Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Outplacement

Outplacement to usługa świadczona przez firmę zewnętrzną na rzecz pracowników zwalnianych z pracy. Polega na wsparciu zawodowym i doradztwie oferowanym zwalnianym pracownikom w celu ułatwienia im znalezienia nowego zatrudnienia. Proces outplacementu może obejmować różnorodne działania, takie jak: pomoc w tworzeniu CV i listów motywacyjnych, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, wsparcie w poszukiwaniu ofert pracy oraz udostępnienie sieci kontaktów zawodowych. Celem outplacementu jest zmniejszenie negatywnego wpływu zwolnień na pracowników poprzez zapewnienie im profesjonalnego wsparcia w procesie przejścia do nowej pracy. Dla pracodawcy outplacement może być sposobem na zachowanie reputacji firmy oraz zminimalizowanie ryzyka sporów związanych ze zwolnieniami.