Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Dopasowanie do kultury organizacyjnej

Dopasowanie do kultury organizacyjnej (Cultural Fit) – odnosi się do zgodności wartości, norm, postaw i zachowań pracownika z wartościami i kulturą danej firmy. Kiedy kandydat posiada silne dopasowanie do kultury organizacyjnej, bardziej prawdopodobne jest, że będzie efektywnie współpracować z zespołem i lepiej integrować się z atmosferą pracy. To kryterium staje się istotne podczas procesu rekrutacyjnego, ponieważ firmy dążą do utrzymania jednolitej i zgodnej kultury, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pracowników i efektywności organizacyjnej.