Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Kandydat

Kandydat (Applicant) – to osoba ubiegająca się o zatrudnienie w danej firmie lub organizacji. Proces rekrutacji rozpoczyna się od poszukiwania kandydatów, którzy spełniają określone kryteria, takie jak kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, umiejętności interpersonalne itp. Kandydaci mogą aplikować na stanowiska pracy poprzez wysyłanie swoich CV i listów motywacyjnych, uczestniczyć w rozmowach kwalifikacyjnych oraz testach sprawdzających ich umiejętności. Kluczowym celem procesu rekrutacji jest wyłonienie najlepszego kandydata, który najlepiej pasuje do wymagań i oczekiwań pracodawcy. W procesie rekrutacji ważne jest także zapewnienie pozytywnego doświadczenia kandydata, nawet jeśli nie zostanie on zatrudniony, ponieważ może to wpłynąć na wizerunek firmy jako pracodawcy. Kandydaci mogą być rekrutowani na różne sposoby, w tym poprzez ogłoszenia o pracę, rekomendacje pracowników, agencje rekrutacyjne, targi pracy itp.