Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Samoobsługowe zasoby ludzkie

Samoobsługowe zasoby ludzkie to innowacyjne rozwiązanie w obszarze HR, pozwalające pracownikom na samodzielne zarządzanie swoimi danymi personalnymi, takimi jak karta podstawowych informacji, historia zatrudnienia, dane kontaktowe, wnioski urlopowe czy szkoleniowe. To narzędzie daje pracownikom większą autonomię i kontrolę nad swoimi danymi oraz procesami administracyjnymi związanymi z zatrudnieniem. Wprowadzenie samoobsługowych zasobów ludzkich przynosi korzyści zarówno pracownikom, którzy mogą szybko i sprawnie załatwiać swoje sprawy kadrowe, jak i działowi HR, który może skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. Dodatkowo, poprawia to efektywność i przejrzystość procesów w organizacji oraz zmniejsza obciążenie administracyjne dla personelu HR.