Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Premia

Premia, popularnie znana jako dodatkowe wynagrodzenie, to forma motywacji stosowana w wielu firmach. Przyznawana jest pracownikom za osiągnięcie określonych celów, wyjątkowe wyniki w pracy lub za wkład w osiąganie celów organizacji. Może mieć różne formy, takie jak premia roczna, kwartalna, czy nawet miesięczna. Jej celem jest zachęcenie pracowników do większego zaangażowania oraz osiągania lepszych wyników. Premie mogą być uzależnione od indywidualnych osiągnięć, wyników zespołu lub całej firmy. Mogą być wypłacane w formie dodatkowej gotówki, bonusów, dodatkowych dni wolnych, czy też innych benefitów. Istotne jest, aby system premiowania był transparentny i sprawiedliwy, aby motywować pracowników do wydajniejszej pracy oraz zwiększać ich zaangażowanie w osiąganie celów organizacji.