Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Klauzula ograniczająca wolność wypowiedzi

Klauzula ograniczająca wolność wypowiedzi to postanowienie umowy lub regulaminu pracy, które nakłada ograniczenia na pracowników w zakresie publicznego wyrażania swoich opinii, zwłaszcza na tematy związane z pracą lub pracodawcą. Celem klauzuli jest ochrona reputacji firmy oraz zachowanie poufności informacji firmowych. Ograniczenia te mogą obejmować zakaz publikacji negatywnych opinii na temat firmy w mediach społecznościowych, udzielania wywiadów prasowych bez zgody pracodawcy, czy nawet komentowania spraw firmowych w publicznych dyskusjach. Istnieje jednak ograniczona ochrona dla pracowników, jeśli ich wypowiedzi są zgodne z interesem publicznym lub chronione są przez prawo do wolności słowa. Klauzula ograniczającej wolność wypowiedzi powinna być jasno sformułowana i zgodna z przepisami prawa, aby uniknąć nieporozumień i sporów prawnych.