Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Polityka Absencji

Polityka absencji (Absenteeism Policy) – to formalny zestaw zasad i procedur określających sposób zarządzania nieobecnościami pracowników w miejscu pracy. Polityka ta zawiera wytyczne dotyczące zgłaszania nieobecności, rodzajów urlopów dostępnych dla pracowników, procedur zwolnień lekarskich, a także konsekwencji związanych z nadmierną nieobecnością bez uzasadnienia. Celem polityki absencji jest zarządzanie i kontrola czasu pracy pracowników, utrzymanie spójności działań w organizacji, a także minimalizacja negatywnego wpływu nieobecności na efektywność pracy. Kluczowe jest również zapewnienie uczciwego i spójnego podejścia do spraw absencji, aby uniknąć sporów i utrzymanie zdrowej atmosfery w miejscu pracy.