Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Alternatywne metody rozstrzygania sporów

Alternatywne metody rozstrzygania sporów (Alternate Dispute Resolution – ADR) to różnorodne techniki i procedury służące rozwiązywaniu konfliktów poza tradycyjnymi procesami sądowymi. Wśród popularnych metod ADR można wymienić mediację, negocjacje, arbitraż oraz mediację evaluatywną. Mediacja polega na prowadzeniu rozmów przez neutralnego mediatora, który pomaga stronom znaleźć wspólne rozwiązanie. Negocjacje to bezpośrednie rozmowy między stronami, prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. Arbitraż polega na poddaniu sporu pod decyzję arbitra lub zespołu arbitrów, których decyzja jest wiążąca dla obu stron. Alternatywne metody rozstrzygania sporów są coraz bardziej popularne w środowisku biznesowym, ponieważ pozwalają na szybsze i mniej kosztowne rozwiązanie konfliktów, co sprzyja efektywności działania organizacji.