Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników to kluczowy element efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, mający na celu zrozumienie poziomu zadowolenia pracowników z warunków pracy i środowiska organizacyjnego. Przeprowadzane za pomocą ankiet, wywiadów lub innych metod zbierania opinii, pozwala identyfikować mocne strony i obszary do poprawy. Analiza wyników umożliwia podejmowanie odpowiednich działań, które mają na celu zwiększenie zaangażowania, motywacji i lojalności pracowników. Badanie satysfakcji pracowników przyczynia się również do budowania pozytywnego wizerunku organizacji jako atrakcyjnego pracodawcy, co ma istotne znaczenie w kontekście pozyskiwania i utrzymania najlepszych talentów na rynku pracy.