Manager 360

w oparciu o metodologię H2H Management System -

Otwarte kursy z zarządzania

NIE POTRZEBUJĘ SZKOLENIA

CHCĘ ZLECIĆ REKRUTACJĘ PRACOWNIKA

Wybierz wariant szkolenia dla managerów – Manager 360

Zbudowaliśmy 3 programy – wybierz właściwy dla siebie lub skorzystaj z wszystkich zaczynając od 4-godzinnej inspiracji i wiedzy.

SZKOLENIA DLA REKRUTERÓW

SZKOLENIE ON-LINE
kolor (1)
INSPIRACJA Basic 4 godzin
H2H Management System Basic
449 zł netto
Lokalizacja: on-line
Terminy:

W trakcie przygotowania

W trakcie przygotowania

Szkolenie online w opcji 4h to jednocześnie inspiracja, prezentacja narzędzi i wachlarza kompetencji managera, który aby dostosować się do obecnego rynku powinien być jednocześnie: Leaderem, Coachem, Mentorem i Rekruterem.

SZKOLENIA DLA REKRUTERÓW

ONLINE / STACJONARNE
kolor (1)
WIEDZA Premium 16 godzin
H2H Management System Premium
2399 zł netto
Lokalizacja: STACJONARNE / ONLINE
Terminy:

Cel główny to → podniesienie  własnych  umiejętności zarządzania zespołem, z wykorzystaniem nie tylko narzędzi zarządzania, ale przede wszystkim wiedzy o ludziach ich potencjale i ograniczeniach 

Szkolenie managerskie oparte na znajomości człowieka, z którym pracujemy lub zamierzamy pracować.

2 dni szkolenia z zarządzania – kurs menedżerski – Manager 360 on H2H Management SystemⒸ  to inspiracja dla doświadczonych managerów, a zupełnie nowa wiedza dla tych szefów, którzy rozpoczynają swoją drogę i czują, że najważniejszym narzędziem dla managera jest jego zespół.

W trakcie dwudniowego spotkania koncentrujemy się na typach wybranych narzędzi w pracy menedżera. Jako menedżer wiesz, że zarządzanie to nie tylko wydawanie poleceń, ale odpowiednia komunikacja, która motywuje i pozwala pracownikowi na rozwój. Przełożony dokładnie wyznacza cele i w odpowiednim czasie i miejscu kontroluje wykonane działania.

Wiesz też, że manager to rola, która musi przybierać kilka postaci: szefa – lidera, rekrutera, coacha lub mentora

 • zdobędziesz wiedzę na temat własnego stylu managerskiego
 • zdobędziesz umiejętność dopasowania stylu menedżerskiego do zarządzania konkretnymi osobami – DISC
 • dowiesz się na jakich filarach i wartościach pracować z podległym zespołem
 • zobaczysz jak znajomość technik relacyjnych może wpłynąć na Twoją komunikację z zespołem
 • nauczysz się profilować osoby potrzebne do Twojego zespołu.

Nasze szkolenia dla managerów to inspiracja do zgłębienia natury człowieka. W połączeniu z twardymi narzędziami, które ma do dyspozycji przełożony w organizacji; umiejętności miękkie czyli znajomość narzędzi komunikacji jest pełnym zakresem kompetencji nowoczesnego managera.

PREMIUM 16h online / stacjonarne – WIEDZA

DZIEŃ 1 

Moduł 1 – Wprowadzenie do modelu H2H Management System – model Wagi – Inspiracja

 • Menedżer strategiem – wizjonerem: długofalowa i szeroka perspektywa
 • Zarządzanie pracownikami z pokolenia Y i Z
 • Relacje menedżer – pracownik: zagrożenia i pułapki
 • Zarządzanie zespołem mobilnym – rozproszonym
 • Autodiagnoza własnych stylów i cech osobowości pracowników
 • Poziom kompetencji, a poziomy oczekiwań

Rola managera na dzisiejszym rynku vs kompetencje i umiejętności – postawa, wiedza – Manager – Coach – Mentor – Rekruter – Lider utrzymujący zespół w doskonałej komunikacji biznesowej

Rolą managera jest łączyć ze sobą pracowników / zespoły, które wspólnie będą tworzyć wartość dla firmy. Jeśli popatrzymy jak ważna jest komunikacja, aby zespoły nie rotowały zbyt często, rozwijały się i miały zaufanie do swojego lidera to już wiemy, że rozwój managerski nie ma końca.

Moduł 2 – Wprowadzenie do mapy kompetencji managerskich – model autorski mapy opracowany przez firmę Saleswise.

→ Mapa kompetencji Managera 360 jako zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia najlepszych zespołów i zarządzania ich wiedzą, energią i rozwojem – wszystko w celu podnoszenia skuteczności biznesowej i jakości pracy.

 • Typy osobowości DISC – szef – pracownik – zasady dopasowania w rozmowach
 • Znajomość narzędziowego systemu budowania relacji – typ osobowości, a retoryka słowa na szkoleniach managerskich
 • Biznesowa analiza profilu pracowników, których brakuje w zespole
 • Techniki nawiązywania relacji – dlaczego to takie ważne?

Cel i zakres modułu:

Mapa i Metodologia H2H Management System na szkoleniu Manager 360 ma zainspirować do trochę innej pracy managera opartej na człowieku, z którym pracujesz. Ma pokazać narzędzia które nałożysz na twardą wiedzę z zarządzania jak budżety, plany, raporty i analizy. Bo jak sam na pewno wiesz, żadne narzędzie nie zadziała jeśli nie zadziała odpowiednio zmotywowany do tego człowiek.

