Praca w charakterze HR BP staje się w Polsce coraz bardziej popularna, choć pewnie nie do końca wszyscy zdajemy sobie sprawę, z czym ona dokładnie się wiąże. Już samo przetłumaczenie nazwy profesji sprawia bowiem kłopot – HR Business Partner, Partner Biznesowy ds. ZZL, Doradca ds. HR. Cóż, jakby nie nazwać tej roli należy wiedzieć, że osoba zatrudniona na tym stanowisku odgrywa ogromną rolę w organizacji, a jej poziom odpowiedzialności jest naprawdę wysoki. Kim więc jest HR BP? Czym dokładnie się zajmuje? Czy warto zatrudnić HR BP w swojej firmie? Odpowiadamy na najważniejsze pytania. Zapraszamy do artykułu.

Kim jest HRbp?

HR BP – co to za rola? Na wstępie warto nadmienić, że ciężko jednoznacznie zdefiniować to stanowisko. Nie jest to ani stricte kierownicze stanowisko, bo HR BP nie zarządza zespołem, ani też jednoznacznie specjalistyczne, bo obejmuje swoim zakresem odpowiedzialności bardzo szeroki obszar i jego miejsce w hierarchii organizacji jest wysokie. Kim zatem jest HR Business Partner i czym się zajmuje?

Otóż HR Business Partner to niezależne stanowisko, które zajmuje się wspieraniem biznesu od strony spraw personalnych. Osoba zatrudniona w tej roli musi zatem posiadać zarówno wiedzę teoretyczną, jak i doświadczenie z zakresu miękkiego HR. HR Business Partner wnosi ogromną wartość dodaną dla organizacji poprzez ścisłą współpracę z Hire Managerami i kierownikami wyższego szczebla, a także poprzez znaczny udział w tworzeniu procesów HR i ogólnej strategii przedsiębiorstwa.

Rola HRbp w przedsiębiorstwie

Każda osoba związana ze światem HR zapewne zgodzi się ze stwierdzeniem, że HR to jeden z ważniejszych departamentów w całej organizacji. Dlatego potrzebuje coraz większej uwagi, zwłaszcza po to, by rola działu HR była mocniej zorientowana na biznes.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim bardziej zogniskowaną orientację na klienta, co z dużym prawdopodobieństwem przełoży się na standaryzację procedur i procesów, wzrost innowacyjności w organizacji i lepszą efektywność kosztową. HR Business Partner, dzięki temu, że jest blisko biznesu jest w stanie bardzo szybko reagować na zmieniające się priorytety i potrzeby organizacji.

Jeszcze do niedawna praca HR BP była dostępna wyłącznie w międzynarodowych korporacjach i dużych przedsiębiorstwach. Trend ten (na szczęście!) bardzo szybko się zmienia. Coraz więcej firm rozumie, że poszczególne działy w organizacji potrzebują szczególnej uwagi i bliskiego kontaktu z departamentem HR – po to, by mieć możliwość błyskawicznej reakcji na bieżące potrzeby, zmiany i problemy.

A ścisła współpraca pomiędzy biznesem i departamentem zasobów ludzkich ma miejsce właśnie dzięki HR BP. Szkolenia, wsparcie przy rekrutacji, oferta rozwojowa, projektowanie ścieżek karier, wsparcie w sprawach personalnych – to tylko niektóre z zadań, jakie ciążą na barkach HR BP. Jakie jeszcze obowiązki ma HR BP? Podpowiadamy.

Zadania HRbp

Obowiązki HR BP są dosyć obszerne. Do najczęstszych obszarów, którym się zajmują zaliczamy:

 • rozwój pracowników,
 • motywacja pracowników,
 • benefity pozapłacowe,
 • wsparcie managerów liniowych oraz rekruterów w zakresie selekcji i rekrutacji,
 • zarządzanie talentami,
 • strategia organizacji,
 • kultura i środowisko pracy,
 • komunikacja wewnętrzna,
 • rozwiązywanie konfliktów.

Powyższa, choć mocno ogólna, lista obowiązków jednoznacznie pokazuje, że rola HR BP ma strategiczny charakter dla organizacji. Wiele procesów, którymi opiekuje się HR Business Partner ma bowiem kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstwa. To właśnie HR BP dba o wskaźnik retencji, ofertę rozwojową dla pracowników, badanie satysfakcji wśród zatrudnionych, prowadzenie exit interview czy o employer branding. To HR BP jest największym wsparciem dla managementu odnośnie wszystkich działań podejmowanych w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim.

Rola HRBP nie jest łatwa, ponieważ osoba zatrudniona na tym stanowisku musi wypełniać także te mniej „pozytywne” obowiązki. Zadaniem Partnera jest bowiem także wsparcie w podejmowaniu trudnych decyzji, takich jak redukcja etatów, degradacje czy zwolnienia.

HR BP musi posiadać także ogromną wiedzę na temat rynku i całego przedsiębiorstwa, pomaga bowiem kierownikom w decyzjach dotyczących poszerzania zespołu – musi więc wiedzieć, jakich umiejętności poszukiwać w kandydatach bądź które z kompetencji rozwinąć w zatrudnionych osobach po to, by osiągnąć założone przez przedsiębiorstwo cele biznesowe.

