Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Nepotyzm

Nepotyzm (Nepotism) – to praktyka faworyzowania członków rodziny lub bliskich znajomych przy podejmowaniu decyzji personalnych w organizacji. Jest to forma dyskryminacji, która może prowadzić do niesprawiedliwego traktowania pracowników oraz zniekształcenia konkurencji w miejscu pracy. Nepotyzm może występować w procesach rekrutacji, awansu zawodowego czy przydzielania odpowiedzialności, gdzie osoby związanymi relacjami mają przewagę nad innymi kandydatami. W efekcie może to prowadzić do obniżenia motywacji pracowników, wzrostu napięć w zespole oraz utraty zaufania do zarządzania. Zapobieganie nepotyzmowi wymaga wprowadzenia jasnych i uczciwych zasad rekrutacji oraz oceny pracowników opartych na ich kompetencjach, osiągnięciach i potencjale zawodowym, niezależnie od ich relacji rodzinnych czy znajomości.