Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Plan działań afirmatywnych

Plan działań afirmatywnych – Affirmative action plan (AAP) – znany także jako program afirmatywny, to strategia działania organizacji mająca na celu promowanie równości i eliminację dyskryminacji w miejscu pracy. Skupia się na zapewnieniu równej szansy wszystkim pracownikom, niezależnie od płci, rasy, orientacji seksualnej czy niepełnosprawności. Kluczowymi elementami takiego planu są: analiza zatrudnienia, identyfikacja obszarów wymagających poprawy, określenie celów afirmatywnych, ścisłe monitorowanie postępów oraz dostosowanie strategii w razie potrzeby. Realizacja planu działań afirmatywnych może przynieść korzyści zarówno pracownikom, poprawiając ich satysfakcję i zaangażowanie, jak i organizacji, wzmacniając jej reputację jako otwartego i równego pracodawcy. Wdrożenie tego rodzaju programu jest nie tylko zgodne z przepisami prawa pracy, ale także stanowi wyraz troski o budowanie bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa.