Szkolenia, warsztaty i kursy dla pracowników stały się codziennością nie tylko w ogromnych korporacjach, ale również w małych, rodzinnych firmach. Przedsiębiorcy dokładają wszelkich starań, aby dbać o rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji zatrudnionych osób. Pomaga to w utrzymaniu motywacji na odpowiednim poziomie, a także wpływa na efektywność pracy. Jednak tworząc program rozwojowy w organizacji warto pamiętać, że szkolenia dzielimy na twarde i miękkie – i oba rodzaje szkoleń są tak samo istotne. Dziś opowiemy Wam nieco więcej na temat szkoleń miękkich dla managerów i podpowiemy, na które z nich warto zwrócić szczególną uwagę – zapraszamy!  

Szkolenia miękkie – czym się charakteryzują?

Szkolenia twarde bardzo łatwo sklasyfikować – pomagają zdobyć określone, namacalne umiejętności i kwalifikacje. Mogą dotyczyć obsługi programów graficznych, programów kadrowych, obsługi maszyn i urządzeń czy nauki kodowania. Szkolenia miękkie dla menadżerów z kolei nie dotyczą wiedzy specjalistycznej i technicznej, jednak są równie istotne. Tego typu warsztaty i kursy nastawione na rozwijanie indywidualnych predyspozycji, cech i umiejętności, czyli tzw. kompetencji miękkich.

Czym są kompetencje miękkie? Kompetencje miękkie wpływają na wiele aspektów naszego życia, również na kwestie zawodowe. Te wrodzone cechy przede wszystkim ułatwiają nawiązywanie relacji z ludźmi, pracę i komunikację interpersonalną. Szkolenia z kompetencji miękkich dla managerów skupiają się więc na pracy nad tymi obszarami,  m.in. na skutecznej komunikacji w organizacji, bezproblemowym rozwiązywaniu konfliktów, autoprezentacji czy negocjacjach w biznesie. Na rynku znajdziemy także warsztaty, które pomagają w rozwijaniu umiejętności zarządzania priorytetami, zarządzania sobą w czasie, radzenia sobie ze stresem czy budowaniu pewności siebie.

Jakie tematy obejmują szkolenia miękkie?

Zakres szkoleń z kompetencji miękkich może być naprawdę szeroki. Skupimy się więc na najważniejszych obszarach, wśród których należy wymienić:

  • szkolenia z komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole – negatywna atmosfera w zespole może przekładać się na spadek efektywności pracy. Dlatego dobry manager musi wiedzieć, w jaki sposób porozumiewać się z pracownikami i jak wpływać na relacje w zespole. Szkolenia z używania technik komunikacyjnych dla managerów pozwalają osiągnąć dobrą komunikację w organizacji oraz wzmocnić komunikację interpersonalną poszczególnych członków zespołu.
  • szkolenia z decyzyjności – umiejętność podejmowania decyzji, a zwłaszcza tych właściwych, to bardzo ważna część pracy każdego managera. Kierownik musi być gotowy na podjęcie ryzyka, na branie odpowiedzialności za swoje decyzje, na rozdzielanie obowiązków pomiędzy pracowników. Umiejętność zarządzania ryzykiem i podejmowania optymalnych decyzji jest więc niezbędna, by przedsiębiorstwo mogło odnieść sukces, dlatego warto inwestować w warsztaty z tego zakresu.
  • szkolenia z rozwiązywania konfliktów – nawet w najlepiej zarządzanym zespole mogą pojawić się nieporozumienia, czy wręcz konflikty. Członkowie zespołu mogą mieć przecież inne zdanie i nie zawsze muszą się ze sobą zgadzać. Warto więc zadbać o to, by manager wiedział, jak zachować się podczas konfliktowych sytuacji i jak nimi zarządzać. Poznanie różnych strategii radzenia sobie z nieporozumieniami bardzo ułatwia pracę kierowników i pozytywnie wpływa na relacje w zespole.
  • szkolenia z kreatywnego rozwiązywania problemów – managerowie często muszą wykazywać się kreatywnością i to na wielu różnych płaszczyznach. Na szczęście umiejętności miękkie można sukcesywnie rozwijać, dlatego nad kreatywnością również da się pracować. Szkolenia i warsztaty z zakresu twórczego myślenia pomagają w otwieraniu się na nowe, nieszablonowe rozwiązania oraz dzielenie się nimi ze swoim zespołem.
  • szkolenia z zarządzania czasem i z organizacji pracy – prawidłowe zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja pracy to niezbędne umiejętności na stanowisku managerskim. Długa lista zadań, palące obowiązki i problemy poszczególnych pracowników mogą powodować wiele stresu, dlatego kierownik musi posiadać umiejętność priorytetyzacji obowiązków. Szkolenia z tego zakresu pomagają uniknąć frustracji i wypalenia.

Szkolenia miękkie – przykłady szkoleń z naszej oferty

W SalesWise na bieżąco monitorujemy rynek i wiemy, jakie kompetencje są obecnie najbardziej istotne. Prowadzone przez nas szkolenia i warsztaty realizujemy w formie otwartej, zamkniętej oraz hybrydowej i organizujemy je nie tylko w oparciu o najnowsze wymagania branży, ale również w oparciu o potrzeby klienta i uczestników.

Do jednych z najpopularniejszych szkoleń dla managerów w naszej ofercie należą:

Zarządzanie przez cele – takie szkolenie zawsze rozpoczynamy od mapy managera i typologii osobowości. Uważamy, że połączenie technik i narzędzi zarządzania ludźmi oraz wiedzy o motywacjach behawioralnych to droga do sukcesu. Dzięki temu managerowie są w stanie dopasować techniki zarządzania do poszczególnych członków swojego zespołu. Warsztaty opierają się m.in. o test DISC, który pozwala rozpoznać motywacje i ograniczenia pracowników oraz o autodiagnozę managera. Te warsztaty pomagają także zrozumieć, jak wykorzystać zarządzanie przez cele do delegowania zadań oraz jak rozwijać i motywować zespół, aby generował oczekiwane wyniki.

