Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Przegląd stanowiska pracy

Przegląd stanowiska pracy to proces oceny i analizy obowiązków, kompetencji oraz warunków zatrudnienia związanych z daną pozycją w firmie. Przeprowadzany jest zarówno przed obsadzeniem stanowiska, jak i w trakcie pracy, aby zapewnić jego skuteczność i odpowiednie dopasowanie do potrzeb organizacji i pracowników. Podczas przeglądu uwzględnia się m.in. zakres obowiązków, oczekiwane kompetencje, wynagrodzenie, warunki pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego. Kluczowym celem jest zapewnienie spójności między oczekiwaniami pracodawcy a możliwościami oraz potrzebami pracowników. Przegląd stanowiska pracy może być również narzędziem w procesie oceny pracowniczej, umożliwiając ocenę osiągnięć i ewentualne dostosowanie celów i obowiązków.