indywidualnych

H2H Management System© filary know-how

Jakie kompetencje opisują dobrego managera? Czy to zawsze ten, który ma najlepsze wyniki? Czy może taki, który ma najbardziej stabilny zespół…? A może i jedno i drugie? Jak postrzegać rolę szefa w efektywnym zarządzaniu zespołem? Jak zidentyfikować różnice między pracownikami oraz wytworzyć indywidualny styl pracy, aby wydobyć naturalny potencjał? Jak w sposób trwały utrzymywać kontrolę nad ludźmi, aby ich działania realizowały cele zespołu a tym samym cele firmy?

Na te i szereg innych pytań manager odpowiada sobie podczas codziennej pracy.

Praca z drugim człowiekiem zarówno w sprzedaży jak i w zarządzaniu nie da się wstawić pod jeden wzór.

H2H Management System© to pewna filozofia, która pokazuje nam, że rola managera to cztery obszary kompetencji, o które powinien dbać każdy komu podlega zespół pracowników.

 1. Typy osobowości i style menedżerskie a kompetencje pracownika
 2. Narzędzia komunikacji, struktury i techniki ułatwiające rozwój i porozumienie z zespołem
 3. Nastawienie na cele, delegowanie zadań i kontrola wykonalności i wyciąganie konsekwencji
 4. Bycie szefem, liderem, mentorem i rekruterem w jednej osobie

Manager 360 według modelu H2H

 • Lepiej rozumie zachowania i potencjał zespołu i pojedynczych pracowników
 • Inspiruje innych i wydobywa z nich to co najlepsze
 • Podnosi jakość współpracy w zespole poprzez indywidualny rozwój kompetencji
 • Wie jak skutecznie pracować z zespołem rozproszonym (grupa przedstawicieli handlowych)
 • Wyznacza zrozumiałe cele i opracowuje plany ich osiągnięcia wspólnie z zespołem
 • Zna granice własnych oczekiwań i nietolerancji, które komunikuje zespołowi z pełną odpowiedzialnością i zapowiedzią konsekwencji
 • Rozumie zasady planowania, monitorowania oraz rozliczania powierzonych zadań i wie, że sukces jego działań zależy czy potrafi je zakomunikować zespołowi.

Jeśli w powyższych zakresach umiejętności znalazłeś takie których potrzebujesz w swoim warsztacie menedżera zobacz model Wagi w H2H Management System©

Założenia i korzyści szkoły H2H Management System©

Skuteczność mangera – to połączenie umiejętności w obszarach delegowania, rozwoju, rekrutacji i komunikacji dostosowanej do typu osobowości pracowników i współpracowników.

W trakcie 4 – dwudniowych spotkań pracujemy nad postawami i narzędziami.

Jako menedżer wiesz, że zarządzanie to nie tylko wydawanie poleceń, ale odpowiednia komunikacja, która motywuje, pozwala pracownikowi na rozwój, dokładnie wyznacza cele i w odpowiednim czasie i miejscu kontroluje wykonane działania.

Wiesz też, że manager to rola, która musi przybierać kilka postaci: szefa – lidera, rekrutera, coacha lub mentora

Do tego są Ci potrzebne:

 • znajomość własnej typologii osobowości
 • znajomość typologii osobowości Twoich ludzi
 • umiejętność dopasowania stylu menedżerskiego do zarządzania konkretnymi osobami
 • dojrzałość w stosowaniu narzędzi i technik managera
 • skuteczna reakcja w sytuacji braku realizacji celów postawionych przed zespołem
 • podnoszenie  biegłości w doborze  narzędzi i bardzo precyzyjnej retoryki (słowa, frazy, konstrukcje słowne)

H2H Management System© filary know-how

Jakie kompetencje opisują dobrego managera? Czy to zawsze ten, który ma najlepsze wyniki, czy może taki, który ma najbardziej stabilny zespół…? A może i jedno i drugie? Jak postrzegać rolę szefa we efektywnym zarządzaniu zespołem? Czy zarządzanie może być w ogóle komfortowe? Jak zidentyfikować różnice między pracownikami oraz wytworzyć indywidualny styl pracy, aby wydobyć naturalny potencjał? Jak w sposób trwały utrzymywać kontrolę nad ludźmi, aby ich działania realizowały cele zespołu a tym samym cele firmy? Co i jak warto realnie monitorować w rozmowach z pracownikami? Na co mam wpływ? Czy mogę zwiększać odpowiedzialność za wykonywane przez nich zadania? Jak stymulować potrzebę ich indywidualnego rozwoju?

Na te i szereg innych pytań będziemy odpowiadać sobie wzajemnie podczas zajęć i jeszcze długo podczas codziennej pracy.

Praca z drugim człowiekiem zarówno w sprzedaży jak i w zarządzaniu nie da się wstawić pod jeden wzór.

H2H Management System© to pewna filozofia, która pokazuje nam, że rola managera to cztery obszary kompetencji, o które powinien dbać każdy komu podlega zespół pracowników.