Zarządzanie ludźmi w trybie pracy zdalnej – praca zdalna stała się naszą codziennością, jednak nie każda firma była w stanie przygotować się do niej w tak krótkim czasie. Szkolenie dla managerów z tego zakresu pozwala im na lepsze zrozumienie tej sytuacji i skuteczne zarządzanie rozproszonym zespołem. Kierownicy dzięki zdobytej wiedzy o motywacjach behawioralnych będą w stanie zrozumieć, którzy pracownicy są gotowi na samodzielną pracę bez nadmiernej kontroli, a którym podwładnym warto poświęcić nieco więcej czasu – test DISC podpowie bowiem, jak poszczególne typy osobowości zachowają się w sytuacji samoorganizacji pracy. Wskaże także, w jaki sposób komunikować się z różnymi typami podwładnych przez telefon, mail i firmowe komunikatory. Po szkoleniu managerowie będą także wiedzieć, jak w dobie pracy zdalnej prowadzić rozmowy i wykorzystać narzędzia kontroli do weryfikacji celów.

Zarządzanie komunikacją w organizacji – jak już wskazaliśmy, komunikacja w organizacji powinna stanowić priorytet. Kierownicy, którzy zrozumieją, z jakimi typologiami pracowników pracują w zespole, będą wiedzieć, jak dopasować język komunikacji do poszczególnych osób. Dzięki temu polepszy się przepływ informacji w strukturze oraz relacje w grupie. Ten warsztat skierowany jest przede wszystkim do managerów, którzy chcą pracować ze swoimi zespołami i pogłębiać wiedzę z komunikacji, ponieważ rozumieją, że pozwala to na zatrzymanie najlepszych osób w organizacji oraz do kierowników, którzy chcą popracować nad wachlarzem reakcji na zachowania ludzi i włączyć strukturalną komunikację do zarządzania przez cele. Szkolenie pozwala bowiem znaleźć odpowiedź na pytania, jak odnieść zarządzanie przez cele do strategii własnej organizacji, jakie są etapy wdrożenia klasycznego i hybrydowego zarządzania przez cele w organizacjach czy jak systemy ocen pracowniczych i indywidualne rozmowy mogą wesprzeć menedżera w zarządzaniu przez cele itp.

Szkolenia miękkie i rozwój kompetencji miękkich

Czy warto inwestować w szkolenia miękkie i rozwój kompetencji miękkich?

Szkolenia z kompetencji miękkich stają się bardzo powszechne, ponieważ wśród organizacji z roku na rok rośnie świadomość, że wykwalifikowana i zmotywowana kadra wpływa na sukces firmy. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób zarządzających zespołem, ponieważ ich postawa i umiejętności wpływają również na podległy zespół. I choć wielu rzeczy można oczywiście nauczyć się w praktyce, to sukcesywne rozwijanie kompetencji miękkich wśród kierowników jest zbyt istotne, by nie zaopiekować w odpowiedni sposób tego tematu.

Należy jednak mieć na uwadze, że warsztaty przyniosą oczekiwane rezultaty wtedy, gdy będą dopasowane do potrzeb i oczekiwań pracowników. Każdy człowiek musi pracować nad innymi umiejętnościami – wiele zależy od charakteru, temperamentu, posiadanego już doświadczenia oraz zajmowanego stanowiska w strukturze firmy. Niektórzy managerowie są wprost stworzeni do negocjacji, a inni lepiej czują się podczas autoprezentacji. Dlatego przed stworzeniem programu rozwojowego należy przeprowadzić skrupulatną analizę potrzeb.

Szkolenia miękkie przynoszą długotrwałe korzyści. Pracownicy czują się pewni, spełnieni i zmotywowani, a zarządzany przez nich zespół odnośni kolejne sukcesy. Należy pamiętać, że kompetencje miękkie są równie istotne, co kompetencje twarde. Umiejętności interpersonalne wpływają na sposób wykonywania pracy, na sposób zarządzania, na budowanie relacji w organizacji.  

Szkolenia z przywództwa

Bardzo popularnym tematem warsztatów dla managerów są również szkolenia z przywództwa. Od kierowników wymaga się przecież, że będą w stanie w odpowiedni sposób zarządzać ludźmi, rozładowywać napięcie, zapobiegać konfliktom, motywować do wykonywania obowiązków, wpływać na efektywność zespołu i wspólnie dążyć do wyznaczonego celu. Wszystko to można osiągać za pomocą rozwoju kompetencji miękkich.

W SalesWise również prowadzimy szkolenia z przywództwa. To bardzo rozbudowane warsztaty, które poruszają wszystkie niezbędne kwestie – od typologii osobowości, przez wiedzę o motywacjach behawioralnych, autodiagnozę i autotest cech przywódcy, na zarządzaniu przez cele kończąc.

Nasze szkolenia miękkie

Wszystkie szkolenia dla managerów prowadzone przez ekspertów SalesWise łączą zakresy merytoryczne i niezbędne ćwiczenia. Rozumiemy, że zarządzanie zespołem i komunikacja z pracownikami to kwestie priorytetowe i często niemałe wyzwanie. Dlatego przygotowując scenariusz warsztatów zawsze dbamy o najnowszą wiedzę branżową i nakreślamy wyzwania płynące z rynku, nie zapominając jednak o indywidualnych potrzebach wszystkich uczestników.