Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Otwarte zarządzanie księgą

Otwarte zarządzanie księgą (Open-Book Management) –  to podejście do zarządzania finansami firmy, które polega na udostępnianiu pracownikom dostępu do informacji finansowych oraz angażowaniu ich w proces podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem zasobami finansowymi. W ramach otwartego zarządzania księgą pracownicy są informowani o aktualnej sytuacji finansowej firmy, w tym o jej przychodach, kosztach, zyskach i stratach. Dzięki temu mają pełniejszy obraz sytuacji firmy i mogą lepiej zrozumieć, jak ich działania wpływają na wyniki finansowe organizacji. Otwarte zarządzanie księgą sprzyja transparentności, uczestnictwu pracowników oraz budowaniu zaufania w miejscu pracy. Umożliwia również identyfikację obszarów, w których można oszczędzić lub zwiększyć efektywność działania firmy.