Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze to różnego rodzaju korzyści, które pracodawca oferuje pracownikom jako dodatkowe benefity poza wynagrodzeniem podstawowym. Mogą one obejmować różnorodne formy, takie jak prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenia na życie, programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, opieka nad dziećmi, dodatkowe dni wolne, karty sportowe, dofinansowanie do kultury, czy też programy motywacyjne. Świadczenia pracownicze mają na celu zwiększenie atrakcyjności oferty pracy oraz zaspokojenie różnorodnych potrzeb i oczekiwań pracowników, co może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania i lojalności wobec firmy. Dają one pracownikom poczucie docenienia oraz wzmacniają relacje między pracodawcą a pracownikami. Dla firmy stanowią również narzędzie budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy na rynku pracy, co może przyczynić się do przyciągania i zatrzymywania najlepszych talentów.