Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

System śledzenia kandydatów (ATS)

System śledzenia kandydatów (ATS – Applicant Tracking System) to zaawansowane narzędzie informatyczne stosowane w dziale HR do efektywnego monitorowania i zarządzania procesem rekrutacji. ATS umożliwia gromadzenie i analizę danych kandydatów, przechowywanie ich CV, śledzenie postępów w procesie rekrutacyjnym oraz automatyzację wielu zadań administracyjnych, takich jak wysyłanie powiadomień, harmonogramowanie spotkań oraz ocenianie zgodności kwalifikacji kandydatów z wymaganiami stanowiska. Dzięki ATS zespoły HR mogą skuteczniej selekcjonować, oceniać i komunikować się z kandydatami, przyspieszając tym samym cały proces rekrutacyjny.