Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Dodatek urlopowy

Dodatek urlopowy (Annual leave loading) – to dodatkowa kwota wypłacana pracownikowi w związku z korzystaniem przez niego z urlopu płatnego. Ma on na celu częściowe zrekompensowanie utraconych dochodów podczas nieobecności w pracy. Dodatek urlopowy może być ustalany na różne sposoby – jako stała kwota, procent od wynagrodzenia zasadniczego lub ryczałtowy dodatek do każdego dnia urlopu. Wysokość dodatku urlopowego często zależy od przepisów prawa pracy, regulaminu pracy firmy oraz umowy zbiorowej pracy. Często pracownicy otrzymują dodatek urlopowy razem z wypłatą wynagrodzenia za pracę za miesiąc, w którym wykorzystali urlop. Dodatek ten ma istotne znaczenie dla pracowników, ponieważ zapewnia im pewną stabilizację finansową w okresie urlopu i zachęca do korzystania z uprawnień w zakresie wypoczynku.