Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Wynagrodzenie motywacyjne

Wynagrodzenie motywacyjne to forma wynagradzania pracowników, która opiera się na premiach, dodatkowych korzyściach lub nagrodach, mających na celu zwiększenie ich zaangażowania, motywacji oraz wydajności. Jest to często stosowana praktyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi, mająca na celu nagradzanie pracowników za osiągane wyniki, kreatywność, zaangażowanie czy osiągnięcie określonych celów biznesowych. Wynagrodzenie motywacyjne może przybierać różne formy, takie jak premie pieniężne, premie w postaci dodatkowych świadczeń socjalnych, awanse zawodowe, a także możliwość uczestnictwa w programach szkoleniowych czy oferowanie dodatkowych dni wolnych. Kluczową cechą wynagrodzenia motywacyjnego jest powiązanie wysokości wynagrodzenia z osiągniętymi rezultatami lub wkładem pracownika w rozwój organizacji.