Moduł 3 – Autodiagnoza managerska i diagnoza podległego zespołu 

 • typy menadżerskie
 • raport predyspozycji z DISC
 • matryca wg Blancharda, DISC, analiza transakcyjna – narzędzia “stare jak świat“, jednocześnie wciąż aktualne i w nowej odsłonie 
 • style zarządzania dopasowane do typu członka zespołu
 • style komunikacji dopasowane do typu członka zespołu

Cel i zakres modułu:
Manager nie istnieje bez zespołu, a dobry manager bez dobrego zespołu. Nie da się zarządzać i motywować innych bez dobrej wiedzy na temat z kim pracuje – jakie są jego oczekiwania, dzięki czemu się rozwija, jakie są jego talenty, a gdzie pojawiają się ograniczenia.

Moduł 4 – Matryce kompetencji i zachowań diagnozujących daną kompetencję

 • 18 wybranych kompetencji w ujęciu sprzedaży – dla managera sprzedaży
 • 18 wybranych kompetencji w ujęciu operacyjnym – dla managera operacyjnego 
 • analiza kompetencji u członków zespołu
 • jak ocenić, które kompetencje są kluczowe?: procesy sprzedaży i procesy operacyjne

Cel i zakres modułu:

Kompetencja – wiele o nich mówimy, ale czy potrafimy wykorzystać je do osiągania lepszych wyników przez nasze zespoły. Potrafimy jeśli zdiagnozujemy jakie kompetencje potrzebne są w naszym zespole. Każda organizacja to trochę inny organizm i inne wyzwania. Warto je zdiagnozować, żeby wiedzieć czego potrzebuje. Wiedza ta ułatwia wybór kierunków rozwoju dla zespołów i jednostek, jak również podpowiada kogo w zespole brakuje.

DZIEŃ 2 

Moduł 5 – Narzędzia, schematy i techniki relacyjne w komunikacji z pracownikiem

 • technika RWIS w pracy nad rozwojem i motywacją
 • antycypacja i prawo wyboru 
 • intencja i dystans w kontakcie z pracownikiem
 • PONK jako element motywowania do proaktywności i proponowania własnych pomysłów
 • techniki ODD- i ODD+ jako narzędzia prezentacji oferty pracy
 • docena i oddanie kontroli

Cel i zakres modułu:

W komunikacji z drugim człowiekiem każde słowo może mieć znaczenie, bo jeśli nie dostosujemy wypowiedzi do typu osobowości i dodatkowo nie zastanowimy się co właściwie chcemy uzyskać, to nawet nieświadomie możemy demotywować swój zespół. Techniki i narzędzia w tym module mają pokazać jak ważny jest dobór słów i jaką siłę za sobą niesie.

Moduł 6  –  Komunikacja menadżerska – techniki relacyjne i komunikacyjne w odniesieniu do typu pracownika 

 • techniki wywierania wpływ
 • narzędzia i schematy retoryczne do zastosowania w różnych sytuacjach i momentach pracy z podwładnym

Niektóre z technik: wprost, dowartościowanie, odwartościowanie, parafraza, dopytywanie, wyjaśnianie, precyzowanie, klaryfikacja, odzwierciedlenie, aktywne słuchanie, pokonywanie trudności w relacjach, sprawdzanie gotowości na poszukiwanie kompromisu, weryfikacja uczciwości w komunikacji i relacjach, łamanie krytycznego i szkodliwego nastawienia do zadań / działu / ludzi i inne.

Cel i zakres modułu:
W tym module szkolenia managerskiego uczestnicy zapoznają się z technikami, które w kolejnym etapie będą mogli świadomie zastosować w celu zwiększenia skuteczności działania zespołu lub indywidualnej osoby.

Moduł 7 – Łączenie technik w schematy i modele – ćwiczenia na podstawie wybranych obowiązków menadżera

 • motywowanie pracowników, główne grupy motywatorów i sposoby wywierania wpływu
 • delegowanie zadań, główne przeszkody w delegowaniu, reguły zarządzania poprzez delegowanie
 • rozmowa z pracownikiem, której efektem jest akceptacja celów, systemu pracy i wzajemnej współpracy – struktura rozmowy indywidualnej
 • mini – expose, projektowanie reguł i przygotowanie do spotkania indywidualnego: menadżer – pracownik

Moduł 8 – Kameleonizm menedżera – przykłady zastosowania technik w sytuacjach trudnych

 • maski szefa i relacja z pracownikiem
 • dopasowanie do celów / realizacji zadań i oczekiwań zespołu
 • liderowanie czy przywództwo – podsumowanie zajęć

Cel i zakres modułu:

Dwudniowe szkolenie menedżerskie ma pokazać uczestnikom jak ważne jest dostosowanie języka komunikacji do drugiego człowieka, dlatego ostatni moduł poświęcony jest głównie trudnym sytuacjom, aby uczestnicy poczuli moc w słowie i zobaczyli, że praktycznie każda sytuacja jest do opanowania jeśli ma się wiedzę komunikacyjną i potrafi się ją zastosować.

Jeśli byłeś na naszym szkoleniu inspiracyjnym to wiesz czego się spodziewać…
Jeśli od razu decydujesz się na warsztat szkoleniowy to musisz wiedzieć, że:

 • dzielimy się sprawdzonym w boju doświadczeniem z zarządzania
 • pokazujemy Ci narzędzia, z których korzystamy jako managerowie i z których korzystają nasi stali klienci, z którymi współpracujemy jako konsultanci zarządzania 
 • dostajesz wiedzę i możliwość jej przećwiczenia, ale wdrożeniem zajmujesz się samodzielnie
 • uczymy Cię komunikacji z zespołem, którym zarządzasz  
 • dokładamy do Twojego koszyka narzędzia komunikacyjne – te bez których dzisiejszy manager może być trochę bezradny – zwłaszcza jeśli myślimy o pokoleniu Z

Warsztat oparty jest na rzetelnych, sprawdzonych metodach – popartych przykładami zakończonymi zarówno sukcesem jak i porażką – bo wiesz jako manager, że jedne i drugie nas rozwijają.
Jeśli tego właśnie szukasz to się nie zawiedziesz…
Sprawdź program – 16h Manager 360
Możesz wziąć udział w warsztatach online lub “na żywo” – wybór pozostawiamy Tobie

SZKOLENIA DLA REKRUTERÓW

STACJONARNE
kolor (1)
WDROŻENIE Master 64 godzin
H2H Management System Master
7899 zł netto
Lokalizacja: STACJONARNE
Terminy:

Cel główny to → rozwój warsztatu managera w oparciu o narzędzia komunikacyjne i znajomość typologii swoich pracowników.

W Manager 360 chodzi o nabycie umiejętności i systematyczne praktykowanie w całym procesie zarządzania – koncentracja na wszystkich członkach zespołu, którzy mają wpływ na wynik. 

8 dni szkolenia z rekrutacji na żywo – Manager 360 on H2H Management SystemⒸ  w formule MASTER, to wiedza z intensywnym treningiem.

Będziesz z nami pracować przez 64 h – 4 spotkania 2 – dniowe na żywo lub hybrydowo – nie prowadzimy szkoły tylko online – musimy się naprawdę poznać!

Szkolenie managerskie – to połączenie umiejętności w obszarach delegowania, rozwoju, rekrutacji i komunikacji dostosowanej do typu osobowości pracowników i współpracowników.

W trakcie 4 – dwudniowych spotkań pracujemy nad postawami i narzędziami.

Jako menedżer wiesz, że zarządzanie to nie tylko wydawanie poleceń, ale odpowiednia komunikacja, która motywuje i pozwala pracownikowi na rozwój. Przełożony dokładnie wyznacza cele i w odpowiednim czasie i miejscu kontroluje wykonane działania.Wiesz też, że manager to rola, która musi przybierać kilka postaci: szefa – lidera, rekrutera, coacha lub mentora

 • zdobędziesz wiedzę na temat własnego stylu managerskiego
 • zdobędziesz umiejętność dopasowania stylu menedżerskiego do zarządzania konkretnymi osobami – DISC
 • dowiesz się na jakich filarach i wartościach pracować z podległym zespołem
 • zobaczysz jak znajomość technik relacyjnych może wpłynąć na Twoją komunikację z zespołem
 • nauczysz się profilować osoby potrzebne do Twojego zespołu.

Wszystko to wspólnie z innymi uczestnikami szkolenia przećwiczyć i przygotujesz sobie własne przykłady dostosowane do Twojego zespołu!

Tylu konkretnych przykładów nie dostaniesz prawdopodobnie na żadnym szkoleniu managerskim…

W szkoleniach Manager 360 nie ma książkowych przypadków – bo każdy pracownik to odrębny człowiek, do którego możesz zastosować strukturę rozmowy, ale nie możesz narzucić na niego jednego schematu.

Poprzez poznane narzędzia i intensywny trening masz szansę podnieść skuteczność w:

→ komunikacji, prowadzeniu spotkań, delegowaniu zadań

→ motywowaniu do rozwoju

Będziesz też potrafił ocenić kogo masz w zespole, a kogo Ci brakuje – ułatwi Ci to rekrutację nowych członków zespołu, którzy będą dopasowani – uzupełnią Twój zespół i podniosą jego skuteczność.

Przed startem

 1. Konsultacje przed rozpoczęciem projektu – indywidualne podejście
 • Trener prowadzący przeprowadzi indywidualne konsultacje (telco / video) z każdym uczestnikiem, których celem będzie poznanie specyfiki roli managerskiej, jego kluczowych wyzwań, oczekiwań i celów, które stawia organizacja przed nim jako szefem i jego zespołem.

Efektem rozmów będzie trafniejsze dopasowanie do indywidualnych potrzeb oraz finalny kształt i zakres merytoryczny programu – np. przykłady dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników. 

 1. Badanie DISC online – style zachowań i predyspozycje do kompetencji managerskich
 • Najpóźniej na 10 dni przed pierwszą sesją, uczestnik bierze udział w online badaniu DISC

W efekcie otrzymuje raport w wersji papierowej i elektronicznej, jako jedno z narzędzi przydatne podczas zajęć.

MASTER 64 h stacjonarne – WDROŻENIE

SESJA 1 z 4 – 2 dni x 8 godzin

DZIEŃ 1 

Moduł 1 – Wprowadzenie do modelu H2H Management System – model Wagi 

 • Menedżer strategiem – wizjonerem: długofalowa i szeroka perspektywa
 • Zarządzanie pracownikami z pokolenia Y i Z
 • Relacje menedżer – pracownik: zagrożenia i pułapki
 • Zarządzanie zespołem mobilnym – rozproszonym
 • Autodiagnoza własnych stylów i cech osobowości pracowników
 • Poziom kompetencji, a poziomy oczekiwań

Rola managera  na dzisiejszym rynku vs kompetencje i umiejętności – postawa, wiedza – Manager – Coach – Mentor – Rekruter – Lider utrzymujący zespół w doskonałej komunikacji biznesowej

Rolą managera jest łączyć ze sobą pracowników / zespoły, które wspólnie będą tworzyć wartość dla firmy. Jeśli popatrzymy jak ważna jest komunikacja, aby zespoły nie rotowały zbyt często, rozwijały się i miały zaufanie do swojego lidera to już wiemy, że rozwój managerski nie ma końca. 

Moduł 2 – Wprowadzenie do mapy kompetencji managerskich – model  autorski mapy opracowany przez firmę Saleswise.

→ Mapa kompetencji Managera 360 jako zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia najlepszych zespołów i zarządzania ich wiedzą, energią i rozwojem – wszystko w celu podnoszenia skuteczności biznesowej i jakości pracy.

 • Typy osobowości DISC – szef – pracownik – zasady dopasowania w rozmowach
 • Znajomość narzędziowego systemu budowania relacji – typ osobowości, a retoryka słowa na szkoleniach managerskich
 • Biznesowa analiza profilu pracowników, których brakuje w zespole
 • Techniki nawiązywania relacji – dlaczego to takie ważne?
 • Narzędzia managerskie – twarde, analityczne
 • Narzędzia managerskie – miękkie, oparte na komunikacji z pracownikiem

Cel i zakres modułu:

Mapa i Metodologia H2H Management System na szkoleniu Manager 360 ma zainspirować do trochę innej pracy managera opartej na człowieku, z którym pracujesz. Ma pokazać narzędzia, które nałożysz na twardą wiedzę z zarządzania jak budżety, plany, raporty i analizy. Bo jak sam na pewno wiesz, żadne narzędzie nie zadziała jeśli nie zadziała odpowiednio zmotywowany do tego człowiek.

Moduł 3 – Autodiagnoza managerska

 • typy menadżerskie
 • raport predyspozycji z DISC
 • SWOT zarządzania i relacji z zespołem (jak zachowanie koreluje z typem osobowości)
 • technika lustra w ocenie  Managerskiego JA

Cel i zakres modułu:

Uczestnicy diagnozują lub opracowują (ważne w przypadku managerów z doświadczeniem) własny typ lub predyspozycje w zarządzaniu ludźmi. Moduł pozwala zdiagnozować swoje talenty i rezerwy w zarządzaniu oraz w kontakcie z pracownikiem. Pokazuje jak świadomie je wykorzystywać podczas wyznaczania celów, rozwoju, motywowaniu i rekrutacji. Wymiana doświadczeń pomiędzy grupą managerów obecnych na zajęciach dopełnia trafność autodiagnozy – technika lustra.

Moduł 3 – Diagnoza zespołu

 • matryca wg Blancharda, DISC, analiza transakcyjna – narzędzia “stare jak świat“, jednocześnie wciąż aktualne i w nowej odsłonie 
 • style zarządzania dopasowane do typu członka zespołu
 • style komunikacji dopasowane do typu członka zespołu

Cel i zakres modułu:
Manager nie istnieje bez zespołu, a dobry manager bez dobrego zespołu. Nie da się zarządzać i motywować innych bez dobrej wiedzy na temat z kim pracuje – jakie są jego oczekiwania, dzięki czemu się rozwija, jakie są jego talenty, a gdzie pojawiają się ograniczenia. Szkolenie managerskie Manager 360 to niestety duży nacisk na komunikację opartą na dopasowaniu do pracownika – słowo niestety pojawia się nie przypadkiem – często w kursach managerskich szukamy narzędzi do raportowania, do osiągania wyników. Manager 360 wychodzi od człowieka, a kończy na narzędziach. W tym module pracujemy nad tym jak analizować nie tylko podległy zespół, ale również jak diagnozować osoby w zespole, ich predyspozycje, które najlepiej sprawdzą się w organizacji i na danym stanowisku.

Moduł 4 – Matryce kompetencji i zachowań diagnozujących daną umiejętność

 • 18 wybranych kompetencji w ujęciu sprzedaży – dla managera sprzedaży
 • 18 wybranych kompetencji w ujęciu operacyjnym – dla managera operacyjnego 
 • analiza kompetencji u członków zespołu
 • jak ocenić, które kompetencje są kluczowe?: procesy sprzedaży i procesy operacyjne

Cel i zakres modułu:

Kompetencja – wiele o nich mówimy, ale czy potrafimy wykorzystać je do osiągania lepszych wyników przez nasze zespoły. Potrafimy jeśli zdiagnozujemy jakie kompetencje potrzebne są w naszym zespole. Każda organizacja to trochę inny organizm i inne wyzwania. Warto je zdiagnozować, żeby wiedzieć czego potrzebuje. Wiedza ta ułatwia wybór kierunków rozwoju dla zespołów i jednostek, jak również podpowiada kogo w zespole brakuje.

DZIEŃ 2 

Moduł 5 – Matryce kompetencji i zachowań diagnozujących daną umiejętność – ćwiczenia

 • analiza procesów we własnej organizacji
 • dobór kompetencji kluczowych i ważnych w zespole
 • ocena poziomu kompetencji i umiejętności u członków zespołu

(wykorzystanie schematu i skali PAJĘCZYNY) 

Cel i zakres modułu:

Moduł przygotowuje do pracy z zespołem i do pracy indywidualnej. Każdy manager, aby mógł wpłynąć na rozwój i motywację powinien wiedzieć:

Kim jest!

Kim są jego pracownicy!

Czego oczekuje od niego organizacja?

Jakie kompetencje potrzebne są w zespole, aby organizacja realizowała cele? 

Ocenić poziom kompetencji u poszczególnych członków zespołu.

Przygotować plan prac z każdym z nich.

Użyć narzędzi komunikacyjnych do przekazania tej wiedzy i zadbać o odbiór 🙂

Moduł 6 – Narzędzia, schematy w komunikacji z potencjalnym kandydatem

 • technika RWIS w pracy nad rozwojem i motywacją
 • antycypacja i prawo wyboru 
 • intencja i dystans w kontakcie z pracownikiem
 • PONK jako element motywowania do proaktywności i proponowania własnych pomysłów
 • techniki ODD- i ODD+ jako narzędzia prezentacji oferty pracy
 • docena i oddanie kontroli

Cel i zakres modułu:

W komunikacji z drugim człowiekiem każde słowo może mieć znaczenie, bo jeśli nie dostosujemy wypowiedzi do typu osobowości i dodatkowo nie zastanowimy się co właściwie chcemy uzyskać, to nawet nieświadomie możemy demotywować swój zespół. Techniki i narzędzia w tym module mają pokazać jak ważny jest dobór słów i jaką siłę za sobą niesie.

