Czas jest jednym z najcenniejszych zasobów – każdy z nas ma taką samą ilość godzin na dobę i nie jesteśmy w stanie tego zmienić. W dzisiejszym świecie, przy galopującym tempie życia i wielu obowiązkach, umiejętność skutecznego zarządzania czasem staje się niezwykle istotna. A będąc bardziej precyzyjnym – umiejętność zarządzania sobą w czasie – wszak ciężko mówić o zarządzaniu czasem, skoro nie można zarządzać czymś, co jest z góry określone 🙂 

Efektywne wykorzystanie czasu ma ogromne znaczenie zarówno dla realizowania celów zawodowych (i to niezależnie od tego, czy pracujemy na etacie, czy mamy swoją firmę),  jak i dla osiągnięcia równowagi między pracą, a życiem prywatnym. Wielu z nas zadaje sobie pytania typu: czy istnieją skuteczne metody zarządzania sobą w czasie? Jak je poznać, zwiększyć swoją efektywność i dodatkowo mieć czas na relaks? Na szczęście metody i techniki zarządzania sobą w czasie są naprawdę liczne, a co najważniejsze – dostępne dla każdego! W dzisiejszym artykule postaramy się skupić na wielu ważnych pojęciach, jak m.in.  świadomość czasu, planowanie i priorytetyzacja, eliminowanie rozproszeń, efektywność i produktywność, czy zwalczanie prokrastynacji. Co w konsekwencji pozwoli Ci nauczyć się konstruowania efektywnego planu działania i lepszego organizowania czasu. Jeśli jesteś gotowy na rozwojową podróż, która przyniesie Ci korzyści zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej, to zapraszamy do artykułu! 

Czym w zasadzie jest efektywne zarządzanie sobą w czasie?

Zarządzanie czasem pracy i zarządzanie sobą w czasie to często mylone pojęcia, stosowane są wręcz zamiennie. Jak już jednak wspomnieliśmy forma zarządzanie czasem nie jest poprawna – bowiem niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem ogromnego zespołu sprzedażowego (choć oczywiście lider brzmi dumnie!), gwiazdą rocka czy Janem Kowalskim, codziennie masz do dyspozycji 24 godziny. Czas jest najbardziej sprawiedliwą rzeczą na świecie, bo wszyscy każdego dnia mamy go dokładnie tyle samo – a w związku z tym nie jesteśmy więc w stanie nim zarządzać. Za to zarządzać swoimi zadaniami, skupiać się na efektywności i realizacji swoich obowiązków w sposób efektywny – jak najbardziej! 

Postarajmy się zdefiniować omawiane dziś pojęcie. Otóż zarządzanie sobą w czasie to umiejętność efektywnego planowania, organizacji i wykorzystywania czasu w sposób, który pozwala nam osiągać cele, zwiększa produktywność i równowagę między różnymi sferami życia. Pojęcie zarządzanie samym sobą w czasie jest stosunkowo szerokie i obejmuje m.in.: 

 • świadome podejście do zarządzania czasem,
 • tworzenie listy celów,
 • identyfikację priorytetów,
 • skupienie na istotnych zadaniach,
 • eliminowanie rozpraszaczy i prokrastynacji.

Dlaczego warto zainteresować się tym tematem i wykorzystać możliwości zarządzania sobą w czasie? Skuteczne zarządzanie sobą w czasie pozwala nam być bardziej produktywnymi, ogranicza stres, poprawia efektywność w pracy, a także pozwala na znalezienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Dzięki temu możemy osiągać większe sukcesy, czerpać radość z naszych działań i w końcu znaleźć czas, by oddać się swoim pasjom ?

Warto jednak wiedzieć, że jest to złożony i długotrwały proces. Ważnym elementem zarządzania sobą w czasie jest bowiem ciągłe doskonalenie i adaptacja do zmieniających się warunków. To nie tylko nauka skutecznych technik i narzędzi, ale także refleksja nad własnymi nawykami, wyciąganie wniosków z doświadczeń i regularne wprowadzanie ulepszeń.

Świadomość czasu – klucz do efektywnej realizacji zadań

Aby dobrze zrozumieć jak zarządzać sobą w czasie, a następnie skoncentrować się na efektywności osobistej, warto zacząć od podstaw. Skupmy się więc przez chwilę na świadomości czasu – mimo, iż pojęcie to wydaje się być oczywiste, to często okazuje się, że nie do końca je rozumiemy. 

