Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Negocjacje zbiorowe

Negocjacje zbiorowe to proces prowadzenia rozmów i negocjacji między pracodawcą lub jego przedstawicielami a związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników, mający na celu ustalenie warunków pracy i płacy oraz regulowanie innych kwestii związanych z zatrudnieniem. Negocjacje te dotyczą zazwyczaj spraw zbiorowych, takich jak warunki pracy, płace, godziny pracy, świadczenia socjalne, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy czy procedury zwolnień grupowych. W procesie negocjacji zbiorowych strony mogą występować z różnymi postulatami i interesami, dlatego istotne jest osiągnięcie porozumienia, które uwzględni potrzeby obu stron i zapewni stabilne relacje między pracodawcą a pracownikami. W Polsce negocjacje zbiorowe prowadzone są na podstawie przepisów Kodeksu pracy i mogą być inicjowane zarówno przez pracodawcę, jak i przez związki zawodowe lub reprezentacje pracownicze. Ich celem jest osiągnięcie korzystnych dla obu stron warunków pracy oraz promowanie dialogu społecznego w miejscu pracy. Negocjacje zbiorowe są istotnym elementem zarządzania personelem i mogą przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników oraz poprawy efektywności działania organizacji.