Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Dyskryminacja ze względu na wiek (Ageism)

Dyskryminacja ze względu na wiek – to forma nieuczciwego traktowania osób w miejscu pracy ze względu na ich wiek. Objawia się to przyjmowaniem decyzji dotyczących zatrudnienia, awansu lub wynagrodzenia na podstawie stereotypów związanych z wiekiem. Stosowanie takiej praktyki może prowadzić do marginalizacji starszych pracowników lub ograniczania szans rozwoju zawodowego młodszych. Dążenie do eliminacji dyskryminacji ze względu na wiek wymaga wprowadzenia klarownych polityk antydyskryminacyjnych, edukacji pracowników na temat równości oraz tworzenia środowiska pracy opartego na szacunku i zrozumieniu. Włączenie różnorodnych grup wiekowych do zespołu może przynieść korzyści, takie jak różnorodność perspektyw, innowacyjność i efektywność organizacji. Dlatego ważne jest, aby organizacje działały na rzecz promowania inkluzji i szanowania różnorodności wiekowej w miejscu pracy.