Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Misja firmy

Misja firmy (Mission Statement) – to fundamentalne wyrażenie celów, wartości i zobowiązań, które kieruje działaniami i decyzjami organizacji. Jest to zbiór zasad i przekonań, które określają istnienie i działalność firmy oraz jej wkład w społeczeństwo. Misja definiuje, dlaczego firma istnieje, co chce osiągnąć i dla kogo działa. Kluczowym celem misji jest zapewnienie spójności w działaniu oraz wyznaczenie kierunku rozwoju organizacji. Misja powinna być spójna z wartościami firmy i uwzględniać potrzeby interesariuszy, w tym klientów, pracowników, partnerów biznesowych oraz społeczności lokalnych. Ważne jest, aby misja była jasna, zrozumiała i inspirująca dla wszystkich zaangażowanych stron. Misja firmy stanowi podstawę strategii biznesowej oraz codziennej praktyki działania, kształtując zarówno wewnętrzną kulturę organizacyjną, jak i zewnętrzny wizerunek firmy.