Świadomość czasu jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania sobą w czasie. Oznacza nie tylko świadomość upływu czasu, ale także świadomość sposobu, w jaki go wykorzystujemy i jak wpływa on na nasze życie. Tym samym umożliwia nam lepsze planowanie, priorytetyzację zadań oraz skuteczne wykorzystanie dostępnych okienek czasowych.

Bycie świadomym czasu oznacza także rozpoznanie własnych nawyków, ograniczeń i wyzwań związanych z zarządzaniem czasem. Często zdarza się, że tracimy czas na działania nieistotne, pozwalając na rozproszenie uwagi lub wpadając w pułapkę prokrastynacji. Jednak świadomość czasu pozwala nam zidentyfikować te obszary, nad którymi możemy pracować i poprawić nasze nawyki oraz strategie zarządzania.

Praktykowanie świadomości czasu wymaga również refleksji nad naszymi celami i wartościami. Jeśli jesteśmy świadomi, jakie są nasze priorytety i co jest dla nas najważniejsze, łatwiej będzie nam skupić się na zadaniach, które naprawdę przynoszą wartość i przyczyniają się do osiągnięcia tych celów.

Choć praktykowanie świadomości czasu na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowane, to w rzeczywistości jest naprawdę proste. Abyśmy mogli świadomie kierować swoim czasem wystarczy:

 • obserwować swój stosunek do czasu – zauważ, jakie nawyki i zachowania wpływają na to, w jaki sposób wykorzystujesz swój czas. Czy zauważasz określone wzorce, takie jak rozpraszanie się na przeglądaniu mediów społecznościowych czy odkładanie ważnych zadań na później? Zrozumienie swoich obecnych nawyków pomoże Ci wprowadzić pozytywne zmiany.
 • monitorować czas – spróbuj poprowadzić dziennik czasu, w którym będziesz mógł zapisać, jak wykorzystujesz każdą godzinę dnia. Zapisuj, jakie zadania wykonujesz, ile czasu poświęcasz na różne czynności i jak się wtedy czujesz. To pomoże Ci zidentyfikować obszary, w których tracisz czas. Zrozumiesz także, jakie zadania są najbardziej czasochłonne i jakie czynniki wpływają na Twoją produktywność. Tym samym będziesz w stanie ustalać coraz lepsze i bardziej precyzyjne plany.
 • tworzyć plany działania na dany dzień – praktykowanie świadomości czasu obejmuje tworzenie planów działania i priorytetów. Określ swoje cele, zadania do wykonania i priorytetyzuj je zgodnie z ich ważnością i pilnością. Wyznacz konkretny czas na wykonanie poszczególnych zadań i staraj się trzymać się tych terminów (w następnej części artykułu wrócimy jeszcze do tego tematu).
 • unikać multitaskingu – skupiaj się na tym, co robisz w danej chwili i unikaj wykonywania wielu zadań na raz. To pozwoli Ci wykorzystać swój czas w sposób bardziej efektywny.
 • odpoczywać – świadome zarządzanie czasem obejmuje również dbanie o regenerację i odpoczynek. Zrozumienie, kiedy potrzebujesz przerwy i czasu dla siebie, pomoże Ci uniknąć wypalenia zawodowego i zachować równowagę między pracą a życiem osobistym. 

Planowanie i zarządzanie zadaniami, czyli jak wyznaczać cele – główny element zarządzania sobą w czasie

Planowanie i priorytetyzacja są nieodzownymi elementami skutecznego zarządzania sobą w czasie. Poprzez tworzenie planów działania i priorytetyzację przeróżnych zadań i obowiązków możemy lepiej organizować nasz czas i skupiać się na najważniejszych i najistotniejszych czynnościach.

Planowanie polega na określeniu celów i ustaleniu kroków, które należy podjąć w celu ich osiągnięcia oraz sporządzeniu harmonogramu działań. Tworzenie planów umożliwia zwiększenie jasności i celowości naszych działań. Możemy łatwiej zobaczyć, jakie zadania są przed nami i jakie kroki musimy podjąć, aby zrealizować je w wyznaczonym przez nas terminie.

Równie istotna jest priorytetyzacja, która polega na określeniu, które zadania są najważniejsze i wymagają największej uwagi i nakładu czasu. Wszystkie zadania i obowiązki nie nie są przecież tak samo istotne, dlatego ważne jest, aby umiejętnie rozpoznać, które z nich mają największy wpływ na osiąganie naszych celów. Priorytetyzacja pozwala nam skupić się na istotnych zadaniach i uniknąć rozpraszania się na mniej istotne lub nagłe sprawy (jeśli chcesz bardziej zagłębić temat priorytetyzacji zadań, to zerknij do jednego z naszych wcześniejszych artykułów – opisaliśmy tam obszernie wiele przydatnych technik i narzędzi).

