Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Urlop roczny

Urlop roczny (Annual leave) – to okres, który pracownik ma prawo wykorzystać w ciągu roku kalendarzowego na odpoczynek od wykonywanej pracy. Zazwyczaj pracownik ma do dyspozycji określoną liczbę dni wolnych od pracy, które może wykorzystać według własnego uznania, uzgadniając wcześniej termin z pracodawcą. Urlop ten ma na celu zapewnienie pracownikowi regeneracji sił, wypoczynku oraz możliwości spędzenia czasu z rodziną i bliskimi. Warunki i procedury korzystania z urlopu rocznego określa kodeks pracy oraz ewentualne regulaminy wewnętrzne firmy. Pracownik ma obowiązek zgłoszenia terminu urlopu z odpowiednim wyprzedzeniem, zwykle zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym miejscu pracy.