Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie (Minimum Wage) – to najniższa kwota, jaką pracodawca musi zapłacić pracownikowi za świadczenie pracy, określona na podstawie przepisów prawa pracy lub rozporządzeń rządowych. Jest to gwarancja minimalnego dochodu pracownika, mająca na celu zapewnienie godziwego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie jest często ustalane na poziomie, który pokrywa podstawowe potrzeby życiowe pracownika, takie jak mieszkanie, żywność i opiekę zdrowotną. Jest to istotny instrument regulacyjny, który ma na celu ochronę pracowników przed wyzyskiem i niedostatecznym wynagrodzeniem za ich pracę. Wiele krajów określa minimalne wynagrodzenie na podstawie różnych kryteriów, takich jak inflacja, koszty życia, produkt krajowy brutto (PKB) oraz porównanie z innymi krajami. Minimalne wynagrodzenie może być ustalane na poziomie ogólnokrajowym lub regionalnym, z uwzględnieniem różnic ekonomicznych między poszczególnymi regionami kraju.