Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Efekt Hawthorne

Efekt Hawthorne odnosi się do nieoczekiwanych odkryć związanych z zachowaniami pracowników, dokonanych podczas eksperymentu przeprowadzonego w zakładach Western Electric w latach 20. XX wieku. Badania miały na celu zrozumienie wpływu warunków pracy na wydajność, jednakże odkryto, że nie tylko czynniki fizyczne, ale także aspekty psychologiczne i społeczne miały istotny wpływ na wyniki. Efekt Hawthorne podkreśla znaczenie uwagi, jaką pracodawcy przywiązują do pracowników, ich potrzeb, motywacji i uczestnictwa w procesach decyzyjnych. Badanie to przyczyniło się do rozwoju dziedziny psychologii pracy oraz zwróciło uwagę na konieczność uwzględnienia czynników psychologicznych w zarządzaniu personelem. Dziś Efekt Hawthorne jest kluczowym punktem odniesienia w badaniach nad motywacją i wydajnością pracowników oraz stanowi istotny wkład w rozwój strategii zarządzania zasobami ludzkimi.