I choć HR BP musi być osobą zorientowaną na efekt, bo jego działania powinny prowadzić do zwiększenia efektywności kadry i zwiększenia wydajności pracy, to nie można zapominać, że jednocześnie jest strażnikiem kultury przedsiębiorstwa. Musi dbać o to, by wartości firmy były pielęgnowane, a pracownicy czuli, że pracują w przyjaznym i bezpiecznym środowisku pracy.

Zalety posiadania HR bp

Dlaczego coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie roli HR Business Partnera? Powodów jest wiele i znacznie się one od siebie różnią. Wiele bowiem zależy od tego, w jakim miejscu jest obecnie organizacja i jakie cele chce osiągnąć.

Niektóre z firm, które czują, że zostały kilka kroków wstecz za konkurencją, chcą wdrożyć funkcję HR BP po to, by zmienić wizerunek działu HR i przekształcić skostniałe funkcje kadrowo-płacowe na departament, który będzie wspierał pracowników w wielu obszarach, a nie tylko kadrowo-administracyjnym.

Kolejnym z powodów, dla których firmy decydują się na zatrudnienie HR BP jest wspomniana już przez nas efektywność kosztowa. Warto jednak zaznaczyć, że efektywność kosztową rozumie się nie jako typowe cięcie kosztów, a silną potrzebę bezpośredniego wsparcia dla managementu od strony HR. Takie działanie po pewnym okresie przełoży się na efektywność kosztową. Sama funkcja HR Business Partnera zastępuje bowiem często rzeszę innych specjalistów z węższych dziedzin.

Nie sposób nie wspomnieć również o konkurencyjności na rynku pracy. Wszak za sukcesem każdej organizacji stoją jej pracownicy. A wykwalifikowany HR BP jest w stanie pozyskać do przedsiębiorstwa kreatywnych, zmotywowanych i najlepszych specjalistów. Dodatkowo wspiera także biznes w kreowaniu ścieżek karier i tworzeniu oferty rozwojowej dla już zatrudnionych ekspertów. Co więcej, jest odpowiedzialny za zarządzanie talentami, a więc dba o kluczowych pracowników organizacji.

HR business partner

Jak zostać HRBP?

W związku ze wzrostem popularności omawianej roli rośnie również liczba osób, które chcą aspirować do tego stanowiska. Dlaczego wielu młodych ludzi chce pracować jako HR BP? Zarobki, wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, wysoka decyzyjność? Powody mogą być różne. Pewne jednak jest to, że najważniejsze cechy, jakimi powinien charakteryzować się skuteczny HR BP to m.in.:

 • orientacja biznesowa,
 • orientacja na potrzeby pracowników,
 • wysoko rozwinięte umiejętności personalne,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • odporność na stres,
 • wychodzenie z inicjatywą i wdrażanie nowych rozwiązań,
 • wysoka decyzyjność i zdolności przywódcze,
 • umiejętności analityczne.

Wszystkie osoby, które chcą rozwijać się w tym obszarze, powinny pamiętać, że rola ta jest obarczona dużą odpowiedzialnością. HR Business Partner musi zgrabnie łączyć interesy biznesu i interesy pracowników. Dlatego bardzo często prowadzi długie dyskusje z zarządem czy managerami wyższego szczebla, aby mieć pewność, że nowe strategie i rozwiązania biorą pod uwagę czynnik, który jest dla niego najistotniejszy – czynnik ludzki.

Aby zostać więc HR BP, trzeba posiadać wiele samozaparcia, zdolności przywódcze, siłę perswazji i umiejętności negocjacyjne. Oczywiście wymagane jest nie tylko odpowiednie nastawienie, ale również doświadczenie w branży HR. HR BP musi bowiem znać zarówno obszar rekrutacji, obszar rozwoju pracowników, obszar employer brandingu i wiele innych kluczowych obszarów po to, by poprzeć wiedzą działania w kontekście kreowania strategii i wizji firmy oraz aktywnie tworzyć nowe, optymalne procesy. Dlatego bardzo często organizacje prowadzą testy kompetencji pracowników HRu, by sprawdzić, czy wewnątrz firmy znajduje się sukcesor odpowiedni do tej odpowiedzialnej roli. Oczywiście na rynku znaleźć można szkolenie HR Business Partner, które pomoże w rozwinięciu odpowiednich umiejętności.

Dlaczego warto wdrożyć HR business partnera?

Mamy nadzieję, że nasz artykuł sprawił, że odpowiedź na powyższe pytanie jest prosta – oczywiście, że warto. HR Business Partner to pomost między potrzebami biznesu a potrzebami zatrudnionych pracowników, to ogromne wsparcie w rekrutacji, rozwoju, szkoleniach, kreowaniu pozytywnego środowiska pracy oraz realizacji celów i strategii biznesowych firmy w obszarze zasobów ludzkich. Śmiało można powiedzieć, że HR BP to miara efektywności HRu!