Kluczowym narzędziem w planowaniu i priorytetyzacji jest tworzenie listy zadań. Możemy zidentyfikować wszystkie nasze zadania, podzielić je na mniejsze kroki i ustalić, które z nich są najważniejsze i mają największy wpływ na osiągnięcie naszych celów. Kalendarze, aplikacje i listy zadań są przydatnymi narzędziami, które ułatwiają planowanie i priorytetyzację. 

Dzięki planowaniu i priorytetyzacji możemy lepiej zarządzać naszym czasem, unikając przeciążenia, nadmiernego stresu i odkładania ważnych zadań na później. Odpowiednie planowanie pozwala nam lepiej zorganizować nasze obowiązki i cele, a także umożliwia elastyczność i dostosowanie się do zmieniających się warunków. 

Efektywna realizacja zadań

Kwadrat Eisenhowera – jedna z technik, która pomaga wspierać planowanie

Kwadrat Eisenhowera, znany również jako macierz Eisenhowera lub ćwiartka Eisenhowera , to narzędzie do organizacji i priorytetyzacji zadań. Nazwa pochodzi od nazwiska byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Dwighta D. Eisenhowera, który jest uznawany za autora tej metody.

Kwadrat Eisenhowera jest narzędziem dwuwymiarowym, które pomaga nam sklasyfikować nasze zadania na podstawie ich pilności i ważności. Kwadrat składa się z czterech sekcji, reprezentujących cztery kategorie:

 • Ważne i pilne: Zadania w tej kategorii są zarówno ważne, jak i pilne. Są to zadania, które wymagają natychmiastowej uwagi i wykonania. Te zadania powinny być naszymi najwyższymi priorytetami i należy im poświęcić najwięcej uwagi.
 • Ważne, ale niepilne: Zadania w tej kategorii są ważne, ale nie mają natychmiastowego terminu wykonania. Są to zadania, które przynoszą długoterminowe korzyści, rozwijają nasze umiejętności lub przyczyniają się do osiągnięcia naszych celów. Ważne jest, aby zarezerwować czas na te zadania i nie odkładać ich cały czas na później.
 • Pilne, ale nieważne: Zadania w tej kategorii są pilne, ale nie są istotne dla naszych długoterminowych celów lub wartości. Często są to nagłe prośby, drobne sprawy czy nieistotne problemy, które mogą nas rozpraszać. Ważne jest, aby ograniczać ilość czasu i energii poświęconej tym zadaniom lub delegować je innym osobom.
 • Nieważne i niepilne: Zadania w tej kategorii są zarówno nieważne, jak i niepilne. Są to zadania, które nie przynoszą nam wartości ani długoterminowych korzyści. Mogą to być bezużyteczne informacje czy niepotrzebne zajęcia. Zadania te powinny być eliminowane lub zminimalizowane, aby skupić się na istotnych aspektach naszego życia i pracy.

Kwadrat Eisenhowera pomaga nam spojrzeć na nasze zadania w sposób strategiczny i skupić się na tym, co jest naprawdę istotne. Ułatwia priorytetyzację zadań i obowiązków, eliminację rozpraszaczy oraz skoncentrowanie się na działaniach, które przynoszą wartość i przyczyniają się do osiągania naszych celów. Jest to użyteczne narzędzie, które pomaga nam efektywnie zarządzać naszym czasem i zwiększać naszą produktywność. Tak opracowany plan dnia nie może zawieść – bo choć nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile dodatkowych zadań dojdzie nam w danym dniu, to umiejąc je przyporządkować do określonych kategorii, będziemy doskonale wiedzieć, które z zadań powinniśmy wykonać 😉 Postaraj się więc wdrożyć te narzędzie i czekaj na efekty! 

Eliminowanie rozproszeń zwiększa produktywność i pozwala skutecznie planować czas

Eliminowanie rozproszeń jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania sobą w czasie. Rozproszenia to przeróżne czynniki, które odciągają naszą uwagę i utrudniają skupienie się na zadaniach, co w konsekwencji prowadzi do marnotrawienia czasu i obniżenia produktywności. Dlatego ważne jest, aby świadomie identyfikować i eliminować te czynniki, by kolejno móc skoncentrować się wyłącznie na istotnych i priorytetowych działaniach.

