Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Work-Life Balance

Równowaga między pracą a życiem prywatnym, znana również jako Work-Life Balance, to harmonijne dostosowanie wymagań związanych z pracą do potrzeb osobistych i rodzinnym. To dążenie do proporcjonalnego dzielenia czasu i uwagi między obowiązkami zawodowymi a życiem osobistym, co przyczynia się do poprawy jakości życia i dobrostanu pracowników. Praktyki promujące work-life balance obejmują elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, urlopy rodzicielskie, programy zdrowotne czy aktywności rekreacyjne. Realizacja tego celu przynosi korzyści zarówno pracownikom, którzy są bardziej zmotywowani, produktywni i lojalni wobec firmy, jak i pracodawcom, którzy mogą liczyć na niższy poziom absencji, lepsze zaangażowanie pracowników oraz większą efektywność w osiąganiu celów biznesowych

Sprawdź usługi oferowane przez Saleswise