W coraz większej ilości ogłoszeń rekrutacyjnych można znaleźć informację o możliwości wyboru formy zatrudnienia – umowa o pracę lub B2B. Kandydaci zastanawiają się wówczas, która z opcji będzie dla nich lepszym rozwiązaniem. Czy zawsze umowa o pracę wypada korzystniej? Oczywiście, że nie. Wiele zależy bowiem od tego, jakie mamy plany na najbliższą przyszłość i jakie są nasze oczekiwania i preferencje. Jakie są różnice między umową o pracę a kontraktem B2B? Odpowiadamy na najważniejsze pytania – zapraszamy do artykułu.

Czym jest umowa o pracę

Aby dowiedzieć się dokładnie, jakie są różnice pomiędzy umową o pracę a B2B warto zacząć od poznania definicji obu pojęć.

Umowa o pracę to czynność prawna, która polega na złożeniu przez pracownika i pracodawcę zgodnych oświadczeń woli, potwierdzających określone zobowiązania:

 • pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym.
 • pracodawcę do zatrudnienia pracownika za ustalonym wynagrodzeniem.

Umowę o pracę można zawrzeć na okres próbny, na czas określony, na zastępstwo i na czas nieokreślony. Postanowienia i zasady zawierania wszystkich umów o pracę reguluje Kodeks Pracy.

Istotną informacją jest również fakt, że przed podjęciem zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę pracownik musi przejść wstępne badania lekarskie, potwierdzone orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Koszt takich badań pokrywa pracodawca. Pracownik musi również przejść obowiązkowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie BHP musi odbywać się w godzinach pracy, także na koszt pracodawcy.

Z kolei rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić za porozumieniem stron lub zgodnie z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia, zależnym od rodzaju umowy oraz okresu, który pracownik pracował u danego pracodawcy. Obowiązujący okres wypowiedzenia może trwać od 3 dni roboczych (w przypadku umowy o pracę na czas próbny) do aż 3 miesięcy (w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony i w sytuacji, gdy pracownik pracuje u danego pracodawcy dłużej niż 3 lata).

System B2B – co to jest?

Umowa B2B, nazywana także kontraktem B2B, jest z założenia porozumieniem partnerskim. W tej sytuacji nie mamy do czynienia z typową relacją pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. B2B (z języka angielskiego business to business) to po prostu umowa zawierana pomiędzy dwoma niezależnymi podmiotami gospodarczymi, wykazująca charakter współpracy na równych zasadach.

Z podpisaniem kontraktu B2B najczęściej mamy do czynienia wtedy, gdy:

 • jedna ze stron umowy jest osobą samozatrudnioną, a więc prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 • druga strona umowy jest firmą zlecająca wykonanie określonej usługi lub zadania.

W tym wypadku nie zachodzi więc powstanie stosunku pracy. Formę kontraktu B2B regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Popularność umów B2B wynika przede wszystkim z faktu, że ten model współpracy pozwala pracownikom na uzyskanie większych dochodów, a pracodawcom z kolei na ponoszenie niższych kosztów. Warto jednak pamiętać, że decydując się na samozatrudnienie jesteśmy zobowiązani samodzielnie dokonywać wszelkich opłat związanych z ZUS czy US, a rozliczenie między stronami odbywa się poprzez wystawienie faktury.

Różnice w umowie o pracę a B2B

Różnic, które występują pomiędzy umową o pracę a kontraktem B2B jest całkiem sporo. Dlatego każdorazowo należy przeanalizować dokładnie swoją sytuację i zadecydować, co będzie dla nas lepsze. Umowa B2B staje się coraz bardziej powszechna i w wielu aspektach wypada korzystniej w porównaniu z tradycyjną umową o pracę, jednak warto być świadomym obowiązków i ograniczeń, jakie ze sobą niesie.

Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę mają kilka ważnych przywilejów. Przede wszystkim płatny urlop wypoczynkowy, możliwość skorzystania z urlopu na żądanie, urlopu macierzyńskiego i wychowawczego (choć warto dodać, że ten jest bezpłatny) oraz możliwość naliczania stażu w pracy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wygląda to nieco inaczej. Choć samozatrudnienie nie wyklucza np. możliwości skorzystania z urlopu macierzyńskiego, to w tym celu trzeba opłacać odpowiednie składki. Przykładowo, przyszła mama prowadząca działalność gospodarczą, aby skorzystać z zasiłku macierzyńskiego i wypłacać go przez 52 tygodnie, musi opłacać składki chorobowe, które na JDG są dobrowolne. W przypadku umowy o pracę wszelkimi składkami „zajmuje się” pracodawca. Warto jednak nadmienić, że coraz więcej firm wprowadza politykę, która zakłada przyznawanie pracownikom na B2B podobnych przywilejów, jak tym zatrudnionym na etacie.

Ważną różnicą jest także kwestia związana z rozwiązaniem umowy. W przypadku umowy o pracę celem wypowiedzenia umowy należy przestrzegać okresu wypowiedzenia, który jak wspominaliśmy wynika z rodzaju umowy o pracę oraz stażu pracy w danej firmie. Osoba pracująca w oparciu o kontrakt B2B nie jest chroniona Kodeksem Pracy więc te przepisy nie mają tu zastosowania. Czy to minus? Oczywiście zależy to od sytuacji. Po pierwsze, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w umowie B2B zawrzeć okres wypowiedzenia. A po drugie, pracownicy UoP, którzy mają 3-miesięczny okres wypowiedzenia napotykają na trudności w znalezieniu nowej pracy. Jeśli poprzedni pracodawca nie zgodzi się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, nowa firma może nie być w stanie czekać tak długo na rozpoczęcie pracy przez potencjalnego kandydata.

Warto rozwinąć jeszcze kwestię związaną z formalnościami. Kontrakt B2B zobowiązuje podmiot do samodzielnego załatwienia zagadnień dotyczących księgowości, odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. Nie jest to jednak aż tak dużym problemem. Po otwarciu działalności można bowiem skorzystać preferencyjnych warunków, dzięki którym składki są o wiele niższe, a wszelkimi rozliczeniami może zająć się profesjonalne biuro księgowe.

Umowa o pracę czy B2B
Zdjęcie od Christina z Unsplash

Zalety tych modeli zatrudnienia

Obie formy zatrudnienia posiadają zarówno wady, jak i zalety. Co ciekawe, to, co dla niektórych jest zaletą, dla innych może być wadą. Wiele zależy po prostu od tego, na czym zależy danemu pracownikowi.

Umowa o pracę – zalety:

 • prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, chorobowego, okolicznościowego i macierzyńskiego,
 • czas pracy na umowie o pracę jest wliczany do stażu pracy,
 • prawo do minimalnego wynagrodzenia,
 • ochrona przed zwolnieniem w okresie ciąży oraz w wieku przedemerytalnym.
 • prawo do okresu wypowiedzenia (choć jak ustaliliśmy może to być zarówno wadą, jak i zaletą)
 • prawo do uregulowanego czasu pracy,

Kontrakt B2B – zalety:

 • łatwość rozwiązania kontraktu B2B – w wielu przypadkach jest to zaleta dla pracownika. Co istotne, osobom pracującym w oparciu o kontrakt B2B jest także łatwiej znaleźć nowe zatrudnienie.
 • możliwość prowadzenia jednoczesnej współpracy z wieloma przedsiębiorstwami – Kodeks Cywilny nie nakłada pod tym względem żadnych formalnych ograniczeń (chyba, że strony zobowiązały się do podpisania porozumienia o zakazie konkurencji), co oznacza, że freelancer może jednocześnie współpracować z kilkoma firmami, zwiększając tym samym swój dochód.
 • elastyczny czas pracy – pracując w oparciu o kontrakt B2B, „pracodawca” nie może wymagać od drugiej strony pełnej dyspozycyjności czy pracy z określonego miejsca, np. z biura. Prowadząc firmę, samemu układa się harmonogram dnia. Oczywiście zdarza się tak, że firmy od pracowników na kontrakcie wymagają dyspozycyjności w określonych godzinach, ale można to znacznie łatwiej negocjować, niż pracując na etacie.
 • możliwość wyboru formy opodatkowania – na podatek liniowy zazwyczaj decydują się osoby o wyższych zarobkach, bowiem oznacza to, że niezależnie od osiąganych dochodów przedsiębiorca odprowadza 19% podatku. Z kolei osoby z niższym wynagrodzeniem mogą wybrać formę opodatkowania na zasadach ogólnych, dzięki czemu zapłacą wyłącznie 12% podatku od dochodu – trzeba jednak pamiętać, aby nie przekroczyć ustalonych limitów (120 000 zł rocznie). Co ważne wzrosła także kwota zwolniona od podatku i w tym momencie wynosi ona 30 000 zł rocznie.
 • większe zarobki – wpływa na to nie tylko forma opodatkowania i niższe podatki. „Pracodawcy” proponują często wyższe wynagrodzenie na kontraktach B2B, ponieważ sumę, która byłaby kosztem zatrudnienia pracownika na UoP, wliczają do „wynagrodzenia” na kontrakcie.
 • możliwość zaliczania wydatków w koszty – wszystkie towary lub usługi zakupione na poczet przychodów firmy, można rozliczyć jako koszt, tym samym pomniejszając swój podatek. Do takich wydatków zaliczamy m.in. usługi księgowe, abonament telefoniczny na telefon wykorzystywany do celów służbowych, zakup sprzętu do pracy (komputer, telefon, aparat fotograficzny itp.) czy abonament za Internet.

Jak powinny wyglądać umowy

Wielu pracowników zastanawia się jaki rodzaj porozumienia w związku z pracą wybrać. I wcale nas to nie dziwi. Obie formy są atrakcyjne, wszystko zależy jednak od osobistych oczekiwań i preferencji względem prowadzenia życia zawodowego.

Współpraca w oparciu o kontrakt B2B, pomimo dodatkowych obowiązków, umożliwia z kolei swobodę działania, co dla wielu ludzi jest niesamowicie istotne. Mogą wykonywać obowiązki służbowe w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Dodatkowo mogą współpracować z kilkoma podmiotami naraz. Dla osób, które cenią sobie niezależność i możliwość osiągania wysokich zarobków będzie to bardzo dobre rozwiązanie.

Z kolei pracownicy, dla których ważna jest stabilizacja i regularność w wypłacaniu wynagrodzenia chętniej korzystają z umów o pracę. Możliwość wykorzystania płatnego urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy chorobowego daje im poczucie bezpieczeństwa i oczywiście jest to w porządku. Każdy powinien dokonywać takich wyborów, dzięki którym będzie czuł się spokojny.

Warto jednak dodatkowo wspomnieć, jak NIE powinna wyglądać umowa. Otóż należy wiedzieć, że w sytuacji, w której pracodawca wymaga od nas stałych godzin pracy i wykonywania określonych obowiązków w wyznaczonym przez niego miejscu (a więc oczekuje, że będziemy stawiać się od poniedziałku do piątku w siedzibie firmy i pracować tam w godzinach 09:00-17:00) to nie może zaproponować nam kontraktu B2B. Takie ustalenia wypełniają bowiem znamiona umowy o pracę i w tej sytuacji jest to jedyna forma zatrudnienia, jaką może zaoferować.

Które rozwiązanie jest lepsze?

Poszukiwanie nowego miejsca pracy nie zawsze jest proste. Przechodzenie rekrutacji, rozbudowana selekcja pracowników, zadania rekrutacyjne, testy kompetencji… a na końcu musimy jeszcze wybrać formę zatrudnienia.

Jak już wspomnieliśmy nie można wybrać jednego, lepszego rozwiązania. Rynek jasno pokazuje, że coraz więcej osób decyduje się na kontrakty B2B. Młodzi ludzie wkraczający na rynek pracy cenią sobie bowiem niezależność, elastyczność i możliwość pracy z dowolnego miejsca na ziemi. Nie można jednak zapominać, że przy tej formie zatrudnienia samodyscyplina i terminowość to bardzo przydatne cechy charakteru. Naszym zdaniem, kontrakt B2B wcale nie jest nieatrakcyjny. Pozwala na wyższe zarobki, na samodzielne zarządzanie swoim kalendarzem, na wybór podmiotów, z którymi nawiążemy współpracę czy na elastyczne godziny pracy. To bardzo ciekawa możliwość i wiele zdyscyplinowanych osób chętnie z niej korzysta. Zwłaszcza osoby reprezentujące zawody kreatywne i techniczne, w których dominuje praca projektowa. Wśród osób zatrudnionych na umowach B2B przeważają więc programiści, copywriterzy, marketerzy, specjaliści ds. SEO, fotografowie, graficy komputerowi, handlowcy, elektrycy czy mechanicy.

Należy jednak pamiętać, że nie dla każdego to rozwiązanie będzie tak samo korzystne. Dlatego przed decyzją o formie zatrudnienia warto skorzystać z dostępnych w Internecie bezpłatnych kalkulatorów wynagrodzenia, dzięki którym otrzymamy szczegółowe wyliczenia i dowiemy się ile faktycznie będzie wynosił nasz dochód netto. A kolejno odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ważniejsza jest dla nas elastyczność, czy benefity, które przysługują wyłącznie osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Powodzenia!