Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Zarządzanie talentami

Zarządzanie talentami to strategia organizacyjna skoncentrowana na identyfikowaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu wyjątkowych umiejętności i zdolności pracowników, mających kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów firmy. Proces ten obejmuje rekrutację, rozwój, ocenę i retencję pracowników o wysokim potencjale. W ramach zarządzania talentami, organizacje starają się dostosować indywidualne cele pracowników do celów strategicznych przedsiębiorstwa, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania, efektywności oraz budowania trwałej siły roboczej.