Moduł 7 – Komunikacja menadżerska – techniki relacyjne i komunikacyjne w odniesieniu do typu pracownika

 • techniki wywierania wpływu
 • narzędzia i schematy retoryczne do zastosowania w różnych sytuacjach i momentach pracy z podwładnym

Niektóre z technik: wprost, dowartościowanie, odwartościowanie, parafraza, dopytywanie, wyjaśnianie, precyzowanie, klaryfikacja, odzwierciedlenie, aktywne słuchanie, pokonywanie trudności w relacjach, sprawdzanie gotowości na poszukiwanie kompromisu, weryfikacja uczciwości w komunikacji i relacjach, łamanie krytycznego i szkodliwego nastawienia do zadań / działu / ludzi i inne.

Cel i zakres modułu:
W tym module szkoelnia managerskiego uczestnicy zapoznają się z technikami, które w kolejnym etapie będą mogli świadomie zastosować w celu zwiększenia skuteczności działania zespołu lub indywidualnej osoby. 

Moduł 8 – Komunikacja menadżerska – trening  w oparciu o poznane narzedzia

 • sytuacja – analiza – budowanie rozwiązania – ćwiczenia
 • symulacje, case study
 • trudne sytuacje – poszukiwanie rozwiązań

Cel i zakres modułu:

Moduł treningowy, którego celem jest przygotowanie materiału na przećwiczenie go w sytuacjach przed kolejnym spotkaniem na sesji 2.

SESJA 2  z 4 – 2 dni x 8 godzin

DZIEŃ 1 

Moduł 1 – MODEL WAGI – DISC – Techniki i narzędzia – powtórzenie

 • macierz kompetencji 
 • techniki i narzędzia – przykłady i struktury
 • typy osobowości, a dobór słów i technik

Cel i zakres modułu:

Pierwszy moduł na sesji pierwszej rozpoczynamy powtórzeniem całej gamy technik i zasad pracy z każdym typem pracownika. Uczestnicy zajęć mówią, że jest to najtrudniejsza sesja, bo pokazuje jak trudno jest zastosować te techniki by brzmiały naturalnie, jednocześnie przy tym, aby brzmiały naturalnie jeśli stosuje się je w odpowiednim momencie i do odpowiedniej osoby.

Moduł 2 – Łączenie technik w schematy i modele – ćwiczenia  na podstawie wybranych obowiązków menadżera

 • motywowanie pracowników, główne grupy motywatorów i sposoby wywierania wpływu
 • delegowanie zadań, główne przeszkody w delegowaniu, reguły zarządzania poprzez delegowanie
 • rozmowa z pracownikiem, której efektem jest akceptacja celów i systemu pracy i wzajemnej współpracy

mini – expose, projektowanie reguł i przygotowanie do spotkania indywidualnego: menadżer – pracownik

struktura rozmowy indywidualnej, uzgadnianie celów, budowanie reguł współpracy, częstotliwość monitoringu, wsparcie menadżerskie, planowanie rozwoju

Cel i zakres modułu:

Uczestnicy szkolenia managerskiego rozwijają umiejętność wpływu celowego, czyli inaczej świadomej kompetencji w stosowaniu danego mechanizmu komunikacyjnego, który powinien odnieść oczekiwany skutek w relacji do danego typu podwładnego i sytuacji, w której znalazł się menadżer.

Moduł 3 – Spotkania indywidualne – struktura + typ pracownika + retoryka

 • struktura prowadzenia spotkania 1:1
 • struktura prezentacji i spotkań zespołu
 • informacja zwrotna, a rozwój pracownika
 • poszukiwanie rozwiązań i planowanie dalszych kroków

Cel i zakres modułu:

Każde narzędzie managerskie na szkoleniu dla menedżerów ma strukturę. Najważniejsze w tym module będzie jej przećwiczenie, dopasowanie do swojej organizacji i ludzi, którymi zarządzamy 

Moduł 4: Prowadzenie spotkań – ciąg dalszy – ćwiczenia pod własną ogranizację i zespół

 • kierowanie sprawami o różnych priorytetach
 • optymalizacja wykorzystania zasobów – np. zarządzanie czasem
 • spotkania zespołowe i indywidualne – struktura

Cel i zakres modułu:

Uczestnicy pracują nad strukturą, planowaniem, prowadzeniem spotkań w odniesieniu do wymagań własnej organizacji.

DZIEŃ 2: 

Moduł 5 – Monitorowanie – Superwizowanie i Ewaluacja

 • cykliczna ocena postępów i wyników
 • monitoring / odniesienie do planów i założeń, wyznaczanie KPI (Key Performance Indicators)
 • analiza aktywności i efektywności
 • modyfikacja planów działania
 • tworzenie  benchmarków

Cel i zakres modułu:

Czas na twarde narzędzia, które każdy manager wykorzystuje w pracy z zespołem. Skupimy się na formularzach, analizach i zarządzaniu przez cele 

Moduł 6 – Linie interwencji i kontrola aktywności działań w zespole 

 • raporty i tabele częstotliwości, budujemy założenia do wypracowania celów, KPI oraz analizujemy sposoby budowy raportów, niezbędnych do obserwacji i analizy poziomu realizacji celów pracowników. Korzyści z koncentrowania uwagi na aktywności i efektywności pracowników
 • feedback / informacja zwrotna, etapy cyklicznie udzielanych informacji zwrotnych. Motywujący aspekt feedbacku i konstruktywna krytyka w sytuacji zaniechań i błędów. Określenie obszarów do rozwoju pracownika na podstawie monitorowania i feedbacku
 • linia interwencji menadżerskiej, systemowe reakcję na brak współpracy, łamanie zobowiązań

Cel i zakres modułu: 

Pracujemy nad trudnymi informacjami zwrotnymi oraz linią interwencji w sytuacjach gdy cele i zadania nie są realizowane. Łączymy jak podczas poprzednich modułów narzędzia z komunikacją i typem osobowości pracowników.

