Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Plan Poprawy Wyników (PIP)

Plan Poprawy Wyników (PIP) to formalny dokument opracowany przez pracodawcę w celu zarządzania i poprawy niskiej wydajności lub niesatysfakcjonujących wyników pracownika. PIP jest często stosowany, gdy pracownik nie spełnia oczekiwań lub standardów pracy. Plan zawiera klarowne cele poprawy, konkretne działania, a także terminy, aby pracownik mógł skorygować swoje działania. W trakcie trwania PIP, regularne oceny postępów są przeprowadzane, a pracownik otrzymuje wsparcie i feedback, aby umożliwić mu osiągnięcie wymaganych standardów. Celem PIP jest poprawa wydajności pracownika, ale jednocześnie może być także używany jako krok w procesie zwolnień, jeśli poprawy nie wystąpią.