 1. Typy osobowości i style menedżerskie a kompetencje pracownika
 2. Narzędzia komunikacji, struktury i techniki ułatwiające rozwój i porozumienie z zespołem
 3. Nastawienie na cele, delegowanie zadań i kontrola wykonalności i wyciąganie konsekwencji
 4. Bycie szefem, liderem, mentorem i rekruterem w jednej osobie

Manager 360

 • Lepiej rozumie zachowania i potencjał zespołu i pojedynczych pracowników
 • Inspiruje innych i wydobywa z nich to co najlepsze
 • Podnosi jakość współpracy w zespole poprzez indywidualny rozwój kompetencji
 • Wie jak skutecznie pracować z zespołem rozproszonych (grupa przedstawicieli handlowych)
 • Wyznacza zrozumiałe cele i opracowuje plany ich osiągnięcia wspólnie z zespołem
 • Zna granice własnych oczekiwań i nietolerancji, które komunikuje zespołowi z pełną odpowiedzialnością i zapowiedzią konsekwencji
 • Rozumie zasady planowania, monitorowania oraz rozliczania powierzonych zadań i wie, że sukces jego działań zależy czy potrafi je zakomunikować zespołowi.

Jeśli w powyższych zakresach umiejętności znalazłeś takie których potrzebujesz w swoim warsztacie menedżera przyjdź na szkołę Manager 360 H2H Management System©

Założenia i korzyści szkoły H2H Management System©

Skuteczność mangera – to połączenie umiejętności w obszarach delegowania, rozwoju, rekrutacji i komunikacji dostosowanej do typu osobowości pracowników i współpracowników.

W trakcie 16 spotkań online (każde spotkanie trwa 4 godziny) pracujemy nad postawami i narzędziami.

Jako menedżer wiesz, że zarządzanie to nie tylko wydawanie poleceń, ale odpowiednia komunikacja, która motywuje, pozwala pracownikowi na rozwój, dokładnie wyznacza cele  i w odpowiednim czasie, miejscu kontroluje wykonane działania.

Wiesz też, że manager to rola, która musi przybierać kilka postaci: szefa – lidera, rekrutera, coacha lub mentora.

Do tego są Ci potrzebne:

 • znajomość własnej typologii osobowości
 • znajomość  typologii osobowości Twoich ludzi
 • umiejętność  dopasowania stylu menedżerskiego do zarządzania konkretnymi osobami
 • dojrzałość w stosowaniu narzędzi i technik managera
 • skuteczna reakcja w sytuacji braku realizacji celów postawionych przed zespołem
 • podnoszenie  biegłości w doborze narzędzi i bardzo precyzyjnej retoryki (słowa, frazy, konstrukcje słowne)

H2H Management System© filary know-how

Jakie kompetencje opisują dobrego managera? Czy to zawsze ten, który ma najlepsze wyniki? Czy może taki, który ma najbardziej stabilny zespół…? A może i jedno i drugie? Jak postrzegać rolę szefa we efektywnym zarządzaniu zespołem? Czy zarządzanie może być w ogóle komfortowe? Jak zidentyfikować różnice między pracownikami oraz wytworzyć indywidualny styl pracy, aby wydobyć naturalny potencjał? Jak w sposób trwały utrzymywać kontrolę nad ludźmi, aby ich działania realizowały cele zespołu a tym samym cele firmy? Co i jak warto realnie monitorować w rozmowach z pracownikami? Na co mam wpływ? Czy mogę zwiększać odpowiedzialność za wykonywane przez nich zadania? Jak stymulować potrzebę ich indywidualnego rozwoju?

Na te i szereg innych pytań będziemy odpowiadać sobie wzajemnie podczas zajęć i jeszcze długo podczas codziennej pracy.

Praca z drugim człowiekiem zarówno w sprzedaży jak i w zarządzaniu nie da się wstawić pod jeden wzór.

H2H Management System© to pewna filozofia, która pokazuje nam, że rola managera to cztery obszary kompetencji, o które powinien dbać każdy komu podlega zespół pracowników.

 1. Typy osobowości i style menedżerskie a kompetencje pracownika
 2. Narzędzia komunikacji, struktury i techniki ułatwiające rozwój i porozumienie z zespołem
 3. Nastawienie na cele, delegowanie zadań i kontrola wykonalności i wyciąganie konsekwencji
 4. Bycie szefem, liderem, mentorem i rekruterem w jednej osobie

Manager 360

 • Lepiej rozumie zachowania i potencjał zespołu i pojedynczych pracowników
 • Inspiruje innych i wydobywa z nich to co najlepsze
 • Podnosi jakość współpracy w zespole poprzez indywidualny rozwój kompetencji
 • Wie jak skutecznie pracować z zespołem rozproszonych (grupa przedstawicieli handlowych)
 • Wyznacza zrozumiałe cele i opracowuje plany ich osiągnięcia wspólnie z zespołem
 • Zna granice własnych oczekiwań i nietolerancji, które komunikuje zespołowi z pełną odpowiedzialnością i zapowiedzią konsekwencji
 • Rozumie zasady planowania, monitorowania oraz rozliczania powierzonych zadań i wie, że sukces jego działań zależy czy potrafi je zakomunikować zespołowi.

Jeśli w powyższych zakresach umiejętności znalazłeś takie, których potrzebujesz w swoim warsztacie menedżera przyjdź na szkołę Manager 360 H2H Management System©

SALEWISE H2H MANAGEMENT SYSTEM –
ZOBACZ SAM JAK POMAGAMY USPRAWNIĆ ZARZĄDZANIE

Więcej informacji o naszych innych usługach możesz znaleźć na naszym kanale na serwisie Youtube.

Jeśli interesuje Cię znalezienie odpowiedzi na pytanie jak usprawnić zarządzanie oraz komunikację w Twoim zespole, polecamy zamknięte szkolenia dla menedżerów a najlepiej kontakt z konsultantami Saleswise.

METODY PRACY PODCZAS ZAJĘĆ:
icon

wykład z części merytorycznych metody H2H

icon icon
icon

wypracowywanie przykładów gotowych do zastosowania w praktyce

icon icon
icon

mikro – treningi pozwalające na przećwiczenie nowych rozwiązań

icon icon
icon

filmy szkoleniowe

icon icon
icon

symultana/ symultana odwrócona (metoda gorącego krzesła)

icon icon
icon

analiza dobrych praktyk i wymiana doświadczeń biznesowych

icon icon
TO MY BĘDZIEMY PRZEPROWADZAĆ
SZKOLENIE DLA CIEBIE
avatar
Damian Feilhauer
Partner zarządzający
Damian Feilhauer
Partner zarządzający
O Damianie

Zorientowany na cele i zamianę wiedzy w działanie konsultant, trener, menedżer, headhunter, sprzedawca. Spędził 13 lat w branży usług profesjonalnych dla biznesu – (Wolters Kluwer SA) w roli sprzedawcy, dyrektora sprzedaży na poziomie regionalnym i globalnym, budował również standardy sprzedaży i zarządzania.

Od 2012r. doradza i szkoli w tym obszarze, a dodatkowo pomaga w rekrutacji odpowiednich ludzi na stanowiska sprzedażowe i menadżerskie. W wielu organizacjach wdrażał różne koncepcje sprzedaży i zarządzania wraz z narzędziami do mierzenia efektywności procesu. Entuzjasta działania wg zaplanowanego procesu, systemu wzbogaconego o psychologię, odpowiednią retorykę w biznesie i narzędzia komunikacji.

Współzałożyciel Saleswise i współtwórca filozofii Human to Human: Selling System, Recruitment System, Management System. Prelegent i mówca – otwarty na dzielenie się doświadczeniem, występuje na konferencjach, eventach związanych z rozwojem sprzedaży, zarządzania i rekrutacji.

avatar
Katarzyna Marciniak-Chwastek
dyrektor merytoryczny - partner zarządzający
Katarzyna Marciniak-Chwastek
dyrektor merytoryczny - partner zarządzający
O Katarzynie

Skoncentrowana na podnoszeniu skuteczności w sprzedaży i wdrażaniu nowych produktów na rynku. Na co dzień nastawiona na cel i działanie w rolach trenera, konsultanta, coacha i headhuntera. W trakcie warsztatów polegających na wspólnej pracy trenera i uczestników, w pełni opiera się na przykładach z danej branży i specyfiki firmy, koncentruje się na umiejętnościach, które można natychmiast wykorzystać w pracy handlowej i menadżerskiej.

12 lat związana ze sprzedażą na wszystkich szczeblach kariery zawodowej, tj. od przedstawiciela handlowego do szefa sprzedaży. 5 lat na stanowisku koordynator – trener oraz coach pracy handlowców, doradców techniczno – handlowych i regionalnych oraz dyrektorów sprzedaży branży instalacji sanitarnych i grzewczych – grupa Saint Gobain. Ze szkoleniami i projektami związana od 2008r. Ma w swoim dorobku setki dni spędzonych na sali szkoleniowej, a także 6 lat w terenie z przedstawicielami handlowymi. Doświadczona we wdrażaniu systemów planowania i raportowania sprzedaży przez zespoły sprzedażowe.

Współzałożyciel Saleswise i współtwórca filozofii Human to Human: Selling System, Recruitment System, Management System.

Zdecydowany na naszą ofertę?
A może masz pytanie? Wyślij wiadomość!

Każdego dnia pomagamy małym i dużym firmom rozwijać swój biznes. Jesteśmy grupą ludzi – pasjonatów, która gwarantuje jakość usług na najwyższym poziomie.

pokaż nr telefonu +48 604 543 688
pokaż adres e-mail kontakt@saleswise.pl

Biura firmy
Poznań

Saleswise Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r. 406, piętro 3,
61-441 Poznań

Wrocław

Saleswise Sp. z o.o.
ul. Magellana 17/6
51-505 Wrocław

Formularz konsultacyjny
* Pole wymagane