Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI)

Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI) – to mierzalne wskaźniki, które pozwalają organizacji ocenić, czy osiąga zamierzone cele i efektywnie realizuje strategię. KPI stanowią istotne miary sukcesu, odzwierciedlające kluczowe aspekty działalności firmy. Mogą obejmować różne obszary, takie jak wskaźniki finansowe, efektywność operacyjna, poziom satysfakcji klientów czy zaangażowanie pracowników. KPI są ważne w procesie podejmowania decyzji, monitorowania postępów oraz identyfikowania obszarów do doskonalenia. Dzięki zdefiniowanym KPI, organizacje mają możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach, które przyczynią się do osiągnięcia strategicznych celów biznesowych.