Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Model kompetencji

Model kompetencji to struktura opisująca zestaw umiejętności, cech osobowościowych, wiedzy i doświadczenia, które są istotne dla wykonywania określonych zadań zawodowych. Jest to narzędzie stosowane przez działy HR do identyfikacji, oceny i rozwijania kompetencji pracowników. Model kompetencji może być ogólny lub specyficzny dla danej branży, stanowiska lub organizacji. Zawiera zazwyczaj opisy poszczególnych kompetencji, ich poziomów zaawansowania oraz sposoby oceny. Modele kompetencji mogą być oparte na różnych założeniach teoretycznych, takich jak teoria kompetencji kluczowych, modele klasyczne lub modele oparte na badaniach empirycznych. Ich celem jest ułatwienie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez jasne określenie oczekiwanych umiejętności i zachowań pracowników oraz umożliwienie spójnej oceny ich wydajności i rozwoju zawodowego. Model kompetencji jest kluczowym narzędziem w procesach rekrutacji, oceny pracowniczej, planowania sukcesji oraz rozwoju kariery w organizacji.