Moduł 7 – Trudne sytuacje w pracy menadżera

 • plan działań korygujących, w planowanym rozwoju kompetencji pracowników. Uzgodnione wsparcia przełożonego. Rodzaje i zasady udzielanego wsparcia 
 • wdrożenie uzgodnionych działań przez pracownik
 • efektywne podejście do zasobów ludzkich. Ryzyko i koszty rotacji pracowników vs konsekwencje utrzymywania niewłaściwych pracowników.

Cel i zakres modułu:

Moduł 8 – Narzędzia i działania biznesowe w mojej organizacji – Mapa Managera

Na zakończenie sesji wspólnie budujemy indywidualny plan wdrożenia nabytych umiejętności w oparciu o specyfikę własnego zespołu i oczekiwań organizacji.

Cel i zakres modułu:

90 minut pracy nad zadaniami indywidualnymi, które mają sprawdzić jak poznane narzędzia i techniki komunikacyjne mogą zostać zastosowane w codziennej pracy

SESJA 3 z 4 – 2 dni x 8 godzin

Moduł 1 –  Case study oparte na doświadczeniu managerskim

 • komunikacja: rozwojowa, interwencyjna, motywacyjna, kontrolna
 • “instrukcja obsługi człowieka” według DISC
 • ćwiczenia oparte na doświadczeniach własnych 

Cele i zakres modułu:

Powtórzenie obszarów, które będą przydatne do pracy na sesji 3.

Moduł 3 –  Menadżer 360° – Trener, Coach, Mentor, Rekruter

 • techniki Managera Coacha i Mentora (przywództwo managerskie)
 • sesje coachingowe oparte na zakresie obowiązków
 • mechanika zadawania pytań podczas oceny potrzeb i prowadzenia pracownika rozwojowo

Cel i zakres modułu:

W tej części kursu dla managerów pracujemy nad technikami, które pozwolą podnieść umiejętności pracy rozwojowej z zespołami. Dbanie o rozwój zespołu może wpłynąć na obniżenie rotacji. Dodatkowo rozmowa, w której manager potrafi zadawać pytania otwiera pracownika, czuje się on doceniony i dużo chętniej mówi o swoich oczekiwaniach i wątpliwościach

Moduł 4 –  Menadżer jako mentor, trener i coach – rozwój pracowników

 • zasady i podstawy nabywania umiejętności przez dorosłych
 • planowanie spotkań związanych z budowaniem planu rozwojowego
 • definiowanie zagadnień rozwojowych i ich realizacja
 • przeprowadzenie sesji rozwojowych – wspólna praca

Cel i zakres modułu:

Uczestnicy poznają zasady pracy z dorosłymi i pracują nad strukturą budowania ścieżek rozwojowych dla i wspólnie z zespołem.


Moduł 4 – Sesja treningowa w oparciu o poznany materiał

Sesja coachingowa – trening on the job, proces wspólnego uczenia się, narzędzia w trakcie wspólnej pracy, wprowadzenie podstawowych technik pracy menadżera w roli mentora – trenera – coacha:
Przygotowanie i przeprowadzenie wspólnej sesji rozwojowej z pracownikiem

Narzędzia:

 • mikrotrening + briefing szkoleniowy
 • taśma filmowa + informacja zwrotna
 • ewaluacja sesji rozwojowej – rozmowa z pracownikiem – wdrażanie trenowanych obszarów w rzeczywistą praktykę 

Dzień 2 

Moduł 5 – Menadżer w roli rekrutera

Procesu rekrutacji, na który składa się:

 • przygotowanie – mapowanie i nazwanie kluczowych kompetencji dla stanowiska pracy
 • wywiad – lejek rekrutacyjny – zbudowanie kluczowych pytań wg reguły „czego muszę się dowiedzieć”
 • narzędzia minimalizujące ryzyko błędu, czyli co i jak możemy zrobić, aby zmniejszyć błąd rekrutacyjny
 • pracownik na pokładzie – wprowadzenie pracownika do organizacji, istota efektywnego wdrożenia

Cel i zakres modułu:

Każdy menadżer staje przed wyzwaniem poszukiwania odpowiednich ludzi do swojego zespołu. Znane już narzędzia komunikacji, techniki retoryczne, wykorzystamy do zaplanowania i przeprowadzenia rozmów z potencjalnym pracownikiem.

Moduł 6: Manager w roli rekrutera – narzędzia rekrutacyjne

 • screening rozmowy rekrutacyjnej
 • PROFILER – model zadawania pytań
 • badania kompetencji, predyspozycji dostępne na rynku: D3, FSA, Extended DISC
 • tworzenie ciekawych ogłoszeń na portalu pracy

Cel i zakres modułu:

Zapoznanie się z narzędziami rekrutacyjnymi głównie w dwóch celach: 1. pozyskiwanie własne pracownika przez portale pracy, 2. zlecenie poszukiwań firmie rekrutacyjnej lub headhunterskiej.

Moduł 7 – Konwersja dotarcia vs konwersja nawiązania kontaktu z potencjalnym kandydatem do zespołu

 • komunikacja pisemna – mail, teaser w social mediach i na portalach branżowych, sms itp.
 • komunikacja bezpośrednia – pierwszy kontakt, struktura mikro wywiadu
 • struktura prowadzenia rozmowy z kandydatem: ustalanie reguł, intencje, zabezpieczenie, decyzja
 • struktura budowania motywacji do zmiany – zachęcanie poprzez zniechęcanie do pracy w Twoim zespole – sprawdzanie zaangażowanie i determinacji do zmiany.

