Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Marketing PR

Marketing public relations (PR) – to strategia komunikacyjna, która łączy elementy marketingu z działaniami public relations w celu budowania pozytywnego wizerunku marki, kreowania relacji z interesariuszami oraz promowania produktów lub usług. Głównym celem marketingu PR jest budowanie zaufania i reputacji marki poprzez skuteczną komunikację z różnymi grupami odbiorców, w tym klientami, partnerami biznesowymi, mediami oraz społecznością lokalną. W ramach działań marketingu PR wykorzystuje się różnorodne narzędzia, takie jak działania promocyjne, eventy, sponsorowanie wydarzeń, działania CSR (Corporate Social Responsibility), content marketing, influencer marketing oraz media relations. Kluczowymi elementami marketingu PR są: tworzenie wartościowych treści, budowanie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i otwartej komunikacji.