Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Wynagrodzenie oparte na kompetencjach

Wynagrodzenie oparte na kompetencjach to strategia płacowa, która uwzględnia umiejętności, wiedzę i zdolności pracownika przy ustalaniu jego wynagrodzenia. W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli płacowych, które bazują głównie na stażu pracy lub hierarchii stanowisk, wynagrodzenie oparte na kompetencjach koncentruje się na wartości, jaką pracownik wnosi do organizacji poprzez posiadane umiejętności i osiągnięcia. Ten model premiuje rozwój zawodowy i efektywność pracownika, zachęcając do ciągłego doskonalenia i zdobywania nowych kompetencji. Płace są ustalane na podstawie oceny posiadanych umiejętności i ich znaczenia dla organizacji. Dzięki temu pracownicy o wysokich kompetencjach mogą być wynagradzani adekwatnie do wartości, jaką przynoszą firmie, co może zwiększyć zaangażowanie i motywację do efektywnej pracy. Wynagrodzenie oparte na kompetencjach sprzyja też bardziej sprawiedliwemu rozłożeniu płac w organizacji, eliminując bariery związane z dyskryminacją ze względu na staż czy inne czynniki niezwiązane z efektywnością zawodową.