Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Mediana wynagrodzenia

Mediana wynagrodzenia (Median Wage) – jest miarą centralnej tendencji w rozkładzie płac pracowników, która wyznacza wartość środkową, gdy wynagrodzenia zostaną uporządkowane w kolejności rosnącej lub malejącej. W przeciwieństwie do średniej arytmetycznej, mediana nie uwzględnia wartości skrajnych, co oznacza, że nie jest wrażliwa na skrajnie wysokie lub niskie wartości wynagrodzeń, które mogą znacznie zniekształcić wynik. Dlatego też mediana jest często używana jako miara centralnej tendencji w analizach wynagrodzeń, szczególnie w przypadku, gdy występują duże zróżnicowania płacowe w badanej grupie pracowników. Obliczenie mediany polega na uporządkowaniu wynagrodzeń wszystkich pracowników od najniższego do najwyższego i znalezieniu wartości, która dzieli próbę na dwie równe części. Mediana jest szczególnie użyteczna w analizach płacowych, gdy występują skośne rozkłady płac, a średnia arytmetyczna może być zniekształcona przez wartości odstające.