Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Odpływ pracowników/rotacja kadr

Rotacja kadr (Attrition) – to wskaźnik mierzący liczbę pracowników opuszczających firmę w określonym okresie w stosunku do ogólnej liczby pracowników zatrudnionych. Jest to istotna metryka w zarządzaniu zasobami ludzkimi, pozwalająca na ocenę stabilności zatrudnienia oraz jakości relacji pracowniczych. Wysoki poziom rotacji może świadczyć o problemach w firmie, takich jak niezadowolenie pracowników, niskie zaangażowanie, brak możliwości rozwoju czy nieodpowiednie warunki pracy. Z drugiej strony, rotacja kadr może być także pozytywnym zjawiskiem, gdy wynika z naturalnego przepływu pracowników na rynku pracy, zmian w strategii biznesowej czy rozwoju zawodowego pracowników. W celu zarządzania rotacją kadr, firmy mogą podejmować działania mające na celu poprawę warunków pracy, budowanie zaangażowania pracowników, oferowanie atrakcyjnych benefitów oraz rozwój umiejętności i kompetencji pracowników.