Cel i zakres modułu:

Uczymy się pisać takie wiadomości do kandydatów, aby maksymalizować informacje zwrotne oraz tak rozmawiać z nimi przez telefon, aby chcieli kontynuować kontakt z nami.

Moduł 8 – Trening rozmowy rekrutacyjnej, ćwiczymy zaprojektowaną strukturę rozmowy rekrutacyjnej, identyfikujemy zagrożenia i ukryte pułapki – informacje od kandydata, które powinny budzić niepokój i wątpliwości – reakcja i konfrontacja

 

SESJA 4 z 4 – 2 dni x 8 godzin

Dzień 1 i 2 

Trening narzędzi i poznanych struktur na szkoleniu dla menedżerów na przykładach zaproponowanych przez uczestników!

Pracujemy treningowo nad tym jak:

 • budować matryce kompetencji
 • rozmawiać z pracownikami “na każdy temat” związany z jego rozwojem, motywacją, zmianą…
 • używaniem technik i narzędzi w rozmowach
 • prowadzić rozmowy rekrutacyjne
 • organizować i przeprowadzać spotkania z zespołem
 • i wiele innych – elastycznie do potrzeb na bieżąco zgłaszanych przez grupę na szkoleniu

Kurs menedżerki Manager 360 zbudowany przez naszą firmę to koncentracja na relacjach z ludźmi! Trywialne ale nie tak oczywiste. Wierzymy, że przyjazne, naturalne nastawienie, partnerskie, bez naciskania i presji, unikanie perswazji manipulacji w zamian za szczere i otwarte usposobienie do ludzi dostarcza niezwykłych rezultatów. Mix filarów, które promujemy w relacjach z pracownikami, konkretny warsztat pracy, wzmocniony narzędziami technikami komunikacji i retoryki znacznie zwiększa efektywność i jakość bycia managerem – Liderem, Coachem, Mentorem, Rekruterem

Jeśli byłeś na naszym szkoleniu inspiracyjnym to wiesz czego się spodziewać…
Jeśli byłeś na szkoleniu dwudniowym to wiesz jak pracujemy…

Jeśli od razu decydujesz się na program zaawansowany typu Premium trwający 64 h (8 dni  po 8 h) to warto abyś wiedział, że:

 • dzielimy się sprawdzonym w boju doświadczeniem z zarządzania
 • pokazujemy Ci narzędzia, z których korzystamy jako managerowie i z których korzystają nasi stali klienci, z którymi współpracujemy jako konsultanci zarządzania 
 • dostajesz wiedzę i możliwość jej przećwiczenia – pracujemy na przykładach, z którymi zmierzysz się w pracy – analizujemy i wybieramy rozwiązania do wykorzystania
 • trenujemy komunikację z zespołem, którym zarządzasz
 • dokładamy do Twojego koszyka narzędzia komunikacyjne – te bez których dzisiejszy manager może być trochę bezradny – zwłaszcza jeśli myślimy o pokoleniu Z
 • zapraszamy Cię na dwa dni treningu opartego na zespole, z którym pracujesz – budujesz własny plan pracy
Szkolenia z rekrutacji

Nasze doświadczenia managerskie to ciągła praca nad sobą jako managerami we własnej firmie. Szkolenia Manager 360 to wprost dzielenie się doświadczeniami i kompetencjami – czyli można powiedzieć, że program Manager 360 to zajęcia, które prowadzą Managerowie dla Managerów.

Czyli profesjonalna szkoła zarządzania, gdzie opieramy się na naszych własnych sukcesach i porażkach, które skłoniły nas do zbudowania kompleksowego programu H2H Management SystemⒸ.

 • Nasze otwarte kursy dla menedżerów oparte są o najnowocześniejsze wymagania w organizacjach 
 • Szkolenia z zarządzania prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem – dostarczą oni wiedzy, która pomoże lepiej reagować na sytuacje z zespołem, z którymi spotykasz się na co dzień w swojej pracy
 • Szkolenia otwarte prowadzone są w wersji online, stacjonarnej i hybrydowej
head360
 • managerowie, kierownicy sprzedaży 
 • właściciele firm
 • osoby, które przed “chwilą” awansowały i stanęły przed dylematem – jak zacząć zarządzać zespołem
 • osoby szukające inspiracji i czegoś więcej niż twardych narzędzi zarządzania

Jeśli zatem:

 • obecne sposoby pracy z zespołem  działają, ale już nie tak dobrze jak kiedyś
 • motywowanie pracowników jest trudniejsze, choćby dlatego, że wielu z nich pracuje zdalnie
 • każdy z pracowników potrzebuje indywidualnego podejścia 
 • prowadzenie spotkań online wymaga  trochę innych kompetencji i stawia inne oczekiwania
 • chcesz podnieść skuteczność własną i zespołu
 • cały czas szukasz dodatkowych narzędzi – metody zaangażowania pracowników, zarządzanie przez cele w czasie pracy zdalnej
 • szukasz unikalnych technik do prowadzenia rozmów, budowania relacji i kontrolowania wyników zespołu
 • chcesz wiedzieć jak analizować testy i badania pod kompetencje własnego zespołu

To zapisz się na szkolenia z rekrutacji – Manager 360

To my będziemy przeprowadzać
szkolenie dla Ciebie
avatar
Damian Feilhauer
Partner zarządzający
O Damianie

Zorientowany na cele i zamianę wiedzy w działanie konsultant, trener, menedżer, headhunter, sprzedawca. Spędził 13 lat w branży usług profesjonalnych dla biznesu – (Wolters Kluwer SA) w roli sprzedawcy, dyrektora sprzedaży na poziomie regionalnym i globalnym, budował również standardy sprzedaży i zarządzania.

