Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Urlop żałobny

Urlop żałobny to specjalna forma urlopu udzielana pracownikom w przypadku śmierci najbliższych członków rodziny, takich jak małżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo lub teść/teściowa. Celem tego urlopu jest umożliwienie pracownikowi uczestnictwa w uroczystościach pogrzebowych oraz czasu na załatwienie spraw związanych z zgonem bliskiej osoby. Zazwyczaj pracownik ma prawo do kilku dni płatnego urlopu żałobnego w ciągu roku kalendarzowego. Długość tego urlopu może być określona przepisami prawa pracy lub zawartą w umowie zbiorowej pracy. Urlop żałobny może być udzielony także w przypadku śmierci krewnego do drugiego stopnia oraz innych osób bliskich, jak długo pracownik jest w związku z nimi na tyle blisko, by taka sytuacja wywołała u niego potrzebę opuszczenia pracy. Ustalanie szczegółów tego urlopu, takich jak warunki udzielenia, długość i sposób zgłaszania, należy do regulaminu pracy lub polityki personalnej firmy.