Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Mentorowanie

Mentorowanie (Mentoring) – to proces, w którym doświadczony pracownik, zwany mentorem, udziela wsparcia, porad i wskazówek młodszemu lub mniej doświadczonemu pracownikowi, zwanemu mentee, w celu wspierania jego rozwoju zawodowego i osobistego. Mentorowanie ma na celu przekazanie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia związanych z daną dziedziną lub stanowiskiem pracy. Kluczowymi elementami mentorowania są budowanie zaufania, otwartości oraz relacji opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Mentorowanie może przybierać różne formy, w tym regularne spotkania indywidualne, wspólne projekty, szkolenia czy też wsparcie zdalne. Istotnym aspektem mentorowania jest również rozwój kompetencji miękkich, takich jak umiejętności komunikacyjne, budowanie relacji czy zarządzanie czasem.