Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Wynagrodzenie pośrednie

Wynagrodzenie pośrednie to forma wynagradzania pracowników, która nie jest wypłacana w formie pieniężnej, ale obejmuje inne korzyści, świadczenia lub nagrody. Może to być różnorodne wsparcie ze strony pracodawcy, jak na przykład benefity pozapłacowe, czyli dodatkowe świadczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne, karty sportowe, czy bony na zakupy. Dodatkowo, wynagrodzenie pośrednie może obejmować rozwój zawodowy, jak szkolenia, możliwość awansu, czy udział w projektach strategicznych. Dla pracowników stanowi to motywację do zaangażowania w pracę oraz buduje więź z pracodawcą. Firmy wykorzystują wynagrodzenie pośrednie jako narzędzie do przyciągania i zatrzymywania talentów, poprawy satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz budowania pozytywnego wizerunku jako pracodawcy.