Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Wyłącznie Usługi Administracyjne (ASO)

Wyłącznie Usługi Administracyjne (Administrative Services Only) – to model outsourcingu, w którym firma deleguje tylko funkcje administracyjne, takie jak zarządzanie korzyściami socjalnymi, obsługa płac, oraz zarządzanie personelem, do zewnętrznego dostawcy usług. W ramach tego modelu, przedsiębiorstwo zatrzymuje kontrolę nad strategią personalną i zarządzaniem pracownikami, podczas gdy konkretna administracja związana z personelem jest powierzana specjalistycznemu dostawcy usług administracyjnych. ASO pozwala firmom skoncentrować się na swojej głównej działalności, jednocześnie korzystając z ekspertyzy zewnętrznego dostawcy do efektywnego zarządzania aspektami administracyjnymi.