Jak zapewne już się domyślasz, jednym z głównych źródeł rozproszeń jest technologia. Stałe powiadomienia, e-maile, wiadomości tekstowe czy media społecznościowe non-stop przerywają naszą pracę i wyłączają skupienie. Aby zminimalizować wpływ technologii, warto zastosować takie środki jak wyłączanie powiadomień, określenie konkretnych okresów czasu na sprawdzanie e-maili i ustanowienie zasad korzystania z mediów społecznościowych.

Kolejnym czynnikiem rozpraszającym może być niezorganizowana przestrzeń pracy. Zagracone biurko, brak porządku w dokumentach czy nieuporządkowane narzędzia pracy mogą wpływać na naszą koncentrację i efektywność. Dlatego warto zadbać o czystość i porządek w miejscu pracy – przechowywać dokumenty w dedykowanych segregatorach i zorganizować narzędzia w sposób, który ułatwi szybki dostęp do potrzebnych rzeczy.

Nieodłącznym elementem eliminowania rozproszeń jest także umiejętne rozpoznawanie i zarządzanie własnymi nawykami. Często sami stajemy się źródłem rozpraszających działań, takich jak odkładanie ważnych zadań na później, rozpraszanie uwagi na nieistotne czynności czy brak umiejętności skupienia. Świadomość tych nawyków pozwala nam podejść do nich z determinacją i skutecznie je zmieniać.

Techniki skupiania uwagi, takie jak technika Pomodoro, czyli pracowanie przez określony czas, a następnie wyznaczenie krótkiej przerwy, mogą pomóc w eliminowaniu rozproszeń. Koncentracja na jednym zadaniu na raz, jak już wspominaliśmy, to także dobry sposób na efektywne zarządzanie sobą w czasie, ćwiczenia oddechowe lub medytacja również mogą pomóc zwiększyć naszą skuteczność i skupienie.

Zwalczanie prokrastynacji czyli jak nie tracić czasu

Zwalczanie prokrastynacji to kolejny istotny element skutecznego zarządzania sobą w czasie. I choć każdemu z nas wydaje się, że nie ma z tym problemu, to zrobienie porządnego rachunku sumienia często zmienia nasz punkt widzenia w tym temacie.

Zacznijmy jest od początku, a więc od definicji – prokrastynacja, czyli zwlekanie lub odkładanie ważnych zadań na później, może powodować stres, obniżać produktywność i utrudniać osiąganie celów. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć przyczyny prokrastynacji i zastosować skuteczne strategie jej zwalczania.

Jednym z pierwszych kroków w zwalczaniu prokrastynacji jest zidentyfikowanie przyczyn tego zachowania. Często prokrastynacja wynika z obaw, takich jak strach przed porażką, niepewność czy brak motywacji. Rozpoznanie tych przyczyn pozwala nam skonfrontować się z nimi i szukać sposobów ich pokonania.

Skutecznym narzędziem w zwalczaniu prokrastynacji jest także opisywane już wyznaczanie sobie jasnych celów i terminów wykonania zadań. Określenie konkretnych celów i terminów działa jako bodziec, który motywuje nas do działania i eliminuje możliwość odkładania zadań na później (w tym celu możesz skorzystać z wymienionej wcześniej metody Eisenhowera). Ważne jest także podzielenie większych zadań na mniejsze, łatwiejsze do realizacji kroki, co sprawia, że działania stają się bardziej konkretne i osiągalne. Tworzenie harmonogramów i planów działania pomaga w utrzymaniu regularności i zapobiega gromadzeniu zadań na ostatnią chwilę. 

Techniki efektywnego zarządzania sobą w czasie – podsumowanie

Efektywne zarządzanie sobą w czasie jest niezwykle istotne w dzisiejszym dynamicznym świecie. To proces, który wymaga świadomości, planowania, eliminacji rozpraszaczy, dążenia do efektywności, zwalczania prokrastynacji i ciągłego doskonalenia. Poprzez implementację opisanych strategii i narzędzi możesz zwiększyć kontrolę nad swoim czasem, osiągnąć wysoką produktywność, zrealizować cele i cieszyć się lepszą jakością życia. Mamy nadzieję, że wiesz już, jak ważnym aspektem jest zarządzanie sobą w czasie – szkolenie własnych umiejętności i samodyscyplina z pewnością pomogą Ci osiągnąć sukces na tym polu. Powodzenia!