Czym jest team building?

Zgrany, umiejętnie współpracujący ze sobą zespół to jeden z nadrzędnych celów każdego przedsiębiorcy. Dlaczego? Przecież plusy posiadania takiego team’u są wprost nieocenione – wysoka efektywność, mniejsza rotacja pracowników, wyższy zysk. Jak jednak zbudować tak dobrze prosperujący zespół? Co zrobić, gdy w szeregi drużyny wkrada się monotonia, konflikty, spadek wydajności i motywacji? Warto posłużyć się wspaniałym narzędziem, jakim jest team building i wskrzesić na nowo ducha zespołu! Co to jest team building? Jakie ma funkcje? Dlaczego warto stosować narzędzia team building

Funkcje team buildingu

Team building – co to jest? Od tego warto zacząć. Tak naprawdę zagłębiając się w definicję team buildingu, czyli budowania zespołu, wyczytamy, że pod tym pojęciem kryją się wszystkie procesy, które świadomie wprowadzamy w organizacji i które mają na celu utworzenie sprawnie funkcjonującego zespołu.

Oczywiście mechanizmy procesu team building z powodzeniem można stosować także do istniejących już zespołów, odpowiadając na problemy, z jakimi taki zespół się mierzy. Ćwiczenia i zabawy team building sprawdzają się przypadku „wypalenia się” zespołu, spadku motywacji w grupie, czy spadku jakości komunikacji.

Właśnie dlatego team building to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi, które usprawnia nie tylko budowę nowych zespołów, ale również poprawia funkcjonowanie zespołów pracowniczych działających w ramach organizacji.

Jakie więc funkcje team builiding możemy wyróżnić? Przede wszystkim:

 • budowanie efektywnie działającego zespołu,
 • integracja członków zespołów poprzez terenowe gry i ćwiczenia team building, zadania i zabawy,
 • poprawa zarządzania w zespołach,
 • odkrywanie cech i kompetencji współpracowników,
 • budowanie zaufania wśród członków grupy,
 • usprawnienie procesu komunikacji,
 • motywowanie poszczególnych członków i zespołu jako całości,
 • zdobywanie nowych kwalifikacji,
 • zażegnanie kryzysów w grupie.

team building zadania

Jaki powinien być idealny zespół pracowników?

Choć każdy z nas ma podobne wyobrażenia na temat idealnego zespołu pracowników, ciężko jest zebrać je w jedno zestawienie. Czym więc powinien charakteryzować się skuteczny team?

Przede wszystkim komunikacją na wysokim poziomie. Jeśli poszczególni członkowie zespołu nie będą się ze sobą komunikować w intensywny, a także otwarty sposób, osiągnięcie wspólnego celu, a więc i celu przedsiębiorstwa, będzie wręcz niemożliwe.

Jednak, żeby cele były realizowane, trzeba spełnić jeszcze jedno założenie. Cele muszą być jasne, klarowne i dokładnie określone w czasie. Każdy zespół musi mieć cel, do którego będzie dążył. A idealny zespół będzie sam w stanie wytyczać i realizować swoje cele. Rzecz jasna nastawienie na realizacje celów także jest istotne. Natomiast świadomość celów pomaga w dążeniu do ich realizacji.

Do tego przyda się jeszcze jedna składowa – dobry lider zespołu. Czym wyróżnia się dobry lider? Tym, że efektywnie zarządza zespołem, odpowiedzialnie deleguje zadania i obowiązki, potrafi motywować podwładnych, ale również rozliczać ich z efektów pracy. Lider musi posiadać autorytet, a zespół musi mu ufać.

Dobry lider dokona także właściwego podziału na specjalizacje wśród pracowników. To również jest niesamowicie istotne. W końcu dzięki dedykowanej specjalizacji jesteśmy w stanie w 100% wykorzystać mocne strony i zdolności każdego członka zespołu, co usprawni funkcjonowanie teamu jako całości.

Skuteczny team building musi odzwierciedlać także wysokie kwalifikacje członków zespołu. Dzięki nowoczesnym narzędziom i szkoleniom liderzy mogą skutecznie podnosić kwalifikacje pracowników.  Rozwijanie własnych kompetencji wpływa motywująco na pracowników, a więc na cały zespół. 

Jednak sama wiedza i kompetencje nie wystarczą. W zespole liczy się także kreatywność. Ludzie, którzy dobrze się znają i lubią ze sobą pracować chętniej dzielą się swoimi pomysłami i wspólnie szukają rozwiązań – również tych nieszablonowych.

Popularne problemy w zespołach pracowniczych

Na jakie problemy mają odpowiadać warsztaty team builiding? Oczywiście na problemy, jakie zdiagnozowaliśmy w zespole. I choć każdy team posiada własne wyzwania, możemy wyróżnić kilka, które najczęściej się powtarzają.

Częstym problemem wśród zespołów jest brak zaufania, który w większości przypadków wynika z młodego wieku zespołu. Dobieranie pracownika do zespołu nie jest proste. Jeśli poszczególni członkowie nie znają się zbyt dobrze i nie darzą się zaufaniem to nie wiedzą, na jakie wsparcie mogą liczyć, jakimi pomysłami dzielić się na forum – i niestety ich współpraca nie układa się zbyt dobrze.

Z tym problemem łączy się kolejny – niski poziom integracji członków zespołów. Oczywiście nie musi się on wiązać z krótkim stażem teamu, spotykamy go również w drużynach pracujących ze sobą naprawdę długo. Jednak niezaprzeczalnie – niezintegrowany zespół to brak zaufania wśród członków.  

Kolejnym często pojawiającym się problemem w teamie jest wypalenie i spadek motywacji. Często pracownikom brakuje nowego bodźca, nowych wyzwań, nowych możliwości. Niejasno określone cele i brak odpowiedniego kierowania grupą potrafią wpłynąć na zespół naprawdę demotywująco.

Właśnie – złe zarządzanie, czyli nieodpowiedni lider. Taka sytuacja ma miejsce w wielu organizacjach. Niestety lider, który nie potrafi odpowiednio delegować zadań, wytyczać celów i wpływać na atmosferę w zespole, może bardzo negatywnie wpłynąć na rozwój zespołu jako całości.  

Poważnym problemem jest także nieumiejętna komunikacja, która rodzi za sobą brak porozumienia i częste konflikty wewnątrz grupy.  

Warto zwrócić uwagę także na zmiany w zespołach – często awans, degradacja bądź dołączenie do grupy nowych członków może zaburzyć relacje istniejące w drużynie. Takie decyzje mogą spotykać się z brakiem zrozumienia przez resztę zespołu.

zabawy team building

 Przykłady zadań team buildingowych

Jeśli chcesz wprowadzić narzędzia i ćwiczenia team building, najpierw powinieneś określić cel, który dzięki nim planujesz osiągnąć. Na tej podstawie będziesz w stanie wybrać odpowiednie działania i aktywności, które przyniosą oczekiwane rezultaty.

Znając już problemy, jakie najczęściej występują w zespołach jesteśmy w stanie wybrać odpowiadające im zabawy team building.

Jeśli chcesz wzmocnić relacje w młodym zespole, bo zauważasz brak zaufania wśród członków i niewystarczający poziom integracji, a co za tym idzie poprawić współpracę i efektywność drużyny, odpowiednim rozwiązaniem będą np.: wyjazd integracyjny, warsztaty szkoleniowe bądź manualne lub impreza integracyjna w klubie.

Jeżeli w zespole zauważasz brak komunikacji i pojawiające się konflikty i zależy Ci na zwiększeniu wzajemnego zaufania, poprawie jakości komunikacji oraz na rozładowaniu napięcia, dobrą propozycją będą szkolenia zespołowe, sesja live cooking bądź warsztaty manualne.

Jeśli Twój zespół funkcjonuje prawidłowo, ale zaczynasz zauważać, że pracownikom brakuje nowych bodźców i impulsów rozwojowych, powinieneś wybić ich z rutyny. Warto wprowadzić w drużynie nowe wyzwania, zainspirować team do kreatywnego myślenia. Co będzie pomocne w tej sytuacji? Na pewno wyjazd integracyjny z terenową grą zespołową. Odpowiednie mogą być także zawody dla pracowników bądź wolontariat czy wspólne szkolenie/warsztaty podnoszące kompetencje pracowników.

Jeśli spostrzegłeś, że w Twoim zespole brakuje kluczowych kompetencji, jak np. wychodzenie z inicjatywą, udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej czy brania odpowiedzialności, to najlepszym rozwiązaniem będzie szkolenie dla pracowników połączone z grywalizacją bądź…wypad do escape room’u.

 Dlaczego warto stosować team building?

Umiejętny team building niesie za sobą szereg zalet. Jednak do najważniejszych korzyści płynących z budowania zespołu zaliczamy:

 • wzrost poziomu integracji wśród członków zespołu,
 • stworzenie efektywnie działającego zespołu,
 • stworzenie współpracującego ze sobą zespołu,
 • poprawa komunikacji w drużynie,
 • zbudowanie zaufania wśród członków grupy,
 • poszerzanie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji pracowników.

Czy to nie wspaniałe, jak przyjemne jest budowanie zespołu sprzedażowego dzięki imprezom i wyjazdom integracyjnym, warsztatom, szkoleniom, grywalizacji i wspólnym zabawom? ? Wprowadź takie rozwiązania w swojej organizacji. My jesteśmy przekonani, że team building w efektywnym zarządzaniu to podstawa.