Od 2012r. doradza i szkoli w tym obszarze, a dodatkowo pomaga w rekrutacji odpowiednich ludzi na stanowiska sprzedażowe i menadżerskie. W wielu organizacjach wdrażał różne koncepcje sprzedaży i zarządzania wraz z narzędziami do mierzenia efektywności procesu. Entuzjasta działania wg zaplanowanego procesu, systemu wzbogaconego o psychologię, odpowiednią retorykę w biznesie i narzędzia komunikacji.

Współzałożyciel Saleswise i współtwórca filozofii Human to Human: Selling System, Recruitment System, Management System. Prelegent i mówca – otwarty na dzielenie się doświadczeniem, występuje na konferencjach, eventach związanych z rozwojem sprzedaży, zarządzania i rekrutacji.

avatar
Katarzyna Marciniak-Chwastek
dyrektor merytoryczny - partner zarządzający
Katarzyna Marciniak-Chwastek
dyrektor merytoryczny - partner zarządzający
O Katarzynie

Skoncentrowana na podnoszeniu skuteczności w sprzedaży i wdrażaniu nowych produktów na rynku. Na co dzień nastawiona na cel i działanie w rolach trenera, konsultanta, coacha i headhuntera. W trakcie warsztatów polegających na wspólnej pracy trenera i uczestników, w pełni opiera się na przykładach z danej branży i specyfiki firmy, koncentruje się na umiejętnościach, które można natychmiast wykorzystać w pracy handlowej i menadżerskiej.

12 lat związana ze sprzedażą na wszystkich szczeblach kariery zawodowej, tj. od przedstawiciela handlowego do szefa sprzedaży. 5 lat na stanowisku koordynator – trener oraz coach pracy handlowców, doradców techniczno – handlowych i regionalnych oraz dyrektorów sprzedaży branży instalacji sanitarnych i grzewczych – grupa Saint Gobain. Ze szkoleniami i projektami związana od 2008r. Ma w swoim dorobku setki dni spędzonych na sali szkoleniowej, a także 6 lat w terenie z przedstawicielami handlowymi. Doświadczona we wdrażaniu systemów planowania i raportowania sprzedaży przez zespoły sprzedażowe.

Współzałożyciel Saleswise i współtwórca filozofii Human to Human: Selling System, Recruitment System, Management System.

H2H Management System© – metodologia – szkolenia z zarządzania

Szkolenia dla Managerów powstały na skutek wymagań rynku i są oparte o nasze wieloletnie doświadczenia w roli headhunterów, menedżerów, trenerów i konsultantów.
Wszystko co kojarzy Ci się ze sztampą w pracy managera odłożyliśmy do archiwum. Dlaczego?
Bo świat idzie do przodu, a uczestnicy naszych szkoleń oczekują innego podejścia i najnowszych narzędzi biznesowych do zarządzania zespołem.

Po to aby:

 1. Motywować swoje zespoły, dawać im rozwój i najlepsze narzędzia komunikacyjne
 2. Prowadzić rozmowy w oparciu o typologię pracownika , bo doskonale wiemy, że każdy wymaga innego podejścia, aby cele były jasne, rozumiane i realizowane
 3. Ograniczyć rotację najbardziej cennych pracowników, bo procesy rekrutacyjne są bardzo czasochłonne i drogie biznesowo
 4. Używać najnowocześniejszych narzędzi do komunikacji – badania i testy kompetencji stanowiskowych
 5. Komunikować się tak aby dotrzeć do motywatorów i zaangażować każdego z pracowników
 6. Być jednocześnie Liderem, Mentorem, Coachem, a w razie potrzeby Rekruterem
 7. Wykorzystać psychologię, narzędzia komunikacji i wywierania wpływu w nowej strukturze rozmowy managerskiej

Nie bójmy się tego sformułowania… Manager / Coach/ Lider / Mentor/ Rekruter to dziś rola, która wymaga od osób na tym stanowisku ogromnej wiedzy komunikacyjnej, bo utrzymanie pracownika zaczyna powoli być niezłą sztuką, a zrekrutowanie nowej osoby do zespołu misją drogą i pracochłonną.

icon

Salewise – H2H Management SystemⒸ

Managerowie dla Managerów!
Zobacz jak pomagamy znaleźć kluczowych pracowników!

Więcej informacji o naszych innych usługach możesz znaleźć na naszym kanale na serwisie Youtube.

Jeśli interesuje Cię znalezienie odpowiedzi na pytanie jak jeszcze lepiej pracować managersko w Twojej firmie, polecamy zamknięte szkolenia  dla managerów, a najlepiej kontakt z konsultantami Saleswise.

METODY PRACY PODCZAS ZAJĘĆ:
icon

wykład z części merytorycznych metody H2H

icon icon
icon

wypracowywanie przykładów gotowych do zastosowania w praktyce

icon icon
icon

mikro – treningi pozwalające na przećwiczenie nowych rozwiązań

icon icon
icon

filmy szkoleniowe

icon icon
icon

symultana/ symultana odwrócona (metoda gorącego krzesła)

icon icon
icon

analiza dobrych praktyk i wymiana doświadczeń biznesowych

icon icon
Zdecydowany na naszą ofertę?
A może masz pytanie? Wyślij wiadomość!

Każdego dnia pomagamy małym i dużym firmom rozwijać swój biznes. Jesteśmy grupą ludzi – pasjonatów, która gwarantuje jakość usług na najwyższym poziomie.

pokaż nr telefonu +48 604 543 688
pokaż adres e-mail kontakt@saleswise.pl

Biura firmy
Poznań

Saleswise Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r. 406, piętro 3,
61-441 Poznań

Wrocław

Saleswise Sp. z o.o.
ul. Magellana 17/6
51-505 Wrocław

Formularz konsultacyjny
* Pole wymagane