Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Negatywny Wpływ

Negatywny wpływ (Adverse Impact) – odnosi się do sytuacji, w której praktyki zatrudnieniowe, procedury rekrutacyjne lub decyzje personalne przedsiębiorstwa prowadzą do niekorzystnych konsekwencji dla określonych grup pracowników, na przykład ze względu na płeć, rasę, wiek czy inne chronione cechy. Negatywny wpływ może wynikać z ukrytej dyskryminacji lub niesprawiedliwych praktyk, które nie są zgodne z zasadami równego traktowania. Organizacje starają się monitorować i eliminować negatywny wpływ, stosując polityki antydyskryminacyjne, uczestnicząc w szkoleniach z równego traktowania oraz regularnie przeglądając swoje procedury rekrutacyjne i